ตั้งแต่ปี 2536 ~ ปัจจุบัน

SERVICES

เรามีเป้าหมายเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด !

การบริการมีในหลากหลายภาษา

ภาษาใดก็ได้ โทรมาเมื่อไรก็ได้ ☎ .
1. ภาษาอังกฤษ → หลากหลายภาษา
เราให้บริการในทุกภาษา .
2. หลากหลายภาษา → ภาษาอังกฤษ
เราให้บริการในทุกภาษา .

3. หลากหลายภาษา → ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, รัสเซีย, อาหรับ, ญี่ปุ่น, จีน, ฯลฯ .
4. ภาษาเกาหลี → หลากหลายภาษา
ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, รัสเซีย, อาหรับ, ญี่ปุ่น, จีน, ฯลฯ .

การแปลทางเทคนิค

การเห็นเป็นความเชื่อ หลากหลายบริษัทชั้นนำและตัวแทนภาครัฐรับรู้เรื่องความเป็นเลิศด้านความเป็นมืออาชีพ เรารับรองว่าลูกค้าของเรามีการบริการการแปลที่มีคุณภาพสูงสุด .
 • กระบวนการการแปล
 • 1. คำขอสำหรับการแปลและการให้คำที่ปรึกษา

  คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ เวลาส่งมอบและกระบวนการการแปลจะเป็นไปตามการวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบคอบ

 • 2.การเสนอราคา

  การเสนอราคาและรายละเอียดโฟล์งานจะส่งหลังจากคุยรายละเอียดปรึกษาแล้ว

 • 3. ลูกค้ายืนยันการส่งมอบงาน

  อีเมลล์การตอบกลับของลูกค้าหรือใบเสนอราคาจะได้รับ

 • 4. การแปล

  งานจะส่งให้กับผู้จัดการโครงการ / ทีมของนักแปลและจะดำเนินการแปลตามกำหนดการ

 • 5. การพิสูจน์อักษรและการแก้ไขงาน

  งานจะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องในการใช้คำ เนื้อหา การพิมพ์ผิดและ ความถูกต้องในการแปล เปรียบเทียบกับไฟล์ต้นฉบับ

 • 6. การพิสูจน์อักษรโดยเจ้าของภาษา

  การพิสูจน์อักษรโดยเจ้าของภาษามีขึ้นตามคำขอของลูกค้า หลังจากมีการพิสูจน์อักษรโดยผู้จัดการโครงการในสาขาเฉพาะเจาะจงนั้นๆ แล้ว

 • 7. การส่งมอบ

  การแปลจะถูกส่งมอบไปให้ลูกค้าโดยอีเมลล์เมื่องานเสร็จ

 • 8. การทบทวนโดยลูกค้า

  การทบทวนโดยลูกค้าและการป้อนกลับข้อมูลเมื่องานเสร็จ

 • 9. ความพอใจของลูกค้าและการบริการลูกค้าหลังจากเสร็จสิ้นงาน

  เมื่อลูกค้าร้องขอให้มีการติดตามงาน ให้มีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ตรวจสอบอีกครั้งเกี่ยวกับงานที่ส่งมอบแล้ว มีการตรวจทานและส่งงานเวอร์ชั่นสุดท้ายให้กับลูกค้า

 • 10. ส่งใบเสนอราคา

  ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าทางอีเมลล์

 • 11. การชำระเงิน

  ลูกค้าจะจัดการกับใบเสนอราคาผ่าน Paypal หรือ wire transfer ในวันที่ที่ระบุในใบเสนอราคา

การเป็นล่ามฉับพลัน /ล่ามต่อเนื่อง

โปรดเช็คที่จะติดต่อเราล่วงหน้าเกี่ยวกับความพร้อมของล่ามที่มีคุณภาพ 300 ราย ..
 • กระบวนการเป็นล่าม
 • 1. คำขอสำหรับการแปลและการให้คำที่ปรึกษา

  คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับเวลา สถานที่ ภาษา เนื้อหา ผู้ฟัง อุปกรณ์และค่าธรรมเนียมในการบริการ ฯลฯ .

 • 2. การวิเคราะห์โครงการเป็นล่าม

  ค้นหาล่ามในอุดมคติสำหรับงานผ่านโมเดลวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวกับลูกค้า

 • 3. ส่งใบเสนอราคา และ ประวัติย่อของล่าม

  ส่งประวัติย่อของล่ามและใบเสนอราคาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เฉพาะเจาะจงและการใช้อุปกรณ์ (ทางเลือก)

 • 4. การยืนยันลูกค้า

  ให้ล่ามเตรียมตัวที่จะได้รับชีทคำสั่งซื้อ หรือคำยืนยันของลูกค้าตามการทบทวนภายใน

 • 5. ดึงการอ้างอิงด้านการตีความ

  ดึงการอ้างอิงจากลูกค้าและส่งต่อไปยังล่ามเพื่อให้มั่นใจว่าจะบริการล่ามที่ถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นล่ามจะทบทวนการอ้างอิงและเตรียมการเป็นล่าม

 • 6. ส่งล่ามไปที่สถานที่เพื่อบริการ

  ล่ามจะมาถึงสถานที่ก่อนเวลา 10 นาที และพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้อง และให้บริการต่อไป

 • 7. ส่งใบกำกับภาษี - จัดการการชำระเงินล่วงหน้าเมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต

  ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า

 • 8. จัดการค่าธรรมเนียมการบริการ

  ลูกค้าจะจัดการกับใบเสนอราคาผ่าน Paypal หรือ wire transfer ในวันที่ที่ระบุในใบเสนอราคา

การแปลเว็บไซต์เป็นภาษาท้องถิ่น / โลกาภิวัตน์

The World Wide Web ปรับโลก กำจัดขอบเขตของประเทศ การสื่อสารระดับโลกเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน มีการแปลเว็บไซต์เป็นหลากหลายภาษา เป็นเครื่องมือสำหรับโปรโมชั่นและให้แนวทางในการแนะนำธุรกิจของคุณสู่ลูกค้าที่มีศักยภาพทั่วโลก ดังนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสนใจอย่างมากในการเลือกคำพูดที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า Korea Chonha Translation Company สร้างความมั่นใจว่าการแปลเว็บไซต์เป็นการพิสูจน์อักษรโดยเจ้าของภาษาในฐานะภาษาที่เราอยากจะแปล ยิ่งไปกว่านั้น เว็บเพจต้นฉบับมีการทบทวนอย่างรอบคอบ เพื่อให้การดีไซน์และความยาวของเนื้อหาดูเป็นธรรมชาติ .
 • กระบวนการการแปล
 • 1. คำขอสำหรับการแปลและการให้คำที่ปรึกษา

  ปรับการปรึกษาให้เฉพาะเจาะจงมาเกี่ยวกับเว็บไซต์ URL, ภาษาที่ต้องการ. สาขาที่เฉพาะเจาะจง, การแปลที่ต้องการที่เว็บไซต์ (หรือไฟล์ข้อความที่เลือกสรรไว้ก่อน) และวันส่งมอบตามกระบวนการแปลในหลากหลายภาษา

 • 2. การวิเคราะห์เว็บไซต์

  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบปรับเฉพาะบุคคล ตามโมเดลการวิเคราะห์เว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า

 • การเสนอราคา และ รายละเอียดไฟล์โครงการและส่งหลังการวิเคราะห์ข้อมูล

 • 4. การยืนยันของลูกค้าให้กับงาน

  อีเมลล์การตอบกลับของลูกค้าหรือใบเสนอราคาจะได้รับ

 • 5. อภิธานศ้พท์ และการอบรม

  เตรียมอภิธานศัพท์ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บและอบรมเกี่ยวกับงาน

 • 6. การแปล

  มอบหมายงานให้กับผู้จัดการโครงการ /ทีมของนักแปลและทำการแปลให้เสร็จตามกำหนดการ

 • 7. ถามตอบโครงการกลาง

  เช็คการใช้คำที่เหมาะสม ความผิดพลาดทางด้านเนื้อหา การเว้น และ คำผิด

 • 8. การพิสูจน์อักษรเรื่องภาษาและเทคนิค

  การพิสูจน์อักษรเรื่องภาษาและเทคนิคโดยเจ้าของภาษา

 • 9. สร้าง/รวบรวม/ทดสอบ/DTP (ทางเลือก)

 • 10. การแก้ไข

 • 11. การถาม ตอบขั้นสุดท้าย

 • 12. การทบทวนลูกค้า & ป้อนกลับ

 • 13. การส่งมอบขั้นสุดท้าย

 • 14. TM wrap-up & การประเมินโครงการ