ตั้งแต่ปี 2536 ~ ปัจจุบัน

โครงการต่างประเทศ

เรามีเป้าหมายเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด !

โครงการต่างประเทศ

คลิกหัวเรื่องเพื่อทราบรายละเอียด .

 

AMPLEXOR Life Sciences, LLC
Company Project Language
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Educational term & mathematical term English->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Space Electronics Website G17N Project English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Medical Questionnaire English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Customer appreciation letter 1st. English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Customer appreciation letter 2nd. English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Customer appreciation letter 3rd. English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC WSA EXPO & Conference Invitation English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC WSA EXPO & Conference Update English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Contract Agreement English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Business letter related to the Contract Agreement English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Confidentiality Agreement English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Microsoft Financing Play Office Rules English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Patient Sleep Questionnaire English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Keep out of pond data English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Somnipathy Article English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC DNA Identification Service Company Website G17N English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Juniper Survey Invitation letter English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC MP Management Director Business Card English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Quotation for waste legacy , Veolia English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Juniper Survey Invitation letter 2nd. English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Notice - overturn diving! English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Juniper Purchasing data English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Visiting Pinnacles National Monument - Website G17N English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC The MATERIALS at WSA Expo & Conference & (Visa Information Link Content) Website G17N English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC CISCO White Paper - Intelligent Storage Consolidation Solutions from HP and Cisco: Business Benefits and Scenarios English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Requirements for Requesting an Invitation Letter from The WSA Show to supplement your Visa Application English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Hospital patient satisfaction survey English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC AtlantisPlastics CEDARWAY - Installation Instruction -Long Length Shake bruchure English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Metrus Group - Korea Information Services(KIS) 2007 Employee Survey Report on the Findings, October 2007 English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC HP New Rental QRE English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC MATERIALS at WSA Expo - VISITORS AND EXHIBITORS HAIL THE INAUGURAL ‘MATERIALS AT WSA EXPO & CONFERENCE’ A HUGE SUCCESS English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC ADIDAS MISSY ELLIOTT RESPECT M.E. PROMOTION OFFICIAL RULES / CONDITIONS OF ENTRY - NO PURCHASE NECESSARY. English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Kingsley Associates - BRE 2008 Resident Satisfaction Assessment Questionnaire – DRAFT, BRE key survey multilingual screen shot & THANK YOU FOR PARTICIPATING English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC CEDARWAY - Installation Instruction -Long Length Shake Amendment Version English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC National Abbitration Forum: Domain Names In Dispute: - COMPLAINT IN ACCORDANCE WITH THE UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY, Complaint Transmittal Cover Sheet English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC ePrize - adidas Missy Elliott Respect M.E. Promotion Affidavit of Eligibility, Liability & Publicity Release & Subject Line: Congratulations - You are a winner in the adidas Missy Elliott Respect M.E. Promotion English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Solarguard high performance reflective insulation Website G17N English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Veolia Environmental Services : Trade Show Flyer - DRY CLEANER SERVICES, REGULATORY COMPLIANCE, FINANCIALLY SOUND & Veolia Environmental Services is proud to serve the dry cleaning industry in the Greater Los Angeles area. Despite higher transportation, English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Sold In-Home Only - WE THOUGHT YOU WOULD WANT TO KNOW / Sentria™ Kirby systems English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Why Should I Nurse My Baby? Getting Started - Pamela K. Wiggins, IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant, LA Publishing LLC English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC MAU WORKFORCE SOLUTIONS: CASE STUDY - LARGE MANUFACTURER CLEANS UP ACT Brochure English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Closed System Apheresis Kit with PL 3014 Plastic Platelet Storage Containers For Extended Platelet Storage and Plasma Collection For Use with the CS-3000® Plus Blood Cell Separator English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC MAU’s extensive industrial and manufacturing experience allows us to develop customized staffing solutions for you. English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Director, Business Development etc. Business card English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC MAU WORKFORCE SOLUTIONS: Additional data English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Metrus Group Code of Conduct Survey English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Discussion Board English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Centra Archery MENU: Appetizers, Our Famous Nachos, Entrée Salads, SANDWICHES, SEAFOOD, STEAKS, HOUSE SPECIAL PRIME RIB, BABY BACK RIBS, CHICKEN English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Donor Network of Arizona 1st. English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Donor Network of Arizona 2nd. - Donor Family and Advocate Services English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Centra Archery MENU Board DTP Check English ->Korean Desktop Publishing Check
AMPLEXOR Life Sciences, LLC MAU WORKFORCE SOLUTIONS: PRODUCTION ASSOCIATES AVAILABLE - EXPERIENCED CANDIDATES AVAILABLE FROM MAJOR MANUFACTURING FACILITY IN GREER, SC English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC ePrize - Copy Deck Rockport –How Do You Get Them Dirty Sweepstakes, South Korea Version, Copy Deck Rockport Photo Upload Prelaunch, Win Email Korea, Rockport How Do You Get Them Dirty Sweepstakes Affidavit of Eligibility, Liability & Publicity Release English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC ePrize - Infringement Notification Policy, Rockport How Do You Get Them Dirty Sweepstakes Official Rules & TERMS AND CONDITIONS English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Facts About FIDM (The Fashion Institute of Design & Merchandising) - CAMPUSES ACCREDITATION MAJORS DEGREE OPTIONS CAREER DEVELOPMENT FINANCIAL AID STUDY ABROAD ADVISORY BOARD STUDENT LIFE TRANSFER OPTIONS English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC JAKES ASSOCIATES, INC. - Gimpo City Fixed Guideway System / Business Letter English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC TEXAS DEPARTMENT OF LICENSING AND REGULATION - TX Environmental Air B INSTRUCTIONS English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC TEXAS BARBER AND COSMETOLOGY - TX Manicurist Written English INSTRUCTIONS English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Clinical Staff in Labor and Delivery were attentive to my birth plan. - Hospital Service Questionnaire English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Hepatitis B & Liver Cancer brochures English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Online Virtual Trade Show English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Welcome to Millennium Tower English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Apogee Attractions Website G17N: Shaping visions in entertainment -theme parks . water parks . amusement parks . themed resorts . cultural attractions . museums & exhibits of all kinds . aquariums . family entertainment centers English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Estee Lauder Companies Brochure - Crème de la Mer’s transformative results have become legendary. Here, ten reasons this exceptional cream has become the most coveted skincare treatment in the world. English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Taglines for Trade Show English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC VOLCANIC CLAY ESSENTIALS Brochure English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC DEVICE DESCRIPTION - TOTAL HIP PROSTHESIS English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Stent Manual English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC ACTS (Anti-Clot Treatment Scale) Questionnaire Instructions for GARFIELD AF Sites English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC IFU and run a QA tool/option Korean ->English
AMPLEXOR Life Sciences, LLC IFU and run a QA tool/option Korea->English Proofreading
AMPLEXOR Life Sciences, LLC IFU and run a QA tool/option add Korean ->English
AMPLEXOR Life Sciences, LLC IFU and run a QA tool/option add Korea->English Proofreading
AMPLEXOR Life Sciences, LLC Abbott General Business/HR data English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC DePuy Synthes - CODMAN English ->Korean
AMPLEXOR Life Sciences, LLC DePuy Synthes - CODMAN add English ->Korean
Asian Absolute
Company Project Language
Asian Absolute MEGGITT AVIONICS: QUALITY ASSURANCE PLAN For the Integrated Health and Usage Monitoring System (Korea Aerospace Industries, Ltd. Proposal) English->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: Certainty of Justice, Ethical Business Leadership, Investing in Prosperity, Responsible Investor English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation 2003 English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation ALT TAGS English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project staff profiles English ->Korean
Asian Absolute Sovereign Asset Management Website L10N: Brazil Collor de Mello's Presidency, 1990-92 English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - Memo to Corporate Korea & BARRON'S Investors Pursue Head of Korea's SK Corp English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - Dow Jones International News WSJ: SK Ruling Another Blow To S Korea Corp Governance Image English ->Korean
Asian Absolute Sovereign Asset Management Website L10N: SAM Company Profile English ->Korean
Asian Absolute Sovereign Asset Management Website L10N: Korea's Economic Significance English ->Korean
Asian Absolute Sovereign Asset Management Website L10N: Financial Times - South Korea Should End Its Corporate Xenophobia English ->Korean
Asian Absolute FAMILY CENSUS REGISTER Korean ->English
Asian Absolute Brochure English ->Korean
Asian Absolute Clean Surface: Dry Ice Blasting for Motor Racing and Automotive Restoration - Brochure English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - DOW JONES NEWSWIRES, Financial Times, WSJ, International Herald Tribune, Oxford Analytica Articles English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - Korea’s Future – Prosperity For All? English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - Japan Times Article - Sovereign Ends Two-year Attempt to Reform ‘Discredited’ SK Corp English ->Korean
Asian Absolute MEGGITT AVIONICS: QUALITY ASSURANCE PLAN For the Integrated Health and Usage Monitoring System - Attachment 9 Risk Management Plan (Korea Aerospace Industries, Ltd. Proposal) English ->Korean
Asian Absolute Sovereign Asset Management : Recommended Reading - The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia By David Hoffman / The Piratization of Russia: Russian Reform Goes Awry By Marshall Goldman - Synopsis English ->Korean
Asian Absolute Sovereign Asset Management : Recommended Reading - THE UN GLOBAL COMPACT English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - Financial Times article - A Gulf Between Principle and Practice / If Korea is so cool, why is Seoul in a lather? English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - Code of Conduct, WALL STREET JOURNAL Article - SK Corp. Must Resolve Conflict To Keep Its Share Price Soaring English ->Korean
Asian Absolute Sovereign Endorses New SK Corp Board Nominees - Additionally proposes amendments to SK Corp's Articles of Incorporation Korean ->English
Asian Absolute Sovereign Endorses New SK Corp Board Nominees - Additionally proposes amendments to SK Corp's Articles of Incorporation Korean->English Proofreading
Asian Absolute Brics Corp. - Slogan data English ->Korean
Asian Absolute Sovereign Asset Management : Japan’s economic significance English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - SK Corp. Microsite Flash Components English ->Korean
Asian Absolute Sovereign Asset Management : Marshall I. Goldman, The Piratization of Russia: Russian Reform goes awry Chapter 6 - The nomenklatura oligarchs English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - Financial Times Article - EU seeks to end bias among shareholders English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - Glass Lewis Voting Recommendation for SK Corporation English ->Korean
Asian Absolute Soverign Asset Management Website L10N: SK Corporation project - Institutional Shareholder Services (ISS) Voting Recommendation for SK Corporation English ->Korean
Asian Absolute Volvo Website L10N English ->Korean
Asian Absolute FESPA Website L10N English ->Korean
Asian Absolute Novartis: Information and Subject Consent as a Model Adult Patient of Protocol Korean ->English
Asian Absolute Novartis: Information and Subject Consent as a Model Adult Patient of Protocol Korean->English Proofreading
Asian Absolute Motor Cover Screen Patent data Korean ->English
Asian Absolute Motor Cover Screen Patent data Korean->English Proofreading
Asian Absolute Medical data English ->Korean
Asian Absolute Online help system English ->Korean
Asian Absolute Scope of the request - I/O device for a data bus Korean ->English
Asian Absolute Scope of the request - I/O device for a data bus Korean->English Proofreading
Asian Absolute (4-nonylphenoxy) acetic acid product manual English ->Korean
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A): Application Number: 10-2001-0088029 Korean ->English
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A): Application Number: 10-2001-0088029 Korean->English Proofreading
Asian Absolute Novartis: Model patient information/informed consent form Study No. CSTI571B2404 add Korean ->English
Asian Absolute Novartis: Model patient information/informed consent form Study No. CSTI571B2404 add Korean->English Proofreading
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A): Optical lens Abstract & Claims 3 cases Korean ->English
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A): Optical lens Abstract & Claims 3 cases Korean ->English
Asian Absolute What one thing would you like to see STARTING to happen in Foseco? (Questionnaire) Korean ->English
Asian Absolute What one thing would you like to see STARTING to happen in Foseco? (Questionnaire) Korean->English Proofreading
Asian Absolute FOSECO COMMENTS: (Questionnaire) add data Korean ->English
Asian Absolute FOSECO COMMENTS: (Questionnaire) add data Korean->English Proofreading
Asian Absolute Seoul National University Hospital Approval Letter of IRB Results 2 cases & Recruitment of Subjects for Pyronaridine-Artesunate Phase I Korean ->English
Asian Absolute Seoul National University Hospital Approval Letter of IRB Results 2 cases & Recruitment of Subjects for Pyronaridine-Artesunate Phase I Korean->English Proofreading
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A): Application Number: 1988-0005046 - Etching Method for Observation of A Semiconductor Device’s Vertical Structure Korean ->English
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A): Application Number: 1988-0005046 - Etching Method for Observation of A Semiconductor Device’s Vertical Structure Korean->English Proofreading
Asian Absolute Chemical papers: Propylene Epoxidation using Titanium-containing Zeolitic Catalysts 3 cases Korean ->English
Asian Absolute Chemical papers: Propylene Epoxidation using Titanium-containing Zeolitic Catalysts 3 cases Korean->English Proofreading
Asian Absolute Boom Boom Rocket® A BIZARRE CREATIONS GAME String data English ->Korean
Asian Absolute TNS Healthcare: TNS Research - Customer Management Study & Questionnaire [K70548] Korean ->English
Asian Absolute TNS Healthcare: TNS Research - Customer Management Study & Questionnaire [K70548] Korean->English Proofreading
Asian Absolute National Institute of Environmental Research - Notification on the method for calculating the content of volatile organic compounds of paint and the contents marked on paint containers Korean ->English
Asian Absolute National Institute of Environmental Research - Notification No. 2005-11 Korean->English Proofreading
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A) 2741678 Abstract & Claims : The insecticidal and acaricidal activation and use of natural terpenoid materials extracted from the sawdust of Thujopsis dolabrata var Korean ->English
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A) 2741678 Abstract & Claims : The insecticidal and acaricidal activation and use of natural terpenoid materials extracted from the sawdust of Thujopsis dolabrata var Korean->English Proofreading
Asian Absolute Pharmaceutical Labbeling & Product Information: as benzene solubles, Acrylonitrile-Styrene Copolymer Dispersion in Polyether Polyol English ->Korean
Asian Absolute YISIA LIMITED and [FS PROVIDER]: FREELANCE SERVICES AGREEMENT & Confidentiality Agreement English ->Korean
Asian Absolute DEVILLBISS, AUTOMOTIVE REFINISHING: Technical Bulletin - GTi PRO – Gravity Spray Gun Manual English ->Korean
Asian Absolute Hawai Medical Center Liver Center: NOTIFICATION OF CHANGE IN INSTITUTION ADDRESS English ->Korean
Asian Absolute Hawai Medical Center Liver Center: NOTIFICATION OF CHANGE IN INSTITUTION ADDRESS Back translation Korean ->English Back Translation
Asian Absolute Hawai Medical Center Liver Center: NOTIFICATION OF CHANGE IN INSTITUTION ADDRESS Back translation Korean->English Proofreading
Asian Absolute 2007/ No.26 /Clause.396 Correction of Nautical Publication Korean ->English
Asian absolute 2007/ No.26 /Clause.396 Correction of Nautical Publication Korean->English Proofreading
Asian absolute Household Register Korean ->English
Asian absolute Chemicals instructions English ->Korean
Asian absolute PATIENT INFORMATION AND INFORMED CONSENT FORM ADDENDUM - A Randomized, Double-Blind, Controlled Evaluation of Tenofovir DF versus Adefovir Dipivoxil for the Treatment of Presumed Pre-core Mutant Chronic Hepatitis B English ->Korean
Asian Absolute PATIENT INFORMATION AND INFORMED CONSENT FORM ADDENDUM - A Randomized, Double-Blind, Controlled Evaluation of Tenofovir DF versus Adefovir Dipivoxil for the Treatment of Presumed Pre-core Mutant Chronic Hepatitis B Back translation Korean ->English Back Translation
Asian Absolute PATIENT INFORMATION AND INFORMED CONSENT FORM ADDENDUM - A Randomized, Double-Blind, Controlled Evaluation of Tenofovir DF versus Adefovir Dipivoxil for the Treatment of Presumed Pre-core Mutant Chronic Hepatitis B Back translation Korean->English Proofreading
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent Claims 4 cases: KR 1019970066282 101997, KR 1019970066282 101997_2, KR 1019980003264 101998 & KR 1020030093819 Korean ->English
Asian absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent Claims 4 cases: KR 1019970066282 101997, KR 1019970066282 101997_2, KR 1019980003264 101998 & KR 1020030093819 Korean->English Proofreading
Asian Absolute Medical paper: Study on the Effects and Safety of Propofol Anesthesia during Cystoscopy Korean ->English
Asian Absolute Medical paper: Study on the Effects and Safety of Propofol Anesthesia during Cystoscopy Korean->English Proofreading
Asian Absolute MKCL 105: Wage Payment Regulations & Table of the Changes to Retirement Payments Prior to and After Promotion to Executive Level Korean ->English
Asian Absolute MKCL 105: Wage Payment Regulations & Table of the Changes to Retirement Payments Prior to and After Promotion to Executive Level Korean->English Proofreading
Asian Absolute Dong-A Pharmaceutical Co., Ltd.: Schedule of the Clinical Test 1. Light and Medium, stable chronic cirrhotic & Outline of Plan for Clinical Trial Korean ->English
Asian Absolute Dong-A Pharmaceutical Co., Ltd.: Schedule of the Clinical Test 1. Light and Medium, stable chronic cirrhotic & Outline of Plan for Clinical Trial Korean->English Proofreading
Asian Absolute Chemicals instructions : MSDS English ->Korean
Asian Absolute bidbuddy The Technology Works Website L10N: Strategy Groups and Bulk Updates, Google Video Ads, Advanced Ad Scheduling, New BidBuddy Security, Budget Strategy Set Up, String Texts & Help Files English ->Korean
Asian Absolute Research & Development Subject English ->Korean Proofreading
Asian Absolute Notice No. 2007-152 of the Ministry of the Environment (MOE): Partial amendment of the chemical related regulations that prohibit and restrict the manufacture, import, or use, etc of chemicals. Korean ->English
Asian Absolute Notice No. 2007-152 of the Ministry of the Environment (MOE): Partial amendment of the chemical related regulations that prohibit and restrict the manufacture, import, or use, etc of chemicals. Korean->English Proofreading
Asian Absolute Doosan Infracore : USC Boilier for the Electricity Generation,APESS (Advanced Plant Engineering & Simulation System) USER’S MANUAL Korean ->English
Asian Absolute Doosan Infracore : USC Boilier for the Electricity Generation, APESS (Advanced Plant Engineering & Simulation System) USER’S MANUAL Korean->English Proofreading
Asian Absolute Doo Sung Industrial Co., Ltd. : Agreement on the Selling of Facilities, Supply of Products and Business Cooperation Korean ->English
Asian Absolute Doo Sung Industrial Co., Ltd. : Agreement on the Selling of Facilities, Supply of Products and Business Cooperation Korean->English Proofreading
Asian Absolute National Institute of Environmental Research - Aggrement for reducing VOC emmission Korean ->English
Asian Absolute National Institute of Environmental Research - Aggrement for reducing VOC emmission Korean->English Proofreading
Asian Absolute Patent specification: Elution of fluorine-18 fluoride from anion exchange polymer support cartridge using protic solvents which dissolve salt in and its application of fluorine-18 fluorination method Korean ->English
Asian Absolute Patent specification: Elution of fluorine-18 fluoride from anion exchange polymer support cartridge using protic solvents which dissolve salt in and its application of fluorine-18 fluorination method Korean->English Proofreading
Asian Absolute Chemicals instructions : MSDS add English ->Korean
Asian Absolute Shin Poong Pharm Co., Ltd. - Seoul National University Hospital Approval Letter of IRB Results. No. 119-2-7, Document No. 123-Ga-1 & Recruitment of Subjects for Pyronaridine-Artesunate Phase I Korean ->English
Asian Absolute Shin Poong Pharm Co., Ltd. - Seoul National University Hospital Approval Letter of IRB Results. No. 119-2-7, Document No. 123-Ga-1 & Recruitment of Subjects for Pyronaridine-Artesunate Phase I Korean->English Proofreading
Asian Absolute Quality Parity Evaluation Team, Korea Food & Drug Administration Intoduction, A Report on the Results of the Drug Bioequivalence Test & KFDA recommended form of dissolution test table Korean ->English
Asian Absolute Quality Parity Evaluation Team, Korea Food & Drug Administration Intoduction, A Report on the Results of the Drug Bioequivalence Test & KFDA recommended form of dissolution test table Korean->English Proofreading
Asian Absolute Korean Journal of Urology (KJU) No. 49 4-2008 - The Clinical Effects of Amitriptyline on the Nocturia of Patients with Benign Prostatic Hyperplasia Korean ->English
Asian Absolute Korean Journal of Urology (KJU) No. 49 4-2008 - The Clinical Effects of Amitriptyline on the Nocturia of Patients with Benign Prostatic Hyperplasia Korean->English Proofreading
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A): Application Number: 10 – 2006-0023121 - Taxane Derivative Useful for the Synthesis of Docetaxel and Its Manufacturing Methods Korean ->English
Asian Absolute The Korean Intellectual Property Office (KR) ) Notice of Open Patent (A): Application Number: 10 – 2006-0023121 - Taxane Derivative Useful for the Synthesis of Docetaxel and Its Manufacturing Methods Korean->English Proofreading
Asian Absolute POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Korean ->English
Asian Absolute POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Korean->English Proofreading
Asian Absolute Korea Food & Drug Administration Notification No. 2006-45 (revised on Sept. 28, 2006): Regulation on the Approval of Medical Device Korean ->English
Asian Absolute Korea Food & Drug Administration Notification No. 2006-45 (revised on Sept. 28, 2006): Regulation on the Approval of Medical Device Korean->English Proofreading
Asian Absolute Amitriptyline curative effacement Korean ->English
Asian Absolute Amitriptyline curative effacement Korean->English Proofreading
Asian Absolute Republic of Korea Defense Acquistion Program Administration: Request for Proposal of MH-X Helicopter Korean ->English
Asian Absolute Republic of Korea Defense Acquistion Program Administration: Request for Proposal of MH-X Helicopter Korean->English Proofreading
Asian Absolute AGUSTAWESTLAND RESPONSE TO THE REPUBLIC OF KOREA DEFENSE ACQUISITION PROGRAM ADMINISTRATION RFP FOR MH-X HELICOPTERS VOLUME 1 - PART 4 - ANNEX B - AW101 TECHNICAL DESCRIPTION English ->Korean
Asian Absolute A file related to banking English ->Korean
Asian Absolute Regulation on medical device Korean ->English
Asian Absolute Regulation on medical device Korean->English Proofreading
Asian Absolute Medikament Gebrauchsanweisung - KoiForte Korean ->German
Asian Absolute Voice of Staff Survey (Final) – 22nd Feb 2011 ‘SCB Way’ ONLINE SURVEY English ->Korean
Asian Absolute Prosthetics for stimulating intravascular embolus - Korea Food & Drug Administration PRODUCT IMPORT LICENSE FOR MEDICAL DEVICES SOOHEO NO. 11-1041 Korean ->English
Asian Absolute Prosthetics for stimulating intravascular embolus - Korea Food & Drug Administration PRODUCT IMPORT LICENSE FOR MEDICAL DEVICES SOOHEO NO. 11-1041 Korean->English Proofreading
Asian Absolute Antidotes (e.g., amyl nitrite) Manual, This product is a registered pesticide regulated under the Pest Control Products Act (PCPA). English ->Korean
Asian Absolute Covance Brochure: Nonclinical safety assessment English ->Korean
Asian Absolute Covance Brochure: Drug Development Solutions - Asia Pacific, GLOBAL BIOANALYTICAL SERVICES, CLINICAL DEVELOPMENT SERVICES & CENTRAL LABORATORY SERVICES English ->Korean
Asian Absolute Edwards Poster (OVERSEAS)_AW. & Edwards Poster (PHANTOM)_AW : Sharesave invitations will be sent to eligible employees on 3 September 2012 English ->Korean
Asian Absolute Invoice Terms, A5000A, Text for Invoice & Remittance Form English ->Korean
Asian Absolute SKC & Colong - Joint Venture Agreement Korean ->English
Asian Absolute SKC & Colong - Joint Venture Agreement Korean->English Proofreading
Asian Absolute EULJI MEDICAL CENTER - DISCHARGE SUMMARY Korean ->English
Asian Absolute Mi-Zone Technology Dublin, Ireland Tag Pack Text English ->Korean
Asian Absolute Department of Radiology: Result of Reading by Department of Radiology 4 Cases Korean ->English
Asian Absolute DOL 234F Database English ->Korean
Asian Absolute PROPOSAL TO THE REQUEST FOR PROPOSAL FROM THE DEFENSE ACQUISITION PROGRAM ADMINISTRATION OF REPUBLIC OF KOREA FOR MARITIME OPERATIONS HELICOPTER BY AGUSTAWESTLAND - RAM & LOGISTIC SUPPORT ANALYSIS English ->Korean
Asian Absolute Asan Medical Center - Medical Department of Diagnosis and Test Result Report Korean ->English
Asian Absolute 3M ESPE Xylenstesin™-A Attached Document - Usage and Volume, Cautions for Use Korean ->English
Asian Absolute 3M ESPE Xylenstesin™-A Attached Document - Usage and Volume, Cautions for Use Korean->English Proofreading
Asian Absolute E2Train Eversheds Learning - translation matrix English ->Korean
Asian Absolute PROPOSAL TO THE REQUEST FOR PROPOSAL FROM THE DEFENSE ACQUISITION PROGRAM ADMINISTRATION OF REPUBLIC OF KOREA FOR MARITIME OPERATIONS HELICOPTER BY AGUSTAWESTLAND - Integrated Logistic Support data English ->Korean
Bonds International
Company Project Language
Bonds International 第1型糖尿病, 段階別糖尿病管理(Staged Diabetes Management) - 大韓糖尿病学会, 第2型糖尿病 Korean ->Japanese
Bonds International 代謝症候群、糖尿病前症、そして糖尿病のスクリーニング検査と診断 Korean ->Japanese
Bonds International YUHAN CHEMICAL MONOGRAPH Terbinafine Hydrochloride (Code No.:PP-0047) 食品医薬品安全庁告示 Korean ->Japanese
Bonds International (株)柳韓化学 DRUG MASTER FILE 柳韓化学塩酸テルビナフィン(原料)2.物理化学的特性及び安定性試験 Korean->Japanese
Bonds International (株)柳韓化学 DRUG MASTER FILE 柳韓化学塩酸テルビナフィン(原料)5.原料医薬品 Korean ->Japanese
Bonds International SSRS (Suicide-Severity Rating Scale)., Date: February 12th, 2009 Audio script translation English ->Korean Audio translation
Bonds International 大正製薬株式会社 パブロンSゴールド錠 〈総合かぜ薬〉 Japanese->Korean
Bonds International 韓国観光大学 教授 000 株式会社アレフ 社長秘書室の武井博人(たけいひろと)でございます。 Japanese->Korean
Bonds International MADRS 日本語版画接ガイド - JSIGMA Korea翻訳原稿 & J Korean Neuropsychiatr Assoc Vol44, No4 韓国語版Montgomery-Åsbergうつ病評価尺度の標準化研究, ORIGINAL ARTICLE Japanese->Korean
Bonds International MADRS面接シナリオ, MADRS解説シナリオ, MADRS-J シナリオ 3 Cases add. Japanese->Korean
Bonds International 医療機器試験検査成績書, 試験成績書(Test Report), 試験結果(Test Results) Korean ->Japanese
Bonds International 「うつ病評価用紙」の日>韓翻訳 Japanese->Korean
Bonds International 「GMP 適合性調査用資料(GMP 関連SOP5 ファイル)」の韓>日翻訳 Japanese->Korean
Bonds International 「2 EMA からのGH の安全性について学会コメント最終版」の日>韓翻訳 Japanese->Korean
Bonds International 「Lamictal 韓国mono 臨床試験プロトコル」の韓>日翻訳 Japanese->Korean
Bonds International 「Prevalence of epilepsy in Korea」の韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「ジプラシドンの海外用法・用量に関する文書」の韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「日本語版MADRS 関係資料3 点」の日>韓翻訳 Japanese->Korean
Bonds International 「医系トライアル」韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「調査報告書」の韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「技術標準関係の文書」韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「養蜂学会資料」の日>韓翻訳 Japanese->Korean
Bonds International 「お礼状」の日>韓翻訳 Japanese->Korean
Bonds International 韓国養蜂家への送り状(JRJスプリウムローヤルゼリーAG)(JRJ日本語) Japanese->Korean
Bonds International (1)amc- clinical trial report, (2)amc-case report, (3)burn 2012 -「学会誌」の韓>日翻訳 Japanese->Korean
Bonds International SNUH - case report - 「医学学会誌の追加」の韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「移転挨拶」の日>韓翻訳 Japanese->Korean
Bonds International 「医療機器試験検査成績書」の韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「医療機器輸入許可証3種」の韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「LG Chem情報交換資料」の韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「汎用販売スタッフ向ガイドブック」の日>韓翻訳 Japanese->Korean
Bonds International 「バリデーション報告書等3種」の韓>日翻訳 Korean->Japanese
Bonds International 「DRUG MASTER FILE/MONOGRAPH」の韓>英翻訳 Korean ->English
Bonds International 「医療機器輸入許可証3種」の韓>日翻訳 Korean ->Japanese
Bonds International 「医療機器輸入許可証」の韓>日翻訳 Korean ->Japanese
CCJK
Company Project Language
CCJK Advertisement draft English->Korean
CCJK Serena promotion data English ->Korean
CCJK Cosmetics product bruchure English ->Korean
CCJK Marketing presentation data English ->Korean
CCJK All About Eyes Rich.™ English ->Korean
CCJK Cosmetics product bruchure addition English ->Korean
CCJK Medical device programming language L10N English ->Korean
CCJK Louis Vuitton Shop Intoduction & Product manual data English ->Korean
CCJK MUREXIN construction materials bruchure English ->Korean
CCJK MTV Marketing data English ->Korean
CCJK Factory Chain Opeating manual English ->Korean
CCJK Advertising copy English ->Korean
CCJK Cosmetics product bruchure - Dermatology inspires innovative Derma White - CLINQUE derma white English ->Korean
CCJK SAGE Product & Sales Information Toolkit, SAGE Consortia Offerings & SAGE JOURNALS ONLINE (SJO) English ->Korean
CCJK Cosmetics Advertising copy - Derma White Ad English ->Korean
CCJK Sage Publishing Website L10N English ->Korean
CCJK User Guide SAGE Journals Online English ->Korean
CCJK Clinique-DW Super City Block (QT) English ->Korean
CCJK LaCie Big Disk Extreme+Triple Interface English ->Korean
CCJK hp Paperless faxes through email EZFax2Email & Real-time print management EasyReport 5 English ->Korean
CCJK LightScribe manual English ->Korean
CCJK ARCONFIG_20061102 & jpjsV2_enuk_utf-8 Software L10N English ->Korean
CCJK Glass terms description English ->Korean
CCJK Clinique product bruchure English ->Korean
CCJK Clinique Continuous Rescue Antioxidant Moisturizer, Fresh Bloom Allover Colour, Rescue & Renew, At-Home Facial, Target Eye Lines, Great Skin, Eyes To Go, Full Potential Lips Plump and Shine, Pretty Eyes & Lips, Colour Surge Butter Shine Lipstick 5-Pack English ->Korean
CCJK Skin Supplies For Men Travel Essentials Kit, Dramatically Different Moisturizing Lotion, Daily Care - Dry Combination Skin, Clinique 3Step Skin Care System English ->Korean
CCJK Ritz-Carlton, Millenia Singapore Intoductions English ->Korean
CCJK Diploma translation Korean ->English
CCJK CERTIFICATE OF GRADUATION Korean ->English
CCJK LittleDisk 1.8_USB, LittleDisk 2.5_U&I & LittleDisk 2.5_USB Installation English ->Korean
CCJK PKG_EDminiHome data editing English ->Korean Editing
CCJK LaCie employee program English ->Korean
CCJK LaCie Disk intallation guide English ->Korean
CCJK LaCie Little Disk English ->Korean
CCJK LaCie 2 big Triple data English ->Korean
CCJK LaCie Marketing director profile English ->Korean
CCJK TR: F07 SSFM Hair Maximizing Set – inflight blurb plm 6.29.07; 7.10.07 revising per LGoldenberg comments & TR: F07 SSFM Colour Surge Buttershine Trio – inflight blurb plm 6.29.07; 7.10.07 revising per LGoldenberg comments English ->Korean
CCJK PKG_AS_LittleDisk & WB_MobileDisk English ->Korean
CCJK Furuno Computer Menu & Command L10N English ->Korean
CCJK LaCie Desktop Hard Disk Hi-Speed USB 2.0 bruchure English ->Korean
CCJK Extron MTPX Plus Series MTP Series Twisted Pair Matrix Switchers with IP Link brochure English ->Korean
CCJK QIG_GD-Precautions English ->Korean
CCJK Lacie Storage Utility User's Guide English ->Korean
CCJK LsCie Ethernet brochure English ->Korean
CCJK CERTIFICATE - Dean of Medical Science Dept of the Catholic University Of Korea M.D. Korean ->English
CCJK DIPLOMA - Dean of Medical School of the Chung-Ang University 2 cases Korean ->English
CCJK LaCie Shortcut Button User Manual English ->Korean
CCJK CERTIFICATE OF GRADUATION, Dean of Medical School of the Pusan National University We grant this certificate by above certification Korean ->English
CCJK LaCie RUGGED PKG TRANSLATIONS English ->Korean
CCJK LaCie Big Disk Extreme+ eSATA & USB PKG & LaCie Hard Disk, Design by Neil Poulton – PKG Translation English ->Korean
CCJK LaCie Setup Steps English ->Korean
CCJK LaCie Ethernet product manual English ->Korean
CCJK LaCie portable storage collection brochure English ->Korean
CCJK LaCie Hard Disk manual English ->Korean
CCJK DIPLOMA - Dean of Medical School of the Chung-Ang University Korean ->English
CCJK Microsoft Hosting Road Show leaflet English ->Korean
CCJK LaCie 2Big Dual Series catalogue English ->Korean
CCJK LaCie USG 2.0 Hub English ->Korean
CCJK LaCie Hi-speed USB 2.0 5 cases English ->Korean
CCJK LaCie Website text 9 html files English ->Korean
CCJK LaCie Website text additional files English ->Korean
CCJK LaCie Biggest Quadra FireWire 800, FireWire 400, Hi-Speed USB 2.0 & eSATA English ->Korean
CCJK FAMILY CENSUS REGISTER Korean ->English
CCJK Lacie LaCie Little Disk, Design by Sam Hecht FireWire & Hi-Speed USB 2.0, English ->Korean
CCJK Lacie-DS Little Disk 2.5 English ->Korean
CCJK LaCie 2big Network English ->Korean
CCJK Tek - WI41-DTP QA Guidelines English ->Korean
CCJK WI17-Tek Quality Guidelines English ->Korean
CCJK LaCie Ethernet Disk mini - Home Edition Gigabit Ethernet 500GB English ->Korean
CCJK Portable DVD±RW with LightScribe, Design by Sam Hi-Speed USB 2.0 & FireWire English ->Korean
CCJK LaCie USB 2.0 Hub English ->Korean
CCJK LaCie LaCinema Premier multimedia hard disk Quick Install Guide English ->Korean
CCJK LaCie 2big Dual eSATA II 3Gbits & Hi-peed USB 2.0 1TB (1.5TB, 2TB) English ->Korean
CCJK LaCie 2big Network Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbits & LaCie 2big Triple FireWire 800, FireWire 400 & Hi-Speed USB 2.0 1TB (1.5TB, 2TB) English ->Korean
CCJK CLINIQUE Allergy Tested. 100% Fragrance Free. Formulated for Asian skins. English ->Korean
CCJK This passport is valid for all countries unless otherwise endorsed: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE Korean ->English
CCJK Microsoft -Window Server 2008 Go Live Flyer English ->Korean
CCJK Furuno COLOR LCD SOUNDER FCV-1150 Operator's Guide English ->Korean
CCJK Furuno Menu items for FCV1150 OS_Asian English ->Korean
CCJK Clinique Meet 3-Step Skin Care. And wake up in great skin, every day. English ->Korean
CCJK Lacie SATA II ExpressCard 34 & USB key max Hi-Speed USB 2.0 English ->Korean
CCJK CERTIFICATE 3 Cases Korean ->English
CCJK TOWER AUTOMOTIVE INTRANET ANNOUNCEMENT Dr Meleghy Named President, Tower Automotive International Operations English ->Korean
CCJK Media and Entertainment Executive Forum Invitation letter English ->Korean
CCJK Media & Entertainment Executive Forum Outlook English ->Korean
CCJK Microsoft Tentative Agenda English ->Korean
CCJK ACM Messaging English ->Korean
CCJK Liquid Face Wash – Regular Strength / Extra Strength English ->Korean
CCJK Clinique INFLIGHT COPY Spring 08 English ->Korean
CCJK MX W1 Packaging Copy English ->Korean
CCJK Film Aisa Korean ->English
CCJK Film Aisa Korean->English Proofreading
CCJK Luxoptica Group TRAINING MANUAL English ->Korean
CCJK Luxoptica Group Matrix Query Form English ->Korean
CCJK Clinique Insert English ->Korean
CCJK Medical Science Dept of the Medical School - CERTIFICATE Korean ->English
CCJK Medical Science Dept of the Medical School - CERTIFICATE Korean->English Proofreading
CCJK Greetings from the University of Chicago Graduate School of Business (GSB) Asia Campus! & Join us for an Executive Information Session. English ->Korean
CCJK Executive MBA Program Asia Information Session 2007 & R.S.V.P. for an Executive MBA Program Asia recruiting event English ->Korean
CCJK Korean Movies - Kidnapping Granny K English ->Korean
CCJK We hereby grant this certificate as per the above certification. - CERTIFICATE Korean ->English
CCJK REACH Shared Service Desk : Your Only Representative for exporting to the European Union English ->Korean
CCJK We grant this certificate by above certification. - CERTIFICATE English ->Korean
CCJK Korean Movies - Le Grand Chef & Shadows In The Palace English ->Korean
CCJK Luxoptica Group TRAINING MANUAL DTP Rewiew English ->Korean Desktop Publishing
CCJK MORISEIKI Manual translation 1st. Project English ->Korean
CCJK UPS Olympic Dream Award 2008-1-25 English ->Korean
CCJK Clinique Long last, soft shine. (6KF7: Long Last Lipstick 5-PK) English ->Korean
CCJK Clinique Repair 24/7. (Repairwear Team set) English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 2nd. Project English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 3rd. Project English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 4th. Project English ->Korean
CCJK Clinique Newest Derma White™ advances for a luminous face and eyes. English ->Korean
CCJK Furuno General Brochure English ->Korean
CCJK Derma White 2_15PM Video dictation, translation English ->Korean video translation
CCJK MORISEIKI Manual translation 5th. Project English ->Korean
CCJK Clinique. It's different here. Find out why - Clinique's 3-Step Skin Care System English ->Korean
CCJK Ritz-Carlton, Millenia Singapore Brochure English ->Korean
CCJK EFI Printer Colorproof eXpress strings English ->Korean
CCJK EFI eXpress GETTING STARTED English ->Korean
CCJK SUN AND MYSQL: THE ISV ADVANTAGE English ->Korean
CCJK Sun Microsystems Partner/Customer ISV Solution Brief Questionnaire English ->Korean
CCJK Korean Movies -Miss Gold Digger & Open City English ->Korean
CCJK What’ s New In Clinique Fall 2008 In-flight Travel Retailing English ->Korean
CCJK Solaris 10 Subscription, Basic Service Plan, for 1 Year - Now only $99 USD for qualified Sun Partner Advantage Partners & Special LIMITED TIME Offer for Sun Partners English ->Korean
CCJK Super City Block Oil-Free Daily Face Protector SPF 40/PA++ English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 6th. Project English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 7th. Project English ->Korean
CCJK Korean Movies - Hellcats & Forever the Moment English ->Korean
CCJK Clinique Moisture Surge English ->Korean
CCJK Solution Sheet: OpenSolaris Advantages for Sun Partners and Developers & OpenSolaris Opens for Business English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 8th. Project English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 9th. Project English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 10th. Project English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 11th. Project English ->Korean
CCJK Korean Movies - Lovers Of 6 Years & Radio Dayz English ->Korean
CCJK Clinique Product Chart 8 Proofreading English ->Korean
CCJK OpenSolaris is a powerful combination of Sun’s deep system expertise and the innovative passion of open source communities. English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 12th. Project English ->Korean
CCJK accenture - ZEGNA 08 Systems Survey Agenda Interview data 12 files English ->Korean
CCJK Inflight magazine English ->Korean
CCJK Clinique data English ->Korean
CCJK Fruno Menu Item English ->Korean
CCJK gucci Website Induction Program English ->Korean
CCJK Clinique SSFM Product Guide English ->Korean
CCJK UPS Lead card English ->Korean
CCJK UPS brochure - Take Charge & Take Charge Poster English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 13th. Project English ->Korean
CCJK Clinique Say yes to great skin.Meet Clinique’s 3-Step Skin Care System. English ->Korean
CCJK SUN AND ACROMATE IMPROVED COMMUNICATION AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT THROUGH IP-BASED TECHNOLOGY English ->Korean
CCJK Clinique - The only anti-ager you’ll need. English ->Korean
CCJK DySter - Conditions for the Use of the DyStar ColorXPT® Korean ->English
CCJK Order Form for ColorXPT® User Licenses Advanced Edition # 60000448 English ->Korean
CCJK Offer Form - ColorXPT® Limited Edition English ->Korean
CCJK Korean Movies - My New Partner & His Last Gift English ->Korean
CCJK WLC TransTest Part1 & WLC TransTest Part1 English ->Korean
CCJK Korean Movies - Fate & Sunny English ->Korean
CCJK Clinique Spring 2009 NEW PRODUCTS English ->Korean
CCJK Korean Movies - The Good, The Bad, The Weird & Girl Scout English ->Korean
CCJK Korean Movies -The Divine Weapon & Riding Away English ->Korean
CCJK Fruno-Marine Radar Manual English ->Korean
CCJK Axis Communications AB, 2008 Part No. 33731 English ->Korean
CCJK Text insert for AMWAY - Water treatment systems questionnaire English ->Korean
CCJK Korean Movies - Modern Boy & Heartbreak Library English ->Korean
CCJK Clinique Reveal Newborn Skin Instantly. Come to Clinique for a radiance boost. English ->Korean
CCJK LNG Order List English ->Korean
CCJK Clinique Find Your Foundation Match. Custom-fit foundation for great skin. English ->Korean
CCJK Value Added Reseller - Autodesk New Partner Onboarding Reference Guide English ->Korean
CCJK Ascendas Website L10N - 32 files English ->Korean
CCJK Software strings data English ->Korean
CCJK Sartorius Universal Power Supply Adapter Operating Instructions English ->Korean
CCJK Korean Movies - Romantic Island & The ESP Couple English ->Korean
CCJK Query Wizard Translation English ->Korean
CCJK CORE.mdb & Dexa.mdb English ->Korean
CCJK Contains olive oil and extra virgin olive oil. English ->Korean
CCJK Query Builder Help OCX Strings 20 files English ->Korean
CCJK Travel Retail: F09 – Inflight Blurbs - Skin Supplies For Men™ Age Defense For Eyes , Youth Surge™ Night Age Decelerating Night Moisturizer* & Clinique Happy Heart™ Perfume Spray English ->Korean
CCJK Korean Movies -Go Go 70s & Hello Schoolgirl English ->Korean
CCJK Autodesk Galleries English ->Korean
CCJK Clinique Great skin in minutes. Free Pre-Flight Consultation. English ->Korean
CCJK OK Online Casino introduction data English ->Korean
CCJK GE Lunar Korean User Interface English ->Korean
CCJK Comparator S/W L10N English ->Korean
CCJK OB Questionnaire English ->Korean
CCJK United States 2010 Census English ->Korean
CCJK United States 2010 Census Korean ->English Back Translation
CCJK Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Asian American, South Asian, and Pacific Islander - Principles on Immigration Reform English ->Korean
CCJK Korean Movies - Insadong Scandal & More Than Blue English ->Korean
CCJK HT EzPrintSaver Catalogue English ->Korean
CCJK Clinique The only anti-aging tools you’ll need. English ->Korean
CCJK Rovi Corporation Business Card 4 cases English ->Korean
CCJK BGC Contracting - Welcom Samsung Engineering presentation & Capability Review - August 2009, Together let_Quote_2nd English ->Korean
CCJK DubLi Team Summit Project ― North America's Leading Group of Independant DubLi Business Associates English ->Korean
CCJK DubLi Team Summit Project additional data English ->Korean
CCJK Korean Movies - Mother & Bronze Medalist English ->Korean
CCJK Real estate agents receive S$154,000 in payouts from Ascendas Partner Rewards 2008. Find out who won the top honours! English ->Korean
CCJK Clinique De-Aging Solutions English ->Korean
CCJK Clinioue Daily Care Say yes to great skin. English ->Korean
CCJK Clinique Anti-Blemish Solutions - Stop me before I break out again. English ->Korean
CCJK Clinique Radiance Solutions - Radiance lost, and found. English ->Korean
CCJK Ascendas Website L10N - http://www.ascendas.com/english/businessSpace/scBussIT/TheKendall.asp Property Information : The Kendall English ->Korean
CCJK Dana Holding Corporation Standards of Business Conduct English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 14th. Project English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 15th. Project English ->Korean
CCJK Clinique Sping10 Infligh copy English ->Korean
CCJK Korean Movies - Take Off & Ae-ja English ->Korean
CCJK Clinique Discovering the most beautiful faces English ->Korean
CCJK New Clinique Sun with SolarSmart™. English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 16th. Project English ->Korean
CCJK MORISEIKI Manual translation 17th. Project English ->Korean
CCJK Age Defense for Eyes SPF15 English ->Korean
CCJK Sharp FU-Y28E Air Purifier Operation Manual English ->Korean
CCJK Adobe String data English ->Korean
CCJK GoldenEye Program Manual English ->Korean
CCJK Pantone Plus Installer User Manual English ->Korean
CCJK Pantone the X-Rite CAPSURE User Manual English ->Korean
CCJK Pantone CAPSURE Sync utility English ->Korean
CCJK myPANTONE™ Description English ->Korean
CCJK Technical Note: Pantone Digital Data Update English ->Korean
CCJK Pantone the X-Rite A Fresh Approach To Balancing Color brochure English ->Korean
CCJK GoldenEye Program Manual add English ->Korean
CCJK Dana Holding Corporation policy English ->Korean
CCJK END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (DDD & TriDef 3D software ) English ->Korean
CCJK Pantone the X-Rite Additonal data Proofreading
CCJK True/Lok™ External fixation system True/Lok™ Screws Consult instructions for Use PQ TLS - PQ TLK - PQ ISP English ->Korean
CCJK Pantone the X-Rite DOS Video script English ->Korean video translation
CCJK Pantone Windows Installer String data English ->Korean
CCJK EXFO Inc. - USB Data Mover English ->Korean
CCJK Clinique Travel Retail-spring 2011 English ->Korean
CCJK NHR Directory English ->Korean
CCJK Device Specific Questionnaire English ->Korean
CCJK Cobalt Chromium Stent English ->Korean
CCJK EXFO Inc. - Star choice English ->Korean
CCJK SKY Team Survey English ->Korean
CCJK KFDA - Import Permit for Medical Equipment Korean ->English
CCJK KFDA - Import Permit for Medical Equipment Korean->English Proofreading
CCJK Pantone color calibrator English ->Korean
CCJK CP TD1 Operation Instruction English ->Korean
CCJK Doctor entertainment Manual English ->Korean
CCJK Panasonic Ricecooker Manual English ->Korean
CCJK RCN Service English ->Korean
CCJK On-lne Soccer Game L10N Korean ->English
CCJK Power Meter - Screen Snapshot English ->Korean
CCJK Galactic Trader Project English ->Korean
CCJK Pirates Saga L10N English ->Korean
CCJK On line photo editing application English ->Korean
CCJK Alfa Laval script English ->Korean
CCJK How do I get more Energy and Health? English ->Korean
CCJK Sartorius anti corruption code English ->Korean
CCJK Welcome to the Sartorius Anti-corruption Code English ->Korean
CCJK Welcome to the Sartorius Code of Conduct English ->Korean
CCJK Saga Game Software L10N English ->Korean
CCJK Bangkok tourism travel guide - Ayutthaya Website L10N English ->Korean
CCJK Micron Technology News Release English ->Korean
CCJK PANTONE Color Manager User's Guide English ->Korean
CCJK Chiang Mai History English ->Korean
CCJK Thailand travel information guide English ->Korean
CCJK Virtual Data Center(VDC) Paractice English ->Korean
CCJK Enterprise Solid state English ->Korean
CCJK User Guide for FTB-700 Series English ->Korean
CCJK ALFA User Manual - Presentation of the BBRobot English ->Korean
CCJK Ayutthaya Historical Park Intoduction data English ->Korean
CCJK Travel Guide for Sukhothai Historical Park English ->Korean
CCJK Picsin Photo Studio Software L10N English ->Korean
CCJK SUBSTITUTED QUINAZOLINES AS FUNGICIDES English ->Korean
CCJK International Publication Number WO 2010/136475 Al English ->Korean
CCJK Empire Online Game L10N English ->Korean
CCJK International Publication Number WO 2010/149506 Al : INSECTICIDAL COMPOUNDS English ->Korean
CCJK METHODS OF USING CORTICOTROPIN-RELEASING FACTOR FOR THE TREATMENT OF CANCER English ->Korean
CCJK Statement of Financial Hardship English ->Korean
CCJK Mogroup-Pirates Sage Batch1.3 English ->Korean
CCJK Autodesk Customer Survey – Your feedback is important Korean ->English
CCJK Autodesk Customer Survey – Your feedback is important Korean->English Proofreading
CCJK Wonik Materials - Material Safety Data Sheet Korean ->English
CCJK Wonik Materials - Material Safety Data Sheet Korean->English Proofreading
CCJK Armacell website translation English ->Korean
CCJK automobile document English ->Korean
CCJK Microsoft account module QA English ->Korean
CCJK Alan website translation English ->Korean
CCJK UI for trading date English ->Korean
CCJK Texts regarding chemical fluid manufacturer English ->Korean
CCJK Chemical Fluids Advertisement Texts English ->Korean
CCJK Mobile Game Applicatiion Data English ->Korean
CCJK Buger king store open-up Manual English ->Korean
CCJK APT Beijing Service Introductory Letter English ->Korean
CCJK ZOO Game application L10N English ->Korean
CCJK Band stars game application English ->Korean
CCJK Crazy Machines Golden Gears Localization Project English ->Korean
CCJK Monthly construction monitoring report English ->Korean
CCJK Northrop corp Business document English ->Korean
CCJK Medical forum News letter English ->Korean
CCJK Nile product Description proofreading English ->Korean Proofreading
CCJK Accessory device instruction English->Korean
CCJK Agreement data (Sumitomo Corporation) English->Korean
CCJK MOU Data English->Korean
CCJK Clinical trial report English->Korean
CCJK IEC 111/79/CD & IEC 6 Standard English->Korean
CCJK Report on the role of the wetlands English->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc)
Company Project Language
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Questionnaire on the linguistics English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual add translation English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual proofreading (1 hour) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual add translaton English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - MTS AMT data English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual proofreading add-2 (1 hour) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual proofreading add (1 hour) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual proofreading (1 hour) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual add translation English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device Notice translation English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual proofreading (10 hours) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual translation English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual proofreading (30 hours) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Drug Label data Proofreading English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - TVT Updated data (1 hour) Proofreading English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - UBT Project (24,000 words) English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - 1385_SOFT1_1 (22,000 words) English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - 1415_SOFT1 1 (3,785 words) English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Suture data proofreading English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Self-administration supplies include: 8 - syringes 8 - needles 8 - wound dressings (BAND‑AID®) 8 - gauze 8 - cotton balls 8 - antiseptic wipes 3 - Sharps container for disposal of used needles and syringes Centocor, Inc., Malvern, PA USA Centocor B.V. Lei English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Suture data (9,408 words) English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - 1286-SOFT_1 (7,370 words) English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual add translation English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Questionnaire on the linguistics add English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Medical data - Medical device manual updated data translation English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) For use only by patients enrolled in the Centocor sponsored Golimumab trials. English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Completing Linguistic Survey #2183 - Name-evaluation exercise to test the linguistic appropriateness of a given name in a given area of a application English ->Korean evaluation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Self-anchoring, non-absorbable barbed device - NUVANCE* Facial Rejuvenation System English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Johnson&Johnson GYNECARE WORLDWIDE - GYNECARE PROLIFT Total Pelvic Floor Repair System, Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Johnson&Johnson GYNECARE WORLDWIDE - GYNECARE PROLIFT Total Pelvic Floor Repair System, Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System data Proofreading English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Johnson&Johnson GYNECARE WORLDWIDE - GYNECARE PROLIFT Total Pelvic Floor Repair System, Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System - Affiliate review validation English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) face-lift/facial rejuvenation - affiliate review validation English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) PROXI-STRIP* Skin Closure - Instructions for Use English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Please visit http://www.ethicon.com/recycling for more information. English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) ETHICON Women’s Health and Urology - GYNECARE PROSIMA* Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System, Combined Pelvic Floor Repair System (13 languages) English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) ETHICON Women’s Health and Urology - GYNECARE PROSIMA* Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System, Combined Pelvic Floor Repair System (13 languages) Validate the affiliate review English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) ETHICON Women’s Health and Urology - GYNECARE PROSIMA* Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System, Combined Pelvic Floor Repair System - making sure to incorporate all tracked changes highlighted in yellow English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) ETHICON Women’s Health and Urology - GYNECARE PROSIMA* Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System, Combined Pelvic Floor Repair System (13 languages) - Review validation (3hours) English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Patients on anticoagulation agents undergoing surgery using GYNECARE PROLIFT Pelvic Floor Repair Systems must have their anticoagulation therapy carefully managed. English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) 1.~ 13. Use the GYNECARE PROSIMA Pelvic Floor Repair Systems with care, and with attention to patient anatomy, to avoid damage to vessels, nerves, bladder, bowel, and vaginal wall perforation Update data English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Project: 2305eth1 GYNECARE PROSIMA Pelvic Floor Repair Systems - Global Terminology Form English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) ETHICON Women’s Health and Urology - GYNECARE PROSIMA* Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System, Combined Pelvic Floor Repair System (13 languages) Update - Review validation (3hours) English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) PROLENE* (polypropylene) hernia system - Nonabsorbable synthetic surgical mesh English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) PROLENE* (polypropylene) hernia system - Nonabsorbable synthetic surgical mesh Update data English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Use of the GYNECARE PROSIMA System has not been fully evaluated in patients with Stage IV pelvic organ prolapse. Therefore its use in these patients is not recommended. - Update data English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Use of the GYNECARE PROSIMA System has not been fully evaluated in patients with Stage IV pelvic organ prolapse. Therefore its use in these patients is not recommended. Update data proofreading English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE GYNACLAMP* Doppler Ultrasound Transceiver - Blood Evaluation Ultrasound System English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE GYNACLAMP* Doppler Ultrasound Transceiver - Blood Evaluation Ultrasound System Proofreading English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Golimumab 50mg (0.5mL) Solution for Injection, Golimumab 100mg (1.0mL) Solution for Injection, Golimumab 50mg (0.5mL) SC Injection, Golimumab 50mg (0.5mL) SC Injection English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Golimumab 50mg (0.5mL) Solution for Injection, Golimumab 100mg (1.0mL) Solution for Injection, Golimumab 50mg (0.5mL) SC Injection, Golimumab 50mg (0.5mL) SC Injection - Pharmaceutical clinical trial labeling English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Golimumab 50mg (0.5mL) Solution for Injection, Golimumab 100mg (1.0mL) Solution for Injection, Golimumab 50mg (0.5mL) SC Injection, Golimumab 50mg (0.5mL) SC Injection - Pharmaceutical clinical trial labeling Proofreading 2 English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Golimumab 50mg (0.5mL) Solution for Injection, Golimumab 100mg (1.0mL) Solution for Injection, Golimumab 50mg (0.5mL) SC Injection, Golimumab 50mg (0.5mL) SC Injection - Pharmaceutical clinical trial labeling Proofreading 3 English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) J-VAC* Closed Wound Drainage System English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Golimumab or Placebo Solution for Injection 2 Prefilled Syringes: 1 syringe of Golimumab (doses 50 mg or 100 mg) and 1 syringe of placebo (0.5 ml or 1.0 ml) or 2 syringes of placebo (0.5 ml and 1.0 ml). English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) J-VAC* Closed Wound Drainage System Review (1hour) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) J-VAC* Closed Wound Drainage System add translations English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) J-VAC* Closed Wound Drainage System add translations Review English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) J-VAC* Closed Wound Drainage System Review (1.5 hour) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE PROLIFT+M - Total Pelvic Floor Repair System, Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE PROLIFT+M - Total Pelvic Floor Repair System, Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System Review English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE PROLIFT+M - Total Pelvic Floor Repair System, Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System Review add (1hour) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE PROLIFT+M - Total Pelvic Floor Repair System, Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System Review - T05-T11 3-month PFS Ancillary Carton Jacket Label LC2139 - Linguistic Quality Assurance English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE GYNACLAMP* Doppler-Guided Uterine Artery Occlusion Manual English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE THERMACHOICE* III Uterine Balloon Therapy System Thermal Balloon Ablation Silicone Catheter and Syringe (Single-Use) English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE GYNACLAMP* Doppler-Guided Uterine Artery Occlusion Manual Review English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Coated VICRYL* Plus Antibacterial (Polyglactin 910) Suture U.S.P., EXCEPT FOR DIAMETER English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Coated VICRYL* Plus Antibacterial (Polyglactin 910) Suture U.S.P., EXCEPT FOR DIAMETER Review English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE GYNACLAMP* Doppler-Guided Uterine Artery Occlusion Manual Update English ->Korean Editing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Coated VICRYL* Plus Antibacterial (Polyglactin 910) Suture U.S.P., EXCEPT FOR DIAMETER Review add English ->Korean Editing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) VERSAPOINT* Resectoscopic System Bipolar Electrodes - for use in normal saline solution (0.9% w/v; 150 mmol/l sodium chloride) English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Screen 12-16 names per the instructions in the survey English ->Korean Name Screening
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) VERSAPOINT* Resectoscopic System Bipolar Electrodes - for use in normal saline solution (0.9% w/v; 150 mmol/l sodium chloride) Review English ->Korean Editing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) 3.0 PRESSURE TITRATION 3.1 Fill syringe to 30 cc with D5W, purge air, and connect to balloon catheter (do not overtighten). Up to 5 cc additional fluid may be used if needed, for a total of 35 cc. English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE PROLIFT+M - Total Pelvic Floor Repair System, Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System add translations & Review English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE PROLIFT+M - Total Pelvic Floor Repair System, Anterior Pelvic Floor Repair System, Posterior Pelvic Floor Repair System Review / Project: 2502ETH1 Prolift+ M* Update Global Terminology Form English ->Korean Editing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Screening 12 names English ->Korean evaluation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Training on the use of the GYNECARE PROLIFT+M* Pelvic Floor Repair Systems Editing AND Review Validation English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Project: 2502ETH1 Prolift+ M* Update Global Terminology Form English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) MARKETING text : one directed at consumers (patients) and the other at surgeons - Customer & Using Aquamid® English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE GYNOCCLUDE™ Doppler-Guided Uterine Artery Occlusion Device English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Choose fonts that match the look-and-feel, but more importantly, the concepts behind three English fonts. - Korean Consulting English ->Korean Desktop Publishing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Bulkamid® Hydrogel INSTRUCTIONS FOR USE, Bulkamid® Rotatable Sheath INSTRUCTIONS FOR USE, COMEG endoscopes are high quality optical instruments containing excellent optical lens systems. English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Bulkamid® Hydrogel INSTRUCTIONS FOR USE, Bulkamid® Rotatable Sheath INSTRUCTIONS FOR USE, COMEG endoscopes are high quality optical instruments containing excellent optical lens systems. Review English ->Korean Editing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE GYNOCCLUDE™ Doppler-Guided Uterine Artery Occlusion Device Review English ->Korean Editing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Layout and purchasing fonts. English ->Korean Desktop Publishing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) MARKETING text : one directed at consumers (patients) and the other at surgeons - Customer & Using Aquamid® Review English ->Korean Editing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Bulkamid® Hydrogel INSTRUCTIONS FOR USE Review English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Ustekinumab 45mg or Placebo Solution for SC injection For Clinical Trial Use Only English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) 1275 Carton South Korea and Taiwan LC.2322v2, 1275 syringe label South Korea LC.2331v1, 1275 Vial South Korea and Taiwan LC.2321v2 DTP Check English ->Korean Desktop Publishing Check
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Caution: New drug—limited by federal (or United States) law to investigational use (CA) Investigational drug—to be used by qualified investigator only (IE)(UK)For clinical trial use only (IL) For Clinical Trial Only - Linguistic quality check (4 hours) English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE THERMACHOICE I (version 1.2) Review English ->Korean Editing
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Linguistic screening of 6 names per the Survey instructions English ->Korean Name Screening
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE VERSASCOPETM Hysteroscope GMS 50K English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Ustekinumab 45mg or Placebo 0.5 mL SC injection For Clinical Trial Use only English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE INTERCEED™ Absorbable Adhesion Barrier Update data English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Quark to InDesign DTP data - Linguistic quality check English ->Korean Desktop Publishing Check
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Gynecare Prolift™ IFU_FDA updates_LCA067-2008 English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Gynecare Prolift™ IFU_FDA updates_LCA067-2008 Review validation English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Aquamid® for Facial Augmentation White paper English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Aquamid® for Facial Augmentation White paper Review validation English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Doppler-Guided Uterine Artery Occlusion Device English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) The beauty of Aquamid® Korean ->English
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Doppler-Guided Uterine Artery Occlusion Device Review validation English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Labelling Text English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Contura’s products – Aquamid® for facial contouring and Bulkamid® for the treatment of female urinary incontinence - White Paper English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) COMEG endoscopes data - Urethroscope English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE INTERCEED™ Absorbable Adhesion Barrier Proofreading English ->Korean Proofreading
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Defibrillation-Proof Type BF Applied part English ->Korean
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) Aquamid® for Facial Augmentation COMPLICATION MANAGEMENT PROTOCOL - Treatment recommendations, COMPLICATION HANDLING data Review validation English->Korean validation
CRAFT Translation (Sprung Language Solutions, Llc) GYNECARE VERSAPOINT™ DTP LAYOUT CHECK English ->Korean Desktop Publishing Check
EQHO Globalization Pte. Ltd.
Company Project Language
EQHO Globalization Pte. Ltd. Game Localization Proofreading Korean ->English Proofreading
EQHO Globalization Pte. Ltd. Marketing data - add Korea->English Proofreading
EQHO Globalization Pte. Ltd. Marketing data - System4prep.xlsx, v60_#Ub9ac#Uc18c#Uc2a4 #Ubc88#Uc548_161230.xlsx, v60_String Tabel_EN_170103.xlsx, v60_Voice_Trans_170102.xlsx Korea->English Proofreading
EQHO Globalization Pte. Ltd. Marketing data - add Korean ->English
EQHO Globalization Pte. Ltd. Marketing data - System4prep.xlsx, v60_#Ub9ac#Uc18c#Uc2a4 #Ubc88#Uc548_161230.xlsx, v60_String Tabel_EN_170103.xlsx, v60_Voice_Trans_170102.xlsx Korean ->English
EQHO Globalization Pte. Ltd. Texas Instrumenst - Raising Concerns Through Our Formal Complaint Process English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. World Vision s141-TO Video Script English ->Korean video translation
EQHO Globalization Pte. Ltd. e-Learning data - Glossary_from Test Content English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. Infomation Security data (S133_v.16.1.2_STD_RTB_Generic_English_to_Korean_exam.xml-populated.txml-frequents) English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. Infomation Security data (S_103_v.16.1.2_STD_RTB_Generic_English_to_Korean_course.xml, S_103_v.16.1.2_STD_RTB_Generic_English_to_Korean_exam_frequents & S103_2015_Korean_v0.0) English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. Legal letter 2 cases Korea->English Proofreading
EQHO Globalization Pte. Ltd. Legal letter 2 cases Korean ->English
EQHO Globalization Pte. Ltd. Special Request: Retranslate RowGuidanceCoreApp terms leaving ‘Vision’ untranslated English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. Clinical Trial Medicine - Prevenar® inj. (Streptococcus pnumoniae CRM197 protein vaccine) Phase Ⅳ Korean ->English
EQHO Globalization Pte. Ltd. Test IT Help & Test IT User guide English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. Syngenta - STI(Short-Term Incentive) Manager Guide & Talking about Short-Term Incentive Employee guide English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. Agoda Company Pte Ltd - Hotel Distribution Agreement English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. Study in the United Kingdom English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. ATIW/ATIS User Guide English ->Korean
EQHO Globalization Pte. Ltd. Clinical Trial Medicine - Prevenar® inj. (Streptococcus pnumoniae CRM197 protein vaccine) Phase Ⅳ Korea->English Proofreading
EQHO Globalization Pte. Ltd. Infor Global Solutions Inc. - SmartAudit Secure ISERIES INSTALLATION INSTRUCTIONS VERSION 1.00.02 & VALIDATION SOFTWARE TERMS OF USE English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.)
Company Project Language
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Company Code of Ethics English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) LG Philips LCD Intetnal materials project Korean ->English
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) U.S. Meat Company Website G17N Project English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) LG Electronics Inc. Internal documents Korea->English Proofreading
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) LG Electronics Inc. Internal documents Korean ->English
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Information communication machinery tolerance test update Korean ->English Proofreading
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Information communication machinery tolerance test update Korean->English
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Business Review Interpreting Korean ->English Interpreting
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Glossary of History lesson English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Patient satisfaction survey English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Hospital emergency room FAQ English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Hospital Questionnaire 2nd. English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Hospital Questionnaire 1st. English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Some phrases for travelers English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) USB Product manual English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Event guide mail English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Rule against smoking English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Environmental waste disposal guide English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Medical questionnaire English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Silent Strom Pump Brochure 2nd. English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Question and answer between patients and physicians 2nd. English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Trigem Computer Inc. accusation materials English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Question and answer between patients and physicians English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Korean Industrial Standards Ministry of National Defence_2_25_05 83 English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Silent Strom Pump Brochure 1st. English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Export duties materials Korean ->English
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Trial materials English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) LG Philips LCD Intetnal materials project Korea->English Proofreading
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) La Palma materials English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Confidentiality contract English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) SENTRIA Website Contents English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Airport & Hotel Infomation English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Dry cleaning machines manual English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Majestic Athletic Check List English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Adidas VIP Copy Deck data English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Advertising Copy English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Promotion guide English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) VIP Promotion materials English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Prize win guide English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Adidas Website Contents English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Glossary of pedagogy & mathmatics English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Space Electronics Website G17N Project English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Medical questionnaire English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Customer appreciation letter 1st. English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Customer appreciation letter 2nd. English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Invitation - Shoes Exhibition English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) WSA EXPO & Conference Update English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Contract Agreement English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Legal letter English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Confidentiality Agreement English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Microsoft Financing Play Office Rules English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Patient Sleep Questionnaire English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Notice - Keep out of pond English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Sleep disorder data English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) DNA Identification Service Company Website G17N Project English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Juniper Survey Invitation letter English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) MP Business Card English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) VEOLIA Waste disposal quotation English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Juniper Survey letter English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Abalone diving - warning plate English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Juniper Purchasing materials English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Visiting Pinnacles National Monument English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) The MATERIALS at WSA Expo & Conference - A special welcome to our international participants. English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Requirements for Requesting an Invitation Letter from The WSA Show to supplement your Visa Application Instructions English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) CISCO White Paper - Intelligent Storage Consolidation Solutions from HP and Cisco: Business Benefits and Scenarios English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Business letter for request balance English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Hospital patient satisfaction survey English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) CEDARWAY Long Length Shake Installation Introductions English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Metrus Group - Korea Information Services 2007 Employee Survey Report on the Findings, October 2007 English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) ePrize, LLC. - ADIDAS MISSY ELLIOTT RESPECT M.E. PROMOTION NO PURCHASE NECESSARY English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) The MATERIALS at WSA Expo & Conference - VISITORS AND EXHIBITORS HAIL THE INAUGURAL ‘MATERIALS AT WSA EXPO & CONFERENCE’ A HUGE SUCCESS English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) ePrize, LLC. - adidas - Respect M E - FAQ's v Final English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) BRE 2008 Resident Satisfaction Assessment -- Questionnaire UPDATED English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) CEDARWAY Long Length Shake Installation Introductions add English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) BRE 2008 Resident Satisfaction Assessment -- Questionnaire with Changes 3.28.08 English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) NAF - COMPLAINT IN ACCORDANCE WITH THE UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY & Complaint Transmittal Cover Sheet [통일도메인 이름 분쟁해결 방침에 따른 고소장 및 고소장 전송 커버 시트] English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) ePrize, LLC. - adidas Missy Elliott Respect M.E. Promotion Affidavit of Eligibility, Liability & Publicity Release & Congratulations - You are a winner in the adidas Missy Elliott Respect M.E. Promotion English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Silvercote.com REFLECTIVE INSULATION Technical brochure English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Veolia ES Technical Solutions L.L.C. - Veolia Environmental Service - DRY CLEANER SERVICES, REGULATORY COMPLIANCE, FINANCIALLY SOUND English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Kirby Company’Sold In-Home Only WE THOUGHT YOU WOULD WANT TO KNOW & Translate In Home Only to English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Why Should I Nurse My Baby? Getting Started - Pamela K. Wiggins, IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) [왜 내 아이에게 모유를 먹여야 할까요? 지금 시작하세요.] English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) MAU, INC. (MANAGEMENT, ANALYSIS AND UTILIZATION) CASE STUDY - LARGE MANUFACTURER CLEANS UP ACT [사례 연구 - 대형 제조업체의 배출물 문제 처리] English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Why Should I Nurse My Baby? Getting Started - Pamela K. Wiggins, IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant editing English ->Korean Editing
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Medisystems Corporation - Closed System Apheresis Kit with PL 3014 Plastic Platelet Storage Containers - For Extended Platelet Storage and Plasma Collection [PL 3014 플라스틱 혈소판 보관용기 부착 폐쇄 시스템 Aphresis 키트 - 혈소판 확장 보관 및 혈장 채혈용] English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) MAU, INC. (MANAGEMENT, ANALYSIS AND UTILIZATION) MAU Workforce Solutions brochure, MAU CASE STUDY Brochure English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) MAU, INC. (MANAGEMENT, ANALYSIS AND UTILIZATION) Business Card 6 cases English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Metrus Group - Kimberly-Clark Survey & Invitaion English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) BusinessGlobal.com - Will China bail out the West? The Revolution of Paperless Paper [중국이 서방 경제를 구제할 수 있을까? 전자신문의 혁명] English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) CALIFORNIA DREAMING RESTAURANT AND BAR KOREAN MENU Script English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Donor Network of Arizona Business letter English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Shin Seunghyeuk 1-5-09 Tissue Outcome Letter English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) CALIFORNIA DREAMING RESTAURANT AND BAR KOREAN MENU Script revision English ->Korean Editing
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) MAU, INC. (MANAGEMENT, ANALYSIS AND UTILIZATION) PRODUCTION ASSOCIATES AVAILABLE - EXPERIENCED CANDIDATES AVAILABLE FROM MAJOR MANUFACTURING FACILITY IN GREER, SC English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) ePrize, LLC. - Copy Deck Rockport –How Do You Get Them Dirty Sweepstakes South Korea Version English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) ePrize, LLC. - SOUTH KOREA-Rockport Prelaunch Copy Deck English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) ePrize, LLC. - Rockport How Do You Get Them Dirty Sweepstakes Affidavit of Eligibility, Liability & Publicity Release English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) ePrize, LLC. - Congratulations! You have been selected to receive a prize in the Rockport How Do You Get Them Dirty Sweepstakes, administered by ePrize English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) ePrize, LLC. - Infringement Notification Policy, Official Rules-Rockport Photo Gallery Sweepstakes (South Korea)_FINAL_2 26 & Terms and Conditions-Rockport Photo Gallery (All Countries)_2.26 English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Facts About FIDM (The Fashion Institute of Design & Merchandising) English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) JAKES ASSOCIATES INC. - Gimpo City Fixed Guideway System business letter English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) TEXAS DEPARTMENT OF LICENSING AND REGULATION TX Environmental Air B INSTRUCTIONS [텍사스주 면허규정부 TX 환경 대기 B 주의사항] English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) TEXAS BARBER AND COSMETOLOGY TX Manicurist Written English INSTRUCTIONS [텍사스주 이용사 및 미용사 TX 매니큐어 미용사 필기시험 주의사항] English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Echo Lab. materials - Avatar English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Bayer Healthcare Pharmaceuticals and Onyx Pharmaceuticals. - Hepatitis B Brochure FINAL DRAFT_5-05-09 & Liver Cancer FINAL DRAFT_5-05-09 English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) BusinessGlobal.com - additional data English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Welcome to Millennium Tower - FACT SHEET English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Apogee Attractions Shaping visions in entertainment English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Crème de la Mer skincare treatment intorduction English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) VOLCANIC CLAY ESSENTIALS Introduction English ->Korean
Foreign Translations (Mondial Translations & Interpreting Inc.) Taglines for Trade Show English ->Korean
HAKKO Corporation
Company Project Language
HAKKO Corporation ハッコー FG-450 静電気レベルメーター Japanese->Korean
HAKKO Corporation ハッコーMODEL FM-2022 パラレルリムーバー の取扱説明書 Japanese->Korean
HAKKO Corporation ハッコーMODEL FM-2023 ミニパラレルリムーバー スリープ機能付こて台の取扱説明書 Japanese->Korean
HAKKO Corporation ハッコー FX-780 窒素ガス発生装置の取扱説明書 Japanese->Korean
HAKKO Corporation ハッコー441Bの取扱説明書 - ハッコー441B は着用者( 人体) をも含めた静電気帯電防止用安全作業靴の性能の良否を判定するテスターです。 Japanese->Korean
HAKKO Corporation ハッコーダイヤフラムポンプの取扱説明書 Japanese->Korean
HAKKO Corporation ハッコーFX-888Dの取扱説明書 Japanese->Korean
HAKKO Corporation 先進のHAKKO FX- 888 Dの取扱説明書 ADD. Japanese->Korean
HAKKO Corporation HAKKO FM206 服务手册 Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FM2027 服务手册 Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FM2029 服务手册 Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FX600 服务手册 Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FU-500 はんだ送りユニット 取扱説明書 Japanese->Korean
HAKKO Corporation HAKKO FU-600 はんだ送りユニット 取扱説明書 Japanese->Korean
HAKKO Corporation For HAKKO FU-500, the compatible solder wire size varies by product model. & HAKKO FU-600の取扱説明書 Japanese->English
HAKKO Corporation For HAKKO FU-500, the compatible solder wire size varies by product model. & HAKKO FU-600の取扱説明書 Japanese->English Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO FM2030 / FM2031 服务手册 Japanese->Chinese
HAKKO Corporation ハッコーFU-6001の取扱説明書 Japanese->English
HAKKO Corporation ハッコーFU-6001の取扱説明書 Japanese->English Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO 485之使用方法及維護事項 Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO 485之使用方法及維護事項 Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation ハッコーFX-100の取扱説明書 セッティング Japanese ->Korean
HAKKO Corporation FX-100使用方法 (T/C) Korean ->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FR300 「はんだ除去器の取扱説明書 」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO FX890 「取扱説明書」の翻訳(日→中(繁体字)) Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FX890 「取扱説明書」の翻訳(日→中(繁体字)) Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO FR810の取扱説明書 」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO FR810の「取扱説明書」の翻訳(韓→中(繁体字)) Korean ->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FM2032「サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FM2032「サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO CX1001, FX100P3, FX100P4, FX100Webテキスト, 追加翻訳文 最新版の「取扱説明書」の翻訳(日→中(繁体字)) Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO CX1001, FX100P3, FX100P4, FX100Webテキスト, 追加翻訳文 最新版の「取扱説明書」の翻訳(日→中(繁体字)) Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO 「FR-810取扱説明書」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation 「FR-810取扱説明書」の翻訳(韓->中(繁体字)) Korean ->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO「CX1003取扱説明書」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「CX1003取扱説明書」の翻訳(韓→中(繁体字)) Korean ->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO「FT490取扱説明書」の翻訳(日→韓 Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「サービスマニュアル3種」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO 「サービスマニュアル3種」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO 「サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO 「サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO FX890, FX8901 「サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FX890, FX8901 「サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO FR810 「短文」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「FG-102取扱説明書」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「FG-102取扱説明書」の翻訳(日→中(繁体字)) Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO 「FG-102取扱説明書」の翻訳(日→中(繁体字)) Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO 「FR-300, FR872サービスマニュアル」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「FR-300, FR872サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO 「FR-300, FR872サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO 「FG-102 サービスマニュアル」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「FG-102 サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO 「FG-102 サービスマニュアル」の翻訳(日→中(簡体字)) Japanese->Chinese Proofreading
HAKKO Corporation HAKKO FX801, FR400 「取扱説明書」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO FX801, FR400 「取扱説明書」の翻訳(韓→中(繁体字)) Korean ->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO 「FR-400ECK_追加」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「FR-400ECK_追加」の翻訳(韓→中(繁体字)) Korean ->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO 「FG102取り説_ドライバ付属による変更」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「FG102取り説_ドライバ付属による変更」の翻訳(韓→中(繁体字)) Korean ->Chinese
HAKKO Corporation HAKKO FU500「覚書/第5条 言語条項」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「FU500_PCインターフェース仕様書」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「ボトム ハングル 訳.docx」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「FV310_A3in_130603_翻訳依頼用.pdf/FV310_A3out_130603_翻訳依頼用.pdf」の翻訳(日→韓) Japanese ->Korean
HAKKO Corporation HAKKO 「FV310_A3in_130603_翻訳依頼用.pdf/FV310_A3out_130603_翻訳依頼用.pdf」の翻訳(韓→中(繁)) Korean ->Chinese
KERN Global Language Services
Company Project Language
KERN Global Language Services Philips Morris questionare English->Chinese
KERN Global Language Services Performance Fibers GmbH Website L10N English->Korean
KERN Global Language Services Extinction of stars data Korean->Chinese
KERN Global Language Services Birth report Chinese->English
KERN Global Language Services Samsung Electronics technical data English->Korean
KERN Global Language Services Jabra data English->Korean
KERN Global Language Services KOSCOM contract English->Korean editing
KERN Global Language Services Professinal Service Agreement English->Chinese
KERN Global Language Services The third party distribution agreement English->Korean
KERN Global Language Services MSDS (Material Safety Data Sheet) translation proj. English->Korean
KERN Global Language Services Performance Fibers GmbH : Corporate Style Guide - The Performance Fibers Identity English->Korean
KERN Global Language Services Electronical parts technical data German->Korean
KERN Global Language Services Performance Fibers GmbH update data English->Korean
KERN Global Language Services HP MEMBER SVC English->Korean
KERN Global Language Services Braun Screener - Japan 2 Translation-ENG.doc/21056 Element list Translation-ENG.xls data English->Japanese
KERN Global Language Services Braun Screener - Japan 2 Translation-ENG.doc/21056 Element list Translation-ENG.xls data English->Japanese proofreading
KERN Global Language Services Garam Yeokong - Establishing the raw materials factory in China, FACTORY Overview, SALARIES, Conclusion - The price at which the exiting items were purchased from Garam Yeokong. Korean ->English
KERN Global Language Services CREMER Thermoprozessanlagen GmbH - Worldwide Service by Presence on Site Brochure English->Korean
KERN Global Language Services Chinese advertizing announcement Chinese->Chinese Cultural review
KERN Global Language Services Philip Morris USA , for its complaint - Report on the filing or determination of an action regarding a patent or trademark, Notice of a related cases, certification and notice of interested parties (Local Rule 7.1-1), Re: Seizure of infringing mechandise English ->Chinese
KERN Global Language Services Philip Morris USA , for its complaint - United States District Court Central District Of Califonia English ->Chinese
KERN Global Language Services Philip Morris USA Retailer Questionnaire (Philip Morris USA 零售商问卷) English ->Chinese
KERN Global Language Services STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY : STATEMENT OF FACTS FOR CASH AID, FOOD STAMPS, AND MEDICAL/STATE-RUN COUNTRY MEDICAL SERVICE PROGRAM(CMSP) & NABACK9 - Your Hearing Rights English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services STATE OF CALIFORNIA - STATEMENT OF UNDERSTANDING AGENCY ADOPTIONS PROGRAM & RELINQUISHMENT In or Out-of-County (Alleged Natural Father in California) English ->Korean
KERN Global Language Services STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY : STATEMENT OF FACTS FOR AN ADDITIONAL PERSON (Supplemental Application for Food Stamps and Request for Cash Aid & CERTIFICATION) English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services CLOUDMARK SOFTWARE LICENSE AND SERVICE AGREEMENT (クラウドマークソフトウェアライセンス及びサービス契約) English->Japanese
KERN Global Language Services Daewoo Engineering and Construction Company Construction Designation - DAEWOO TRUMP WORLD II Project Korea->English Proofreading
KERN Global Language Services Business Card G17N English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services Daewoo Engineering and Construction Company Construction Designation - DAEWOO TRUMP WORLD II Project Korean ->English
KERN Global Language Services Business Card G17N English ->Simplified Chinese
KERN Global Language Services Business Card G17N English->Japanese
KERN Global Language Services Business Card G17N English ->Korean
KERN Global Language Services Garam Yeokong - The amount of fabric to be weaved versus the number of bundles required, Inventory of materials in our possession and list of materials to be purchased, Required sum for different standards, LOOMS, WEAVERS, Korean ->English
KERN Global Language Services ESCII . the first ESC with steering intervention MK60E/MK25E Hydraulicelectronic control unit with sensitive pressure control, Actuation unit with vacuum booster, Steering wheel angle sensor, Wheel speed sensors, Interface to drivetrain management, Latera English ->Korean
KERN Global Language Services Benecke-Kaliko international : Innovations for Premium Interiors - TEPEO 2 ® TPO compact foil, TEPEO ® TPO compact foil and foam laminate, Benova ® PUR upholstery material, Emission-reducing PVC Roy ® and Yorn ® products, Two-tone Beneflex ® slush skins English ->Korean
KERN Global Language Services Philips Morris questionare Korean ->English
KERN Global Language Services CPM-2009 user's guide Korean ->English
KERN Global Language Services Space Electronics Website G17N Korean ->English
KERN Global Language Services ACE and ASL Programs at our elementary school sites (Jean Parker, John Yehall-Chin, Spring Valley, Gordon J. Lau and Sherman) - After School Community Enrichment (ACE) & After School Learning Program (ASLP) / 社區課後加強(ACE)及課後學習計畫(ASLP) English ->Chinese
KERN Global Language Services CLOUDMARK SOFTWARE LICENSE AND SERVICE AGREEMENT (クラウドマークソフトウェアライセンス及びサービス契約) English->Japanese proofreading
KERN Global Language Services UNITED STATES PATENT OFFICE. PHILIP MORRIS & CO., LTD. OF NEW YORK, N.Y. TRADE-MARK FOR CIGARETTES No. 68,502 Statement and Declaration. Registered April 14, 1908 Application filed October 17, 1907. Serial No. 30.646. - STATEMENT. English ->Chinese
KERN Global Language Services HellerEhrmanLLP Re: Philip Morris USA Inc. v. 51st Produce, et al. United States District Court for the Central District of California English ->Chinese
KERN Global Language Services Philip Morris USA , for its complaint - United States District Court Central District Of Califonia English ->Chinese
KERN Global Language Services Always On / See the Difference / The Power of Light / Inspiring a Lighting Revolution (常時点灯 / この違いに注目 / 照明の力 / 照明に革命をもたらす) English->Japanese
KERN Global Language Services (Small Business Corp.) - Confirmation of Transactions Korean ->English
KERN Global Language Services High-speed Information and Communication Building Certification System - 11. Campus Piping, 12. Campus Wiring & Outlets, 13. Mobile Telecom Campus Communication Line Equipment Korean ->English
KERN Global Language Services High-speed Information and Communication Building Certification System - 11. Campus Piping, 12. Campus Wiring & Outlets, 13. Mobile Telecom Campus Communication Line Equipment Korea->English Proofreading
KERN Global Language Services STATE FARM BRAND AND ADVERTISING TRACKER (BAT) HISPANIC AND CHINESE AMERICAN RESPONDENTS AUTO INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES - Sample and Quota Groups for E499 English ->Chinese
KERN Global Language Services STATE FARM BRAND AND ADVERTISING TRACKER (BAT) 对美籍华人和西班牙人进行 关于汽车保险和金融服务的调查 - Sample and Quota Groups for E499 English ->Chinese Proofreading
KERN Global Language Services Notebook Computer Discrete Choice Study (Synovate #Q477) Online Questionnaire – 3/24/05 English ->Korean
KERN Global Language Services Semiconductor Level Test: AMD Value (Sempron), AMD Standard (Athlon 64), Intel Value (Celeron), Intel Standard (Pentium M/ Centrino) / ATI RADEON® XPRESS 200M IGP with 128MB DDR (shared), ATI MOBILITY RADEON® X700 with 128MB DDR (dedicated) English ->Korean
KERN Global Language Services 20771 Error messages English ->Korean
KERN Global Language Services MOSKOWITZ JACOBS INC. : Braun Screeners ELECTRIC SHAVER - JAPAN (電気剃刀- 日本) & Element list English->Japanese
KERN Global Language Services MOSKOWITZ JACOBS INC. : Braun Screeners ELECTRIC SHAVER - JAPAN (電気剃刀- 日本) & Element list English->Japanese proofreading
KERN Global Language Services MOSKOWITZ JACOBS INC. : Braun Screeners Classification 2 - Japan English->Japanese
KERN Global Language Services NAUTICA Watches Manual translations English ->Korean
KERN Global Language Services NAUTICA Watches Manual translations English->Japanese
KERN Global Language Services NEW ELECTRIC SHAVERS English->Japanese
KERN Global Language Services NEW ELECTRIC SHAVERS Update English->Japanese
KERN Global Language Services Performance Fibers CEO Biz letter - Dear Valued Customer, English ->Korean
KERN Global Language Services APNC Issue Assembly - APNC stands for Albany Park Neighborhood Council English ->Korean
KERN Global Language Services UNITED STATES BANKRUPTCY COURT Western District of Pennsylvania Bankruptcy Case No.: 03−12126−WWB - SUMMONS IN AN ADVERSARY PROCEEDING English ->Korean
KERN Global Language Services ROK: Oil Pollution Damage Compensation Security Act Korean ->English
KERN Global Language Services ROK: Oil Pollution Damage Compensation Security Act Korea->English Proofreading
KERN Global Language Services Tianjin Jin Men Certified Public Accountant REPORT: PROFIT STATEMENT, BALANCE SHEET, Audit Report Chinese->English
KERN Global Language Services Tianjin Kerma Laboratories Co. Ltd.(Tax payer): Notice of Tax Penalty Chinese->English
KERN Global Language Services P. R. China General Taxation Book, Agricultural Bank of China Tianjin Branch - Tianjin Kerma Laboratories Co., Ltd Chinese->English
KERN Global Language Services TIANJIN NANHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD. - Audit Report Application for Inventories Disposal Chinese->English
KERN Global Language Services The Tianjin Customs Office of The People’s Republic of China - Notice Penalty Chinese->English
KERN Global Language Services The Details of Customs Case, Customs Receipt of Penalty Tianjin Customs Chinese->English
KERN Global Language Services Tianjin Administration Center for Social Insurance Fund - Inspection Opinion Chinese->English
KERN Global Language Services Agricultural Bank of China Check Stub Chinese->English
KERN Global Language Services List of Compensation, List of Balance, GENERAL VOUCHER, Decision of the Company, Detailed Statement of Salary Balance, Detailed Statement of Unemployment Insurance, Detailed Statement of Compensation on Expenses of Temporary Labors, Detailed Statement of Chinese->English
KERN Global Language Services To: JIERONG CONSTRUCTION AND INSTALLATION ENGINEERING COMPANY LIMITED ('CONTRACTOR') / 接收者:JIERONG 建筑安装工程有限公司 (承包方) English ->Chinese
KERN Global Language Services Korea Housing Finance Corporation (KHFC) and Bloomberg L.P. AGREEMENT English ->Korean
KERN Global Language Services STANDARD LETTER TO REQUEST AUTHORIZATION FOR WEBSITE USE / 关于网站使用授权请求的标准信 English ->Chinese
KERN Global Language Services STATE FARM BRAND AND ADVERTISING TRACKER (BAT) HISPANIC AND CHINESE AMERICAN RESPONDENTS AUTO INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES / STATE FARM BRAND AND ADVERTISING TRACKER (BAT) 对美籍华人和西班牙人进行 English ->Chinese
KERN Global Language Services 乾燥たまねぎ Japanese Typing Service
KERN Global Language Services (切片)脱水洋葱 12盎司 Chinese Typing Service
KERN Global Language Services AFS Intercultural Programs, Inc. Participation Agreement Terms and Conditions English ->Chinese
KERN Global Language Services Birth Certificate, Household Registration, Marriage Certificate Chinese->English
KERN Global Language Services Synovate Questionnaire - CHINA POSITIONING STUDY NOVEMBER 09, 2005 DRAFT V3 / 中国状况调研 2005年11月9日 草案V3 English ->Chinese
KERN Global Language Services 全新推出普瑞来®速效净手消毒液 / Presentation of New PURELL Hand-Cleaner Fast Disinfectant Liquid Chinese->English
KERN Global Language Services Gary Bolnick SURVEY 1117 Childs Survey & Adult Survey / 欢迎加入HEALTH PLUS, 您孩子的健康状况, 您的健康状况 English ->Chinese
KERN Global Language Services Mail Delivery Notice - Incheon District Court & CERTIFICATE - The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention. Korean ->English
KERN Global Language Services Personal Resume Translation English ->Korean
KERN Global Language Services Re: Request for “No Objection” Letter - Reasons for Obtaining a J-1 English ->Korean
KERN Global Language Services IN THE SUPERIOR COURT OF CHATHAM COUNTY STATE OF GEORGIA - PETITION FOR ADOPTION / 乔治亚州查塔姆县 高级法院 收养申请书 English ->Chinese
KERN Global Language Services CHINA CITY OF BEIJING SURRENDER OF PARENTAL RIGHTS FINAL RELEASE FOR ADOPTION - NOTICE TO THE LEGAL FATHER: / 中国 北京市 父母权利弃权书 同意收养最终弃权书 告知法定父亲 English ->Chinese
KERN Global Language Services ACKNOWLEDGMENT OF SURRENDER OF PARENTAL RIGHTS (BY LEGAL FATHER) / 放弃父母权确认书(由法定父亲确认) English ->Chinese
KERN Global Language Services CHINA CITY OF BEIJING SURRENDER OF PARENTAL RIGHTS FINAL RELEASE FOR ADOPTION NOTICE TO THE LEGAL MOTHER: / 中国 北京市 父母权利弃权书 同意收养最终弃权书 告知法定母亲: English ->Chinese
KERN Global Language Services ACKNOWLEDGMENT OF SURRENDER OF PARENTAL RIGHTS (BY LEGAL MOTHER) / 放弃父母权确认书(由法定母亲确认) English ->Chinese
KERN Global Language Services VIA HAND DELIVERY - Chatham County Superior Court RE: Petition For Adoption of 000 / 通过人工投递 查塔姆县高级法院 回复:000 收养 迟欣欣 的申请 English ->Chinese
KERN Global Language Services VERIFICATION & 举证声明 English ->Chinese
KERN Global Language Services Cargo Storage Agreement - Between Hyeobseong Marine, Co., Ltd. and Seongbo Refrigeration Gamcheon Factory Co., Ltd. Korean ->English
KERN Global Language Services Cargo Storage Agreement - Between Hyeobseong Marine, Co., Ltd. and Seongbo Refrigeration Gamcheon Factory Co., Ltd. Korea->English Proofreading
KERN Global Language Services Thank you for taking part in this survey. Your opinions are very important to us. / 感谢您参与本次调查。您的意见对我们极为重要 English ->Chinese
KERN Global Language Services MOTHER'S AFFIDAVIT - NOTICE TO LEGAL MOTHER: / 母亲宣誓书 - 告知法定母亲: English ->Chinese
KERN Global Language Services Welcome and congratulations on becoming a CARE FOR ALL member! / DESCRIPTION OF THE CARE FOR ALL PROGRAM / Where can I get FREE hospital care if I qualify? English ->Korean
KERN Global Language Services UNITED STATES DISTRICT COURT Southern District of New York - SUMMONS IN A CIVIL ACTION : Engines, Boilers, etc. English ->Korean
KERN Global Language Services Blended Lifestyle Services – Consumer Focus group screener- JAPAN AND KOREA, MAY, 2006 - TELECOMMUNICATIONS FOCUS GROUPS CONSUMER & ENTERPRISE VERSION SCREENER JAPAN AND KOREA English ->Korean
KERN Global Language Services Samsung Electronics Co., Ltd. - Annual Salary Contract Korean ->English
KERN Global Language Services Samsung Electronics Co., Ltd. - Annual Salary Contract Korea->English Proofreading
KERN Global Language Services Performance Fibers 2006 Global Summit: The Americas Regional Overview, Alabama Integration and Operations, Europe Overview, Providing Value to Our Customers – Introduction, State of the Business, 2006 – 2008 STRAP Review, Growth Initiative – Beltec™, Glo English ->Korean
KERN Global Language Services Performance Fibers 2006 Global Summit: The Americas Regional Overview, Alabama Integration and Operations, Europe Overview, Providing Value to Our Customers – Introduction, State of the Business, 2006 – 2008 STRAP Review, Growth Initiative – Beltec™, Glo English ->Chinese
KERN Global Language Services Performance Fibers Web Site Information Architecture Outline – jmc Marketing and Communications & PR English ->Korean
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 432844 / 螺母公司 操作手册 432844 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435359 / 螺母公司 操作手册 435359 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435360 / 螺母公司 操作手册 435360 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435361 / 螺母公司 操作手册 435361 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435362 / 螺母公司 操作手册 435362 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435373 / 螺母公司 操作手册 435373 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435374 / 螺母公司 操作手册 435374 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435375 / 螺母公司 操作手册 435375 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435376 / 螺母公司 操作手册 435376 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435398 / 螺母公司 操作手册 435398 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435404 / 螺母公司 操作手册 435404 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435429 / 螺母公司 操作手册 435429 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435430 / 螺母公司 操作手册 435430 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435432 / 螺母公司 操作手册 435432 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435447 / 螺母公司 操作手册 435447 English ->Chinese
KERN Global Language Services RÖHM GmbH Operating manual 435449 / 螺母公司 操作手册 435449 English ->Chinese
KERN Global Language Services Heraeus Noblelight GmbH www.heraeus-noblelight.com Website L10N Project - News page [L 2] , About Heraeus Noblelight, www.heraeus-noblelight.com/infrared [L 4], News page [L 2] , Applications for infrared heat [L8] English ->Korean
KERN Global Language Services Heraeus Noblelight GmbH www.heraeus-noblelight.com Website L10N Project - www.heraeus-noblelight.com/analytical [L4], News page [L 2] , Products for optics + analytics [L8], Deuterium lamps [L5], Replacement deuterium lamps English ->Korean
KERN Global Language Services Heraeus Noblelight GmbH www.heraeus-noblelight.com Website L10N Project - www.heraeus-noblelight.com/tanning or www.original-hanau-suncare.com , News page [L2] , Original Hanau SunCare products [L8], MagicSun lamps and tubes[L5] English ->Korean
KERN Global Language Services Heraeus Noblelight GmbH www.heraeus-noblelight.com Website L10N Project - www.heraeus-noblelight.com/laser , News page [L2] , Laser lamp products [L8], www.heraeus-noblelight.com/disinfection , News page [L2] , Products for disinfection and oxidation [L English ->Korean
KERN Global Language Services Heraeus Noblelight GmbH www.heraeus-noblelight.com Website L10N Project - www.heraeus-noblelight.com/curing , News page [L2] , Products for UV curing and exposure [L8], Amba lamps for UV curing [forward to www.heraeusamba.com], Information for UV curin English ->Korean
KERN Global Language Services SGS Testing Korea Co., Ltd -Information & Communication Equipment Certification Application & Inspection Report, Information & Communication Equipment Certification Application, Specifications Chart of Format Registration Application Equipment Korean ->English
KERN Global Language Services SGS Testing Korea Co., Ltd - Information & Communication Equipment Test Transcript, Format Registration Test Results, II. Test Results, Test Environment, List of Devices Used, Antenna Specifications Korean ->English
KERN Global Language Services Benecke-Kaliko international : ContiTech - A great piece of automotive engineering / High-tech products and more… English ->Korean
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information Light – ADILIS® Night Vision System English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information ASIGNIS® Adaptive Signal System English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information Touchless Control Technology English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information Headlamps English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information Reflection Swiveling System for VARILIS® English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information Fuel Sensor English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information Electronics – Oil Sensors English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information CHARLSS (Capacitive Humidity And Rain Light Solar Sensor) English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information Rain/light/solar sensor English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Technical Information Lighting – Signal Lighting English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Hella Today International 2004 -2005 English->Japanese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Positionierung Hella Handel, Positionierung Special OE, Endconsumer English ->Korean
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Positionierung Hella Handel, Positionierung Special OE, Endconsumer English ->Chinese
KERN Global Language Services Hella KGaA Hueck & Co. Tokyo Motor Show - Positionierung Hella Handel, Positionierung Special OE, Endconsumer English->Japanese
KERN Global Language Services Benecke-Kaliko international : Fluid Technology - Innovative Connecting Systems English ->Korean
KERN Global Language Services Benecke-Kaliko international : ContiTech Power Transmission - Advanced Belt Drive Systems English ->Korean
KERN Global Language Services Benecke-Kaliko international : ContiTech - Innovative Power Transmission Technology English ->Korean
KERN Global Language Services Dental Paper Summary: Aesthetics in oral implantology: Biological, clinical, surgical and prosthetic aspects. English ->Korean
KERN Global Language Services Dental Paper Summary: Multi-Tier Technique for Bone Augmentation Using Intra-Oral Autogenous Bone Blocks English ->Korean
KERN Global Language Services Dental Paper Summary: Mineralized Bone Allograft-Plug (MBP) Socket Augmentation: Rationale And Technique English ->Korean
KERN Global Language Services Dental Paper Summary: Determining Form of Dental Implants through Stress Analysis: Study on Diameter and Length Using 3-Dimensional Finite Element Method Using Super Computer English ->Korean
KERN Global Language Services Dental Paper Summary: Medical Contraindications To Implant Therapy: Part II: Relative contraindications English ->Korean
KERN Global Language Services Dental Paper Summary: Effect of TNF-alpha gene polymorphism on peri-implant bone loss following prosthetic reconstruction English ->Korean
KERN Global Language Services Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft mbH (‘the beneficiary’ hereafter) and Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. - A Written Contract on the Cancellation of the Trust Agreement Korean ->English
KERN Global Language Services Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft mbH (‘the beneficiary’ hereafter) and Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. - A Written Promise Relevant the Settlement of Accounts in the Trust Agreement Korean ->English
KERN Global Language Services Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft mbH (‘the beneficiary’ hereafter) and Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. - Contract on the Succession of Status, etc The Second Daini-Musashino Building Korean ->English
KERN Global Language Services Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft mbH (‘the beneficiary’ hereafter) and Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. - The Request Form for Consent and the Written Consent for the Transfer of Beneficial Interest in Trust Korean ->English
KERN Global Language Services Beijing Xicheng district Court civil Intermediation - Case: Sue for divorce Chinese->English
KERN Global Language Services Fluid Technology - Hose lines for automotive SCR technology English ->Korean
KERN Global Language Services Marine Terminals Corporation - The intent of this letter is to officially notify you of the Vessel owner, Charter holder and/or vessel crew responsibilities while berthed in any West Coast, US Port. English ->Korean
KERN Global Language Services Marine Terminals Corporation - The intent of this letter is to officially notify you of the Vessel owner, Charter holder and/or vessel crew responsibilities while berthed in any West Coast, US Port. English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO AND KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE PERMANENTE MEDICAL GROUP, INC. - CONSENT TO PARTICIPATE IN A RESEARCH STUDY English ->Chinese
KERN Global Language Services Thank you very much for your willingness to participate in OVA. This NIH funded study is a collaboration between researchers at the University of California, San Francisco and the Kaiser Permanente Division of Research. English ->Chinese
KERN Global Language Services Division of Research of Kaiser Permanente - Recruitment Letter English ->Chinese
KERN Global Language Services Kaiser Permanente Division of Research - OVA Phone Script V3.2 IRB approved 05-17-2006 : TELEPHONE SCRIPT English ->Chinese
KERN Global Language Services Typisch amerikanische Gerichte in American Diner Ambiente. Plus Take Away. Vernünftige Preise und schneller Service. - Steaks, Salads, Sandwiches, Breakfast & Coffee, Bar/ Drinks , Mexican Food German ->Korean
KERN Global Language Services Dieses Sitzplatzrestaurant bietet Best of Asia, authentisch,frisch, leicht, gesund, mit schnellem Service. - Dim Sum, Wok Gerichte, Suppen, Sushi German ->Korean
KERN Global Language Services Best of Italy bietet typisch italienische Spezialitäten in italienischem Ambiente. Snack Bistro und Take Away. Frühstück, Lunch, gesunde Snacks, Geschenk-Delikatessen. - Pizza, Antipasti, Pasta, Sandwiches (Panini, Ciabatta), Espresso & Kaffeespezialitäte German->Korean
KERN Global Language Services In diesen international bekannten Fast Food Restaurants kann man sich auf die bekannten Produkte verlassen. Mit schnellem Service und vernünftigen Preisen. - Burger, Breakfast, Salads German->Korean
KERN Global Language Services Deutsche Spezialitäten. Traditionelle und leichte neue deutsche Küche. Sitzplatzgastronomie mit Bedienung. - Würstchen, Bier, Wein, Brezel, Suppen, Sauerkraut, Knödel German->Korean
KERN Global Language Services Dieser Coffeeshop bietet beste Kaffeespezialitäten und leichte herzhafte Snacks oder Süßes. Für die kleine pause zwischendurch. Self Service. - Espresso und Kaffeespezialitäten, Sandwiches, Gebäck, Kühle Getränke. German->Korean
KERN Global Language Services Hier wird alles nach Wunsch frisch zubereitet und individuell zusammengestellt. Schneller Service und günstige Preise. - Frisch gepreßte Säfte, Sandwiches, nach Wunsch belegt, Frische Backwaren aus dem Ofen, Kühle und heiße Getränke. German->Korean
KERN Global Language Services Performance Fibers Website News Headlines English ->Korean
KERN Global Language Services Dental Paper Summary: Knowledge Attitude and Practice of Dental Implantology in Nigeria English ->Korean
KERN Global Language Services Dental Paper Summary: Anti-Bacterial Effect of ZnP mineralized Guided Bone Regeneration Membranes English ->Korean
KERN Global Language Services High-gold alloy for the fabrication of dental restorations. / Silver-palladium alloy for the fabrication of dental restorations. / Gold-reduced alloy for the fabrication of dental restorations. / Palladium-based alloy for the fabrication of dental restora English ->Korean
KERN Global Language Services High-gold alloy for the fabrication of dental restorations (for ceramic bonding), Silver-palladium alloy for the fabrication of dental restorations (for ceramic bonding with Duceragold® and Duceragold® Kiss), Gold-reduced alloy for the fabrication of dent English ->Korean
KERN Global Language Services WMF – Spezialreinigungstabletten German->Korean
KERN Global Language Services Reisegepäcks von RIMOWA - Herstellergarantie : Fünfjährige weltweite Garantie German->Korean
KERN Global Language Services Porsche Design hard case trolleys von RIMOWA werden aus Polycarbonat : Produktinformation, Werkstoff, Pflege, Self Quick Change, Garantiekarte - Sprachen: In Chinesisch (lang und kurz), Japanisch, Koreanisch German->Korean
KERN Global Language Services Dentsply International - Safety Data Sheet (91/155/EWG) Degulor V, Stabilor C, Stabilor L - Übersetzung Englisch - Koreanisch English ->Korean
KERN Global Language Services Hygienemittel 500 ml, Hygienemittel 50 ml, Reiniger 250 ml Betriebsanleitung German->Korean
KERN Global Language Services The medical shoes BEAUTY-WALKER were created by dermatologists in Germany - they have a special footbed (negative footbed) - the heel is much lower than the toes. / 医療靴ビューティーウォーカーは、ドイツの皮膚科医によって開発されました。その特殊なフットベッド(ネガティブフットベッド)により、かかとがつま先よりもはるかに低くなります English->Japanese
KERN Global Language Services Beauty-Walker® medical shoe - Solving cellulite problem, Solving the problem of back pain English->Japanese
KERN Global Language Services WOLTING GmbH Produkt beschreibungen: Gelee Royal bio drink, Gelee Royal aktiv drink, Royal Jelly, Ginso Caps, Calcium/Magnesium, Garlic English->Japanese
KERN Global Language Services WOLTING GmbH is a leading German manufacturer in the fields of Supplementary Food, Natural Pharmaceuticals and OTC-Products. - Companyprofileng English->Japanese
KERN Global Language Services NRW.INVEST Korea // Economic Development Agency Nordrhein-Westfalen // Korea Business Center RM 1409 // Head quarter: Duesseldorf, Germany - Übersetzung Deutsch - Korean German->Korean
KERN Global Language Services DeguDent GmbH : Cercon® ceram kiss Spray Glaze & LFC® Spray Glaze CE 0124 For dental use only. / DeguDent GmbH : Cercon® ceram kiss 스프레이 광택제 & LFC® 스프레이 광택제 CE 0124 치과 전용 English ->Korean
KERN Global Language Services DeguDent GmbH : Cercon® ceram kiss Spray Glaze & LFC® Spray Glaze CE 0124 For dental use only. / DeguDent GmbH : Cercon® セラム キス スプレー グレイズ & LFC® スプレー グレイズ CE 0124 歯科用途に限ります。 English->Japanese
KERN Global Language Services Uijeongbu Light Rail Transit Private Investment Construction Project - Proofreading Corean Text Zip-files, 1550 Pages 1st. - Vol. 2.2 Technical and Test Specification Aluminium Alloy Cast, Vol. 2.3 Windows, Vol. 2.4.2 Air spring system English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services Uijeongbu Light Rail Transit Private Investment Construction Project - Proofreading Corean Text Zip-files, 1550 Pages 2nd. - Vol. 2.4.4.1 Tyre_XGM Tube, Vol. 2.4.4.1 Tyre_XPMA Tube, Vol. 2.4.5 RunningWheel_Functional description English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services Uijeongbu Light Rail Transit Private Investment Construction Project - Proofreading Corean Text Zip-files, 1550 Pages 3rd. - Vol. 2.5.6 Compressor unit, Vol. 2.8.1 Complete Interior Lightining, Vol. 2.9 Air condition, Vol. 2.10 Doors English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services Uijeongbu Light Rail Transit Private Investment Construction Project - Proofreading Corean Text Zip-files, 1550 Pages 4th. - Vol. 2.17 General environmental Specification, Vol. 2.19 Noise test procedure, Vol2 Part2 2.5.1 Function Description Traction Equi English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services Neuer Text für die Website www.capital-region.de (Stand 16.02.2012): Herzlich willkommen in Deutschlands Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg! ->웹사이트www.capital-region.de를 위한 새로운 텍스트 (작성일 2012년 2월 16일): 독일 수도권 도시 베를린-브란덴부르크에 오신걸 환영합니다! German->Korean
KERN Global Language Services Am Zehnhoff-Söns GmbH INTERNATIONAL LOGISTICS SERVICES Übersetzung Internetauftritt Overseas meets intermodal - The company “Am Zehnhoff” was founded by the merchant August am Zehnhoff in 1907 as one of the first forwarding companies in Bonn and is curren English ->Korean
KERN Global Language Services Am Zehnhoff-Söns GmbH 국제 통합 운송 서비스 제공업체 회사 소개- “Am Zehnhoff”社는 1907년 상인 August am Zehnhoff가 독일 본(Bonn)의 운송회사 중 최초로 설립하였으며 현재 3대에 걸쳐 암젠호프 가문이 회사를 경영하고 있습니다. Am Zehnhoff-Söns GmbH + JAG Globlistics = 독일•중국 협력 합작회사 English ->Korean
KERN Global Language Services NRW INVEST GERMANY AT A GLANCE - NRW – GERMANY’S NO. 1 INVESTMENT LOCATION. English ->Korean
KERN Global Language Services Translation Japanese - English 2 excel files: FMEA-Compressor; Integrated EC_FMEA_inverter Japanese->English
KERN Global Language Services Translation German - Korean "Einlegesohlen" German->Korean
KERN Global Language Services PEIKER acustic - USER MANUAL BLUETOOTH PHONE CONNECTOR BT-PSC English ->Korean
KERN Global Language Services RIMOWA GmbH weiter auf Wachstumskurs German->Korean
KERN Global Language Services Rimowa – Ein Katalog geht auf Reisen -> Rimowa – 카탈로그로 여행을 떠나자 German->Korean
KERN Global Language Services NEWS - WIR HABEN NOCH VIELE IDEEN AM START. -> 뉴스 - 우리는 풍부한 아이디어를 가지고 출발합니다. German->Korean
KERN Global Language Services Tango – Die neue Reiseerleichterung. -> 탱고(Tango) – 당신의 여행에 도움이 될 새로운 제품. German->Korean
KERN Global Language Services Rimowa – Werbung in eigener Sache -> Rimowa – 새로운 광고 German->Korean
KERN Global Language Services Yahama präsentiert das neue, limitierte “EC-02 RIMOWA” Motorrad -> 야마하가 새로운, 한정 수량의 “EC-02 리모바(RIMOWA)” 오토바이를 소개합니다. German->Korean
KERN Global Language Services PORSCHE DESIGN Presse – Information - Innovatives Reisegepäck mit besonders langer Garantiezeit Rimowa präsentiert Porsche Design-T-FRAME-Serie -> PORSCHE DESIGN 보도자료 - 오랜 품질보증기간을 자랑하는 신기술의 여행용 가방 Rimowa, 포르셰 디자인 T-프레임 시리즈를 선보이다. German->Korean
KERN Global Language Services RIMOWA TANGO – ausgezeichnet für Innovation -> RIMOWA TANGO – 훌륭한 기술 혁신 German->Korean
KERN Global Language Services Mehr Gepäcksicherheit mit RIMOWA-Koffern auf US-Flughäfen TSA-Schlösser ermöglichen Kontrollen ohne gewaltsames Aufbrechen -> 미국 공항에서 더욱 안전한 RIMOWA 트렁크 TSA-자물쇠는 무리하게 부숴 열지 않고 컨트롤 할 수 있다 German->Korean
KERN Global Language Services Presseinformation - Vom Koffer mit den Rillen: Der Koffer mit den vier Rollen Samsonite kauft Lizenz für innovatives RIMOWA-Patent -> 보도자료 - 릴을 갖춘 트렁크에서, 4개의 롤러를 갖춘 트렁크로 샘소나이트가 혁신적인 기술의 RIMOWA 특허 라이센스를 구입하다 German->Korean
KERN Global Language Services TANGO – die neue Definition für Reisegepäck! / TANGO – the new definition of luggage -> TANGO – 여행용 가방에 대한 새로운 정의! German->Korean
KERN Global Language Services Heraeus -"Photovoltaik Industrie" - Infrarot-Strahler für die PV Industrie -> 헤로이스(Heraeus) -"광전변환공학 산업" - PV 산업을 위한 적외선 히터 German->Korean
KERN Global Language Services Logo: RIMOWA EVERY CASE TELLS A STORY Rimowa BUSINESS COLLECTION PROSPEKT Manuskript: ATELIER SCHALLER -> 로고: RIMOWA “모든 가방에는 추억이 담겨있습니다.“ Rimowa 비지니스 컬렉션 프로젝트 초고: SCHALLER 아틀리에 German->Korean
KERN Global Language Services Manuskript: ATELIER SCHALLER Kunde: Rimowa Projekt: TANGO PROSPEKT TANGO ® Ausgezeichnet für Funktionalität, Design und Innovation -> 초고: SCHALLER 아틀리에 고객: Rimowa 프로젝트: TANGO 프로젝트 TANGO ® 훌륭한 기능성, 디자인 및 기술 German->Korean
KERN Global Language Services No laser welding wire is available for Econolloy Au: we advise using Degunorm® laser welding wire -> Econolloy Au 용 레이저 용접 와이어는 없습니다. 따라서 Degunorm® 레이저 용접 와이어를 사용할 것을 권합니다. English ->Korean
KERN Global Language Services SIMENS VDO Press Presse Prensa Success in the Millions for the Tire Guard Tire Pressure Sensor Over 25 million tire pressure sensors from Siemens VDO are helping prevent accidents and hold down fuel consumption -> Korean English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services SIMENS VDO 보도자료 - 수 백만이 경험한 타이어 가드 타이어 압력 센서(Tire Guard Tire Pressure Sensor) 2천 5백만 개 이상의 Siemens VDO 타이어 압력 센서가 사고 방지 및 에너지 소모의 절감에 기여하다. <- English English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services SIMENS VDO Press Presse Prensa - IAA 2007: In PN 4000 and PN 6000, VDO Dayton unites portable navigation and digital TV reception -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services SIMENS VDO 보도자료- 2007 국제 자동차박람회(IAA): DVO Dayton, 휴대용 네비게이션과 디지털 TV 수신기를 통합한 PN 4000, PN 6000 선보일 예정<- English English ->Korean
KERN Global Language Services SIMENS VDO Press Presse Prensa- IAA 2007: Infotainment for the future: Siemens VDO presents new Multi Media Platform on the basis of “Microsoft Auto” -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services SIMENS VDO 보도자료- 2007 국제 자동차박람회(IAA): 미래의 인포테인먼트: 지멘스 VDO, “마이크로소프트 오토” 기반의 새 멀티미디어 플랫폼 선보일 예정 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services GTV Vehicle Dynamics - Chassis Simulation and Design -> GTV 汽车动力学 - 底盘模拟与设计 English ->Chinese
KERN Global Language Services SIMENS VDO Press Presse Prensa - IAA 2007: Better connected: modern safety systems from Siemens VDO offer greater protection before, during, and after an accident -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services SIMENS VDO 보도자료- 2007 국제 자동차박람회(IAA): 더 향상된 시스템 연동 Siemens VDO의 최신 안전 시스템은 사고 발생 전부터 발생 후까지 한결같은 안전을 제공한다. <- English English ->Korean
KERN Global Language Services ECODRY M Kolbenpumpen, LEYBOJET Diffusionspumpen, Overview Turbopumpen, Produktuebersicht, SCREWLINE Pumpen, TRIVAC B Drehschieber, UNIVEX Systeme - Translation English -> Chinese English ->Chinese
KERN Global Language Services ECODRY M Kolbenpumpen, Overview Turbopumpen, Produktuebersicht, SCREWLINE Pumpen, TRIVAC B Drehschieber - Translation English -> Japanese English->Japanese
KERN Global Language Services Overview Turbopumpen, Produktuebersicht - Translation English -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services SIMENS VDO Press Presse Prensa - IAA 2007: New directions in electronics architecture: Modular concept enables new functions -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services SIMENS VDO 보도자료- 2007 국제 자동차박람회(IAA): 전자장치 아키텍쳐의 새 방향: 신기능 구현이 용이한 모듈 개념 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services SIMENS VDO Press Presse Prensa - IAA 2007: Multifunctional and Maintenance-Free Innovative piezo technology optimizes tire pressure monitoring systems -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services SIMENS VDO 보도자료- 2007 국제 자동차박람회(IAA): 다양한 기능에 유지보수의 번거로움은 제거 혁신적 Piezo 기술로 타이어 압력 모니터링 시스템을 최적화한다. <- English English ->Korean
KERN Global Language Services P´9521 Fundamental, not decorative. Engineered, not just perfectly designed. Luxury as a result of its sheer purity: Porsche Design is truly unique. So is the new Porsche Design Mobile Phone P´9521: Technological and functional perfection meet the excepti English ->Chinese
KERN Global Language Services P´9521 基础性而非装饰性。设计并制造而不仅仅是完美的设计。它的完全纯净形成了华贵的品质:Porsche 设计是真正独一无二的设计。新式的 Porsche 设计手机 P´9521 同样如此:完美的技术与功能实现了材料与加工的非凡品质。精细的传统手工艺和现代化的制造技术搭配着精确的智能用户指南。P´9521 将 Porsche 设计坚定的优秀本质带入了移动通讯领域:激情。性能。纯正。精度。 English ->Chinese
KERN Global Language Services Beileger Kofferanhänger_KW43_130907_final -> Beileger Kofferanhanger_KW43_130907_final_simplified & Beileger Kofferanhanger_KW43_130907_final_traditional Translation German - Chinese English ->Simplified Chinese & Traditional Chinese
KERN Global Language Services Sprache: Koreanisch Sprachanalyse für den Namen: “SONTOR” “SKYLA” - Language Check Korean German Language Check Korean
KERN Global Language Services Confidentiality Agreement - RAICO Bautechnik GmbH and Alsto -> 기밀유지 협약 - RAICO Bautechnik GmbH and Alsto English ->Korean
KERN Global Language Services Comparison of the English and Korean version and adapting the Korean version to the English texts. English ->Korean Comparison
KERN Global Language Services OCI VISION, INC Re: Business Agreements English ->Korean
KERN Global Language Services ACT ONE (Asian Community Teens Organized for Neighborhood Empowerment) - Thank you for your support in having your son/daughter participate in the ACT ONE program. English ->Korean
KERN Global Language Services PARENT/GUARDIAN CONSENT FORM FOR FIELD TRIPS - Dear Parents and Guardians of Nite Lites Participants: English ->Korean
KERN Global Language Services Gordon J. Lau Elementary - Dear Parent/Guardian of _____________________________: English ->Korean
KERN Global Language Services The Supreme People’s Court of Guangdong Province Official Letter - The Intermediate People’s Court of Dongguan City, Guangdong Province Service Return Receipt - Translation Chinese -> English Chinese->English
KERN Global Language Services GENERAL INFORMATION FOR BUYERS AND SELLERS OF RESIDENTIAL REAL PROPERTY IN THE CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO -> 舊金山市縣住宅房地產買方與賣方參考資訊 Proofreading and formatting of the Chinese document as the English original. Chinese->English Proofreading and formatting
KERN Global Language Services GORDON J. LAU ELEMENTARY SCHOOL - Dear Parent(s): English ->Korean
KERN Global Language Services Chinatown Beacon Center (華埠培根中心) Summer Adventure Camp (夏季活動) Beacon Summer Challenge (培根夏季挑戰) brochure & Chinatown Beacon Center Presents: Spring Break 2007! (華埠培根中心 2007春季活動) English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services Re: UCSF Kaiser NIH Ovarian Aging Study: “OVA Study” Dear Ms. «last»; -> Re:UCSF Kaiser NIH 卵巢老化研究:「OVA 研究」親愛的«姓»女士: English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services AUTHORIZATION TO USE AND DISCLOSE PROTECTED HEALTH INFORMATION - STUDY TITLE: GENETICS OF OVARIAN AGING -> 受保護健康資料的使用和透露許可書 - 研究課題:卵巢老化的遺傳學因素 English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services OVA questionnaire V1.4 THE GENETICS OF OVARIAN AGING BASELINE INFORMATION -> OVA 問卷 V1.4 卵巢老化的遺傳學因素 基本資訊 English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services Dr. Cedars’ OVA Study : SHS study urine sample questions form - Please ask the subject the following questions at the time of the visit: -> 請在診察時回答下列問題: English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services IRB Approval Number H11917-22923-03A University of California Permission to Use Personal Health Information for Research -> IRB 批准編號 H11917-22923-03A 加州大學 個人健康資訊使用許可 English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services Dear Gordon J. Lau Parents, -> 尊敬的Gordon J.Lau學生的家長: English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services Save the Children from Violence -You are not alone. Text for “cut away” business card: -> 应该从暴力中保护孩子们 - 大家不要忘记您不是“孤身一人”。“制作”名片时需要填入的内容: English ->Chinese
KERN Global Language Services Re: UCSF Kaiser NIH Ovarian Aging Study: “OVA Study” - The specific laboratory test results that are abnormal are listed on the attached form. -> 回復:UCSF Kaiser NIH Ovarian Aging Study: “OVA Study” - 實驗室檢測結果的具體異常情況已列於附件表格內。 English ->Chinese
KERN Global Language Services University of California San Francisco - Re: UCSF Kaiser NIH Ovarian Aging Study: “OVA Study” -> 舊金山加利福尼亞大學 - 回復:UCSF Kaiser NIH Ovarian Aging Study: “OVA Study” English ->Chinese
KERN Global Language Services University of California San Francisco - Certified Letter-> 舊金山加利福尼亞大學 - 證明信 English ->Chinese
KERN Global Language Services University of California San Francisco - ►Some of your laboratory test results are Abnormal -> 舊金山加利福尼亞大學 - ►其中,有些檢測結果呈現異常 English ->Chinese
KERN Global Language Services University of California San Francisco - ► Your laboratory test results are all within the normal ranges. Any small abnormalities are not considered to be clinically significant.-> 舊金山加利福尼亞大學 - ►您所有的檢測結果均顯示正常。臨床學上,通常認爲輕微的異常狀況有不具備臨床研究意義。 English ->Chinese
KERN Global Language Services University of California San Francisco - At the time of your OVA study visit on__( fill in date here) , we discussed the findings on your transvaginal ultrasound that required additional attention-> 舊金山加利福尼亞大學 - 在__(請在此填入日期)參加OVA研究會時,就您經陰道檢測結果中需要額外關注的部分,我 English ->Chinese
KERN Global Language Services AIDS Legal Referral Panel (ALRP) - IMMIGRANT HIV/AIDS ASSISTANCE PROJECT -> AIDS 法律諮詢委員會 (ALRP) - IMMIGRANT(移民)H I V / A I D S ASSISTANCE(幫助)PROJECT(計劃) English->Cantonese
KERN Global Language Services FRANCISCO CONNECTION the schedule for Summer Institute 2007 -> FRANCISCO CONNECTION 2007年夏令營日程表 English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services ACT_ONE_summer_parent_letter_06_18_07 & PARENT/GUARDIAN CONSENT FORM FOR FIELD TRIP & WAIVER OF CLAIMS AND MEDICAL AUTHORIZATION English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services A Missing Child Call - INTRODUCTIONS FOR PARENTS: -> 父母須知 English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO AND KAISER FOUNDATION HOSPITALS THE PERMANENTE MEDICAL GROUP, INC. CONSENT TO PARTICIPATE IN A RESEARCH STUDY -> 加州大學三藩市分校 與凱澤基金醫院 凱澤醫藥集團參加研究試驗同意書 English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services Mattel_translations_ENG_CHI English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services Buda Regional Court - IN THE NAME OF THE HUNGARIAN REPUBLIC! -> Buda 地方法院 - 以匈牙利共和國的名義! English ->Traditional Chinese
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Aesthetics in oral implantology: Biological, clinical, surgical and prosthetic aspects. -> 구강 임플란트학의 미용: 생물학적, 임상적, 수술적, 보철 측면 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Multi-Tier Technique for Bone Augmentation Using Intra-Oral Autogenous Bone Blocks -> 구강 내 자가 골 블록(autogenous bone block)을 사용한, 골 증강용 다단(multi-tier)법 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Mineralized Bone Allograft-Plug (MBP) Socket Augmentation: Rationale And Technique -> 무기질골 동종이식-충전물(MBP) 소켓 증강 : 근거와 방법 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Determining Form of Dental Implants through Stress Analysis: Study on Diameter and Length Using 3-Dimensional Finite Element Method Using Super Computer -> 응력 해석을 통한 치과 임플란트 형태의 결정 : 슈퍼컴퓨터를 사용한 3차원 유한요소법을 적용하여 직경, 길이 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Medical Contraindications To Implant Therapy: Part II: Relative contraindications -> 임플란트 치료의 의학적 금기 : 2부 : 상대적 금기 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect of TNF-alpha gene polymorphism on peri-implant bone loss following prosthetic reconstruction-> 알파 종양괴사인자(TNF-alpha) 유전자 다형성(多形性)이, 보철 재형성술 후의 임플란트 주변 골 소실에 미치는 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Knowledge Attitude and Practice of Dental Implantology in Nigeria-> 나이지리아에서 치아 임플란트학의 지식, 태도 및 시술 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Anti-Bacterial Effect of ZnP mineralized Guided Bone Regeneration Membranes -> 인산아연-탈회 골유도 재생막의 항세균 효과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Bifid Mandibular Canal in Japanese-> 일본인의 분기 하악관 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The integration of chitosan coated titanium in bone: an in vivo study in rabbits -> 골(骨)에 대한 키토산 코팅 티타늄의 융합: 토끼에서의 생체 내 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Genotoxicity of Corrosion Eluates Obtained From Endosseous Implants -> 골내 이식물에서 나온 부식 용출물의 유전독성 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A Histomorphogenic Analysis of Bone Grafts Augmented with Adult Stem Cells -> 성인 줄기 세포로 증대된 골 이식편의 조직형태형성학적 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services LEADER'S GUIDE OBESITY - PHASE II - ROUND II RESEARCH DESIGNS: U.K., MEX & S. KOREA - SUCCESSFUL WEIGHT LOSS, WEIGHT MANAGEMENT AND WELLNESS English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services THIRD-PARTY DATA ACQUISITION AND REDISTRIBUTOR AGREEMENT BLOOMBERG L.P. - TPRA & TPDARA English ->Korean Proofreading
KERN Global Language Services Update for PF Website English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Grafting of tooth extraction socket with inorganic bovine bone or bioactive glass particles. Comparative histometric study in rats -> 무기성 우골 입자 또는 생체활성 유리 입자에 의한 발치와의 이식. 쥐에서의 조직측정학적 비교 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implants in conjunction with removable partial dentures: A literature review -> 가철성 국소 의치 관련 이식물: 문헌 검토 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical and Histological Evaluation of Immediate-Loaded Posterior Implants in Non-Human Primates@ -> 비-인간 영장류에서 즉시 부하 후방 이식물의 임상적 및 조직학적 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Lingual vascular canals of the mandible: The risk of bleeding complications during implant procedures -> 하악 설측 혈관: 이식 시술 동안의 출혈 합병증의 위험성 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: CAD/CAM Surgical Guidance for Placement of Dental Implants: Case Report -> 치과 이식물의 배치에 관한 CAD/CAM 시술 지침: 증례 보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Evaluation of the Influence of the Length and Diameter of the Osseointegrated Implant Associated With Class I Mandibular RPD -> Class I 하악 가철성 국소 의치(RPD)에 결합된 골유착성 이식물의 길이 및 직경의 영향 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A New Atraumatic System for Tooth Removal and Immediate Implant Restoration -> 새로운 비외상성 치아 제거 시스템과 즉시 임프란트 보철 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Comparative Analysis of Four Impression Techniques for Implants -> 임플란트를 위한 네 가지 인상채득법의 비교 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Peri-Implant Bone Regeneration with Calcium Sulfate. A Light and Transmission Electron Microscopy Case Report -> 황산 칼슘에 의한 임플란트 주변 골 재생. 광학 현미경 및 투과 전자 현미경 증례 보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Immediate Provisionalization on a New Implant Design for Aesthetic Restoration and Preserving Crestal Bone -> 심미 수복과 치조골 보존을 위한 새로운 임플란트 설계에서의 즉시 임시수복 (Immediate Provisionalization) English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Characterization of Hydroxyapatite Electroplated cp-Titanium Implant and its Bone Integration Potentiality: An in Vivo Study. -> 하이드록시아파타이트 전기도금 cp-티타늄 임플란트의 특성화 및 골 융합 가능성 : 생체 내 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical and Radiographic Evaluation of Implant Retained Mandibular Overdentures with Immediate Loading -> 즉시 부하된 임플란트 유지형 하악 피개의치의 임상 및 방사선 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Histologic comparison of LED phototherapy treated hydroxyapatite grafted extraction sockets: A same-mouth case study. -> LED 광선요법으로 처치한 수산화인회석 이식 발치와의 조직학적 비교: 동일 구강 증례 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Parameters of Esthetics: Part I Factors Influencing the Preservation of the Peri-Implant Marginal Bone -> 심미성 파라미터 : 제1부 임플란트 주위 변연골의 보존에 영향을 미치는 인자들 English ->Korean
KERN Global Language Services Merck Weight Loss Study Draft revision 5: February 21, 2007 N=1500 per country -> 머크 체중 감량 연구 수정(안) 5: 2007년 2월 21일 N = 국가당 1500명 English ->Korean
KERN Global Language Services JAPAN SUPERSCREENER VERSION 3 (2/20/07) - This survey is about the shopping and entertainment habits of people in Japan. -> 日本スーパースクリーナー・バージョン3(2007年2月20日)これは、日本の人々のお買い物および娯楽習慣についての調査です。 English->Japanese
KERN Global Language Services Merck PROVENIA The Healthier Way To Sustainable Weight Loss -> 머크 PROVENIA 보다 건강한 방법의 지속적인 체중 감량법 English ->Korean
KERN Global Language Services City of New York Department of Sanitation (DSNY) Environmental Justice (EJ) Informational Meeting - Proposed North Shore Converted Marine Transfer Station -> 뉴욕시 공중 위생국 환경 사법부 공개회의- North Shore 선적장 개조 계획 English ->Korean
KERN Global Language Services Merck PROVENIA The Healthier Way To Sustainable Weight Loss Questionnaire <- 머크 PROVENIA 보다 건강한 방법의 지속적인 체중 감량법 프로그램 설문조사 Korean ->English
KERN Global Language Services Bloomberg L.P. and Koscom Corporation - (KOSDAQ Star Index Futures Information Service Agreement) -> Bloomberg L.P. 와 코스콤간 스타지수 선물정보 제공계약서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Ridge Expansion with Acellular Dermal Matrix and Deproteinized Bovine Bone: A Case Report -> 무세포 진피 조직과 탈단백 우골을 사용한 치조제 확장: 증례 보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Piezoelectric Distraction Osteogenesis in the Atrophic Maxillary Anterior Area: A Case Report -> 퇴축 상악 전치부에서의 압전 골 신장술: 증례 보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect on the Amount of Bone-Implant Contact when Splinting Immediate Loaded Dental Implants -> 즉시 부하 치과용 임플란트를 스플린팅(splinting)할 때 골-임플란트 접촉량에 대한 스플린팅의 효과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Autogenous Bone Graft Associated With Enamel Matrix Proteins in Bone Repair -> 골 수복에서 법랑 기질 단백질이 결합된 자가골의 이식 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant Rehabilitation of Central Incisor: A Staged Approach -> 중절치의 임플란트 수복: 단계적 접근법 English ->Korean
KERN Global Language Services NAUTICA Manual - CONGRATULATIONS ON OWNING YOUR NEW NAUTICA WATCH DEVELOPED FROM ADVANCED ELECTRONICS TECHNOLOGY. -> NAUTICA 사용설명서 - 뛰어난 전자 기술의 결정체인 NAUTICA 손목시계의 주인이 되신 것을 축하드립니다. English ->Korean
KERN Global Language Services Third Party Redistributor Agreement (the “Agreement”) dated September 20, 2001 between Bloomberg L.P. (“BLP”) and Korea Investors Service, Inc. (the “Vendor” or “You”) -> 블룸버그 L.P.(이하, BLP)와 한국신용평가㈜(이하, 벤더 또는 귀사) 간의 2001년 9월 20일자 “제3 재판매대리점 계약(이하, 계약)” English ->Korean
KERN Global Language Services Re: Contract on the provision of “Indirect Investment Asset Management Information” and its usage (the “Agreement”) dated September 29, 2006 between Bloomberg L.P. (“BLP”) and Asset Management Association of Korea (the “Vendor” or “You”) English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Calvarial Bone Grafts In Severe Maxillary Atrophy: Pre-Prosthetic Surgery with Sedation -> 중증 상악 위축에서 두개골 이식편의 사용: 진정 마취를 이용한 보철-전 수술 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: In Vitro Evaluation of Thermo-Mechanic Coupling in Conical Implant-To-Abutment Joint. -> 원추형 임플란트와 지대주 연결부의 열-기계적 연결 방식에 대한 생체외 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Report of 1633 Implants in 814 Augmented Sinus Areas in Function for up to 180 Months. -> 814개의 증강된 상악동 부위에서 최장 180개월 동안 기능을 한 1633개 임플란트에 관한 보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Common implant esthetic complications -> 심미적 임플란트 치료의 일반 합병증 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Salivary pH in Edentulous Patients Before and After Wearing Conventional Dentures and Implant Overdentures: A Clinical Study -> 무치아 환자들에서 일반 의치와 임플란트 피개의치 수술 전후의 타액 pH: 증례 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Effect of Different Mandibular dentures on Antagonistic Maxillary Ridge -> 길항 상악 능선에 대한 여러 가지 하악 의치의 효과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Failing Factors Associated with Osseointegrated Dental Implant Loss -> 골유착 치과 임플란트 상실에 관련된 실패 요인 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Bone Block Allograft Impregnated with Bone Marrow Aspirate -> 골수 천자액으로 함침된 동종 이식 골편 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effects of surface conditioning on the retentiveness of titanium crowns over short implant abutments -> 짧은 임플란트 지대주 위에 놓인 티타늄 인공 치관의 보유성에 대한 표면 조정의 효과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Injectable Bone Applied for Ridge Augmentation and Dental Implant Placement: Human Progress Study -> 치조제 증강술 및 치과 임플란트 식립을 위해 적용된 주입형 골: 인간 경과 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg L.P. and Koscom Corporation - (KOSDAQ Star Index Futures Information Service Agreement) Revision -> Bloomberg L.P. 와 코스콤간 스타지수 선물정보 제공계약서 수정 English ->Korean Revisions
KERN Global Language Services GUESS Speciial Edition Automatic watches Manual English ->Korean
KERN Global Language Services Application for provisional disposition to prohibit disposal of documentary bill of exchange <- 화환어음 처분 금지 가처분 신청서 Korean ->English
KERN Global Language Services United States District Court Southern District of New York - Plaintiff, SUMMONS IN A CIVIL ACTION - SECOND AMENDED VERIFIED COMPLAINT -> 미국 지방법원 뉴욕 남부 지방법원 - 민사소송상의 소환장 - 2차 수정 및 확인 고소장 English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P. Business letter - KSDA response English ->Korean
KERN Global Language Services THIRD PARTY REDISTRIBUTOR AGREEMENT BLOOMBERG L.P. & Amendment to Third Party Redistributor Agreement -> 제3자 재판매자 계약 BLOOMBERG L.P. 및 제 3자 재판매자 계약 개정안 English ->Korean
KERN Global Language Services PKS Guess (6848) 04-10.ai - Guess Watch - HOW TO REMOVE STRAPS AND/OR METAL BANDS - 게스 시계 - 가죽 및 금속 시계줄 분리 방법 English ->Korean
KERN Global Language Services APNC Congress 2007 -Attend this important event to make your voice heard on health care issues, citizenship delays, and affordable housing. -> 2007 APNC 집회 (APNC Congress 2007) - 이번 중요 모임에 참여하여 건강보험 문제, 시민권 발급 지연, 적정 주택 가격에 대한 여러분의 의견을 들려주시기 바랍니다. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Dental Implants in Geriatric Patients: A Retrospective Study of 47 Cases -> 노인 환자에서의 치과 임플란트 : 47건의 사례에 대한 후향적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Yahoo Street Casting Release_9.11 - Ogilvy & Mather – Talent Release -> 오길비 앤 매더 – 초상권 사용계약서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: In Vitro Microbiological Bacterial Seal Analysis Of The Implant /Abutment Connection In Morse Taper Implants: A Comparative Study Between Two Abutments -> 모르스 테이퍼 임플란트에서 임플란트/지대주의 생체외 미생물 세균 밀폐분석: 두 지대주간 비교시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Guided Bone Regeneration Utilizing Non-Expanded Ptfe Membranes In Preparation For Dental Implant Placement – A Report of 420 Cases -> 임플란트 식립 준비 시 비팽창 PTFE 막을 사용한 유도 골 재생 – 420 증례보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Comparative study between conventional en-masse retraction (sliding mechanics) and en-masse retraction using orthodontic micro implant -> 기존 집속 후퇴(활주 역학적) 및 교정용 마이크로 임플란트를 사용한 집속후퇴 간의 비교연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Histomorphometric Analysis of Hydroxyapatite-Coated Implants in Rabbit Cortical Bone Using Longitudinal and Transverse Histologic Sections -> 종축 및 횡축 조직편을 사용한 토끼 골 피질에서의 수산화인회석 코팅 임플란트 조직형태 계측 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Finite Element Analysis of Two Immediate Loading Systems in Edentulous Mandible: Rigid and Semi-Rigid Splinting of Implants -> 무치 하악에서의 두 즉시 식립 시스템의 유한요인 분석: 임플란트 고정성 및 반고정성 연결 고정 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Platelet-Rich Plasma in Sinus Augmentation procedures: A systematic literature review: Part II -> 상악동 거상술에서의 혈소판 농축 혈장: 문헌검토: Part II English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Placement of Implant after Bone Graft Using J block® Allograft -> J block® 이식편 사용하여 골이식 후 임플란트 식립 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Evaluation of impression accuracy for implant at various angulations -> 다양한 각도에서의 임플란트를 위한 인상 정확도 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 9Migrated maxillary implant removed via semilunar hiatus by transnasal endoscope -> 경비강 내시경 사용으로 반달틈새를 경유하여 제거된 9개의 상악 임플란트 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: CTX Biochemical Marker of Bone Metabolism. Is It a Reliable Predictor of Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis (ONJ) of the Jaws After Surgery? Part I: Biological Concepts with a Review of the Literature-> 골대사의 CTX 생화학적 표지. 수술 English->Korean
KERN Global Language Services CCM A Member of the Beth Abraham Family of Health Service Business Card - CCM 베스 아브라함 헬스서비스 명함 English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P. And Koscom Corporation - (Information Service Agreement) - KOSTAR, Equity Futures, and OTC Bonds - Final Updated -> 시세정보제공 계약서 - 코스닥 스타지수 선물거래, 주식선물 및 OTC 채권 -최종 수정본 English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Financial Investment Association (“KOFIA”, hereafter) and Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”, hereafter) - Contract on the provision of “Collective Investment Schemes Information” and its usage -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services 한국금융투자협회(이하 “KOFIA”)와 Bloomberg Finance L.P. (이하 “BFLP”) - “집합투자기구 정보”의 제공과 그 이용에 관한 계약 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services Gutachten für HP Texolution GmbH -> HP Texolution 유한책임회사에 대한 감정서 German->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Factors and Techniques Influencing Peri-implant Papillae -> 임플란트 주위 유두에 영향을 미치는 인자 및 기법 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Diagnosis and treatment of maxillary sinusitis after implant placement -> 임플란트 식립 후 상악동염의 진단과 치료 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Nutritional effects of implant therapy in edentulous patients – A Systematic Review -> 무치악 환자들에서 임플란트 요법의 영양상태에 대한 효과-체계적 고찰 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Step-by-Step Oral Rehabilitation of a Generalized Odontodysplastic Patient with Implant-Supported Prostheses: A Clinical Report -> 임플란트 지지 보철물을 설치한 전체적 치아 이형성증 환자의 단계적 구강악계 수복: 증례보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Non-traumatic bone expansion for immediate dental implant placement: An analysis of 21 cases -> 임플란트 즉시 식립을 위한 비외상성 골 증대술: 21 증례 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Immediate Implant Placement: Positives and Negatives -> 즉시 식립 임플란트: 긍정적 측면과 부정적 측면 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The use of titanium mesh in sinus augmentation -> 상악동 증대술에서의 티타늄 망의 사용 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: CTX: Biochemical Marker of Bone Metabolism. Is It a Reliable Predictor of Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis (ONJ) of the Jaws After Surgery? Part II. A Prospective Clinical Study -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 골대사의 생화학적 표지자인 CTX는 수술 후 Bisphosphonate 관련 골괴사(ONJ)의 타당한 예측지표인가? Part II. 전향적 임상연구 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services 91116102 - Global Retail Telecom - Survey Questionnaire—Consumers English ->Korean
KERN Global Language Services WOW PHONE SURVEY - (Revised Dec. 11, 2009 – To be implemented Jan 5, 2010) -> WOW 전화 설문 - (2009년 12월 11일 수정 – 2010년 1월 5일 실시 예정) English ->Korean
KERN Global Language Services WeeRide For the Family on the Go - INSTRUCTION MANUAL - FOR CENTER MOUNT CHILD CARRIER (FOR CHILDREN UP TO 40LBS. -18KG) - WeeRide 활동적인 가정을 위한 제품- 중앙 장착식 유아용 캐리어 사용설명서 (최대 40LBS. - 18KG의 유아용) English ->Korean
KERN Global Language Services 91116102 - Global Retail Telecom - Survey Questionnaire—Consumers Add English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Financial Investment Association (“KOFIA”, hereafter) and Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”, hereafter) - Contract on the provision of “Collective Investment Schemes Information” and its usage- amendment -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services 한국금융투자협회(이하 “KOFIA”)와 Bloomberg Finance L.P. (이하 “BFLP”) - “집합투자기구 정보”의 제공과 그 이용에 관한 계약 수정본 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A Mandibular Implant-Supported Fixed Complete Dental Prosthesis In A Patient With Sjogren Syndrome: Case Report. -> 쇼그렌 증후군 환자에서의 하악 임플란트- 지지 고정 완전 보철물: 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Modified insertion technique for immediate implant placement into fresh extraction socket in the first maxillary molar sites: a three-year prospective study -> 제 1 대구치 발치 부위에서의 임플란트 즉시 식립을 위한 변형 삽입 기법: 3년의 전향적 연구 English->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Repositioning malposed implants : Report of two cases -> 전위 임플란트의 재식립 : 2건의 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: GROWTH FACTORS AND GENE EXPRESSION OF STEM CELLS: Bone Marrow as compared to Peripheral Blood -> 줄기세포의 성장인자 및 유전자 발현: 말초혈액과 골수와의 비교 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Osteotomy Irrigation: Is It Necessary? -> 절골술 시 세척: 과연 필요한가? English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Influence of Platform-Switching on Marginal Bone Levels at Implants with Mandibular Overdentures a Retrospective Clinical Study -> 하악 총의치 임플란트에서 변연골 수준에 대한 플랫폼 전환의 영향에 관한 후향적 임상 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Brisk, Prolonged Pulsatile Hemorrhage During The Sinus Graft Procedure: A Case Report With Discussion On Intraoperative Hemostatic Management -> 상악동 이식술 중 지속 박출성 출혈: 수술중 지혈법에 대한 고찰 및 증례보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Ridge bone maintenance in human after extraction -> 발치 후 인체 치조골 관리 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Comparative histomorphometric analysis of maxillary sinus augmentation with and without bone grafting in rabbit -> 토끼에서 골 이식 유무에 따른 상악동 거상술의 조직 형태학적 비교 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Bishop of Colorado Springs - Sincerely yours in Christ, -> 콜로라도 스프링스 주교 - 그리스도 안에서 평강이 깃드시기를, English ->Korean
KERN Global Language Services Contract dated as of September 29, 2006 (as previously amended) between Asset Management Association of Korea and Bloomberg Finance L.P. (“BFLP”) as assignee of Bloomberg L.P. (“BLP”). -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services AMAK와 Bloomberg L.P.(“BLP”)의 양수인인 Bloomberg Finance L.P.(“BFLP”) 간의 2006년 9월 29일자의 계약 (이전에 개정된 바에 따름). <- English English ->Korean
KERN Global Language Services Uebersetzungen_Hella-KMDB User Interface - Deutsch -> 독일어, Französisch->프랑스어, Englisch->영어, Spanisch->스페인어, Niederländisch->네덜란드어, Italienisch->이태리어, Dänisch->덴마크어, Norwegisch->노르웨이어, Schwedisch->스웨덴어, Finnisch->핀란드어 German->Korean
KERN Global Language Services Uebersetzungen_Hella-KMDB User Interface - Ungarisch -> 헝가리어, Polnisch->폴란드어, Tschechisch->체코어, Russisch->러시아어, Griechisch->그리스어, Portugiesisch->포르투칼어, Koreanisch->한국어, Japanisch->일본어, Slovenisch->슬로베니아어, Chinesisch->중국어, Türkisch->터키어 German->Korean
KERN Global Language Services Uebersetzungen_Hella-KMDB_2010-03-01_Suchworte_Vorgabewerte_ko_ja_zh_tr_KOR, Uebersetzungen_Hella-KMDB_2010-03-01_alle_ohne_pl_pt_KOR, Uebersetzungen_Hella-KMDB_2010-03-01_alle_KOR German->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant treatment in grafted and native bone in patients affected by Ectodermal Dysplasia: evaluation of 44 implants inserted in 4 patients -> 외배엽 형성이상증 환자의 이식골 및 자연 골에서의 임플란트 치료: 4명의 환자에게 식립된 44개의 임플란트 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Retrospective study of bone grafting procedures prior to implant placement. -> 임플란트 식립 전 골 이식술에 대한 후향적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: One-year clinical outcome of dental implants placed in patients with Type 2 diabetes mellitus: A case series -> 제 2형 당뇨병 환자에게 식립된 임플란트의 1년 후 임상 결과: 증례 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Bone grafting by means of a tunnel dissection : predictable results using stem cells and matrix -> 터널 박리술을 이용한 골 이식: 줄기세포 및 바탕질을 이용한 예측 가능한 결과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Piezoelectric-assisted Osteotome Mediated Sinus Floor Elevation: An Innovative Approach -> 압전 골 절단기를 이용한 상악동저 거상술: 혁신적 접근법 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical and histologic outcomes following the use of a novel allograft for maxillary sinus augmentation: A case series. -> 새로운 동종이식편을 사용한 상악동 거상술의 임상적 및 조직학적 결과: 증례 시리즈 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A ten-year longitudinal study of 160 implants simultaneously installed in severely atrophic posterior maxillas grafted with autogenous bone and a synthetic bioactive resorbable graft -> 심한 상악동 후방 위축에서 자가골 및 합성 생활성 재흡수 이식편으로 이식된 임플 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Dental Imaging in Implant Treatment Planning -> 임플란트 치료 계획에서의 치과 영상 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: THE EFFECTS OF BMPs on osteoblast cells: VEGF, Ca, Pi, AND NO LEVELS -> 골모세포 세포: VEGF, Ca, Pi 및 NO 수준에 대한 BMPs의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Healing of Extraction Socket Grafted with Deproteinized Bovine Bone and Acellular Dermal Matrix: Histomorphometric Evaluation. -> 탈 단백 소 골 및 무세포 피부 기질로 이식한 발치 소켓의 치유: 조직 형태학적 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical Evaluation of Freeze-Dried Cancellous Block Allografts for Ridge Augmentation and Implant Placement in the Maxilla -> 상악골에서 치조제 증강술 및 임플란트 식립을 위한 동결 건조 동종 해면 블록골의 임상적 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Lab instruction flow chart -> 실험실 지시서 흐름도 English ->Korean
KERN Global Language Services Summary of laboratory procedures - Bayer HealthCare AG Study No. 91743 -> 실험실 절차 요약 - Bayer HealthCare AG Study No. 91743 English ->Korean
KERN Global Language Services Detailed laboratory instructions - Bayer HealthCare AG Study-No. 91743 -> 실험실 상세 지시서 - Bayer HealthCare AG Study-No. 91743 English ->Korean
KERN Global Language Services WOW PHONE SURVEY - English (revised March 15) - To be implemented April 1 2010 - WOW PHONE SURVEY - KOREAN (수정 완료일: 2010년 3월 16일) - 실시 예정일: 2010년 4월 1일 English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P. Business letter - Korea Financial Investment Association -> BLOOMBERG FINANCE L.P 업무 서신 - 한국금융투자협회 (KOFIA) English ->Korean
KERN Global Language Services COFIX Information Provision Agreement - Korea Federation of Banks (hereafter referred to as “A”) and Bloomberg Finance L.P. (hereafter referred to as “B”) -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services COFIX 정보 제공 계약서 - Korea Federation of Banks, 전국은행연합회(이하 “갑”이라 함)와 Bloomberg Finance L.P. (이하 “을”이라 함) <- English English ->Korean
KERN Global Language Services WOW PHONE SURVEY - English (revised April 15) - To be implemented April 2010. additional update English ->Korean
KERN Global Language Services ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH - Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg -Disclaimer -> ZukunftsAgentur브란덴부르크(주) - 브란덴부르크 주 연방 경제 및 유럽 관련 청 - 권리포기각서 German->Korean
KERN Global Language Services Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg - Bürgermeister von Berlin - Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen -> 브란덴부르크 주 경제및유럽부문 장관 - 베를린 시장 - 경제,기술 및 여성부 상원의원 German->Korean
KERN Global Language Services United States District Court Eashern District of Louisiana- CIVIL ACTION - VERIFIED COMPLAINT IN ADMIRALTY -> 미국 지방법원 루이지애나 주 지방 법원 민사소송 - 해사법원 사실증언 고소장 English ->Korean
KERN Global Language Services United States District Court Eashern District of Louisiana- CIVIL ACTION No.: 09-5877 SUMMONS IN A CIVIL ACTION - PROOF OF SERVICE -> 미국 지방법원 루이지애나 주 지방 법원 민사소송 번호.: 09-5877 - 민사소송 소환장 - 전달증명서 English ->Korean
KERN Global Language Services We provide you with pre-printed invoices / Please complete and sign the document. -> 청구서 견본을 귀하께 보내드립니다 / 본 문서를 작성하신 후 서명해 주십시오. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Treatment of Patient with Papillon-Lefevre Syndrome with Short Dental Implants: A Case Report -> 파피용-르페브르 증후군 환자의 임플란트 치료: 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Custom Copings for Accurate Impressions of Multiple Internal Connection Implants. -> 다중 내부 연결 임플란트의 정확한 인상을 위한 맞춤 관부 (코핑) English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Soft Tissue Closure of Grafted Extraction Sockets in the Posterior Maxilla: the RPPCTF Technique -> 상악 전방에서 발치이식 소켓의 연조직 폐쇄: RPPCTF 기법 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Mandibular Nerve Neurosensory Impairment Following Dental Implant Surgery: Management and Protocol -> 임플란트 시술 후 하악 신경 감각 장애 치료 및 프로토콜 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant rehabilitation in grafted and native bone in patients affected by Ectodermal Dysplasia: evaluation of 78 implants inserted in 8 patients-> 외배엽이상 환자의 이식 및 천연골에서의 임플란트 수복: 8명의 환자에게 식립된 78개 임플란트에 대한 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Biofilm Related to Dental Implants -> 균막 관련 치과 임플란트 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A Retrospective Study of Sintered Porous-surfaced Dental Implants in Restoring the Edentulous Posterior Mandible: Up to Nine Years of Functioning -> 무치악 하악골 후방에서 수복된 고정 다공 표면 치과 임플란트의 후향적 연구: 기능 수행기간 최대 9년에 이르기까지 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Expression of Osteopontin and Type I Collagen of hFOB 1.19 Cells on Sintered Fluoridated Hydroxyapatite Composite Bone Graft Materials-> 소결 불소화 수산화인회석 복합체 골 이식재에서 hFOB 1.19 세포의 오스테오폰틴 (Osteopontin) 및 제 1형 콜라겐의 발현 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Astra Tech, Brånemark, and ITI implants in the rehabilitation of partial edentulism: 2-year results -> 부분 무치악 수복 시 Astra Tech, Brånemark 및 ITI 임플란트의 이용 평가: 2년간의 추적 관찰을 통한 연구 결과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Immediate Loading of Two Implants Supporting a Magnet Attachment-Retained Overdenture: 1-Year Clinical Study -> 자기 부착-지지 피개의치 지지 두 임플란트의 즉시 식립: 1년간의 임상 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Osteotome-Mediated Sinus Floor Elevation (OMSFE) Using Only Platelet-Rich Fibrin: An Early Report on 110 Patients. -> 혈장 풍부 섬유소만을 이용한 골절단술 매개 상악동 거상술 (OMSFE): 환자 110명에 대한 조기 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Avira Limited - CONFIDENTIALITY AND NON-DISCLOSURE AGREEMENT -> ㈜아비라 - 비밀유지계약서 English ->Korean
KERN Global Language Services NAUTICA YACHTIMER Manual - CONGRATULATIONS ON OWNING YOUR NEW NAUTICA WATCH DEVELOPED FROM ADVANCED ELECTRONICS TECHNOLOGY. -> NAUTICA 요트타이머 사용설명서 - NAUTICA 향상된 전자 기술을 바탕으로 개발된 신제품 시계를 구매해주셔서 감사합니다. English ->Korean
KERN Global Language Services Currently Active - Q2 2010 WOW PHONE SURVEY - Korean - Updated 4-20-10-CLEAN-edited -> Currently Active - Q2 2010 WOW PHONE SURVEY - Korean - Updated 4-20-10-CLEAN-edited_UPDATED (100621) English ->Korean
KERN Global Language Services Addendum IFU ratcheting handle_DRAFT & GAUTHIER BIOMEDICAL - INSTRUCTIONS FOR USE – SURGICAL RATCHETING HANDLE -> 30380 Addendum IFU ratcheting handle_DRAFT_KOR & GAUTHIER BIOMEDICAL - 사용 설명서 – 수술용 래칫 핸들 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - ENROLLMENT FORM -> ElderServe Health - 가입 신청서 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - MANAGED LONG TERM CARE PROGRAM - MEMBER HANDBOOK -> ElderServe Health - 관리형 장기 건강관리 프로그램 - 회원 핸드북 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Rehabilitation of Maxillary Anterior Esthetics by Alveolar Distraction Osteogenesis with Immediate Implant Placement : A Case Report -> 임플란트 즉시 식립과 치조 신연 골재 형성술에 의한 상악 전방의 심미성 수복: 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Influence Of Arch Shape and Implant Position On Stress Distribution Around Implants Supporting Fixed Full-Arch Prosthesis In Edentulous Maxilla ->무치아 상악에서 완전 치열 고정 보철물 지지 임플란트 주변 응력 분포에 대한 치열 궁 형태 및 임플란트 위치의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Histomorphometric evaluation of dental implant osseointegration: a comparative study of metals in a pig model -> 임플란트 골 유합의 조직형태학적 평가: 돼지 모델을 이용한 금속간 비교 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant Primary Stability Determined by Resonance Frequency Analysis (RFA) in Surgically Created Defects: A Pilot Cadaver Study -> 외과적으로 생성된 결손에서 공명빈도분석(RFA)으로 측정한 임플란트의 일차적 안정성: 예비 카데바 (Cadaver)시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Simultaneous sinus-lift and implantation using microthreaded implants and L-PRF as sole grafting material: a 6-year experience. -> 미세사 임플란트 및 L-PRF를 단독 이식재로 이용한, 상악동 거상술 및 임플란트의 동시 식립: 6년간의 추적 관찰 조사 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Replacement of vertically root-fractured endodontically-treated teeth with immediate implants in conjunction with a synthetic bone cement ->합성 골 시멘트 및 임플란트 즉시 식립을 이용한 근관 치료된 수직 근 골절 치아 이식술 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Advanced Alveolar Bone Resorption Treated with Implants, Guided Bone Regeneration and Synthetic Grafting: Case Report -> 임플란트, 유도 골 재형성 및 합성 이식편으로 치료된 진전된 치조골 재흡수: 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Authorship, collaboration and funding trends in implantology literature: analysis of five journals from 2005 to 2009 -> 임플란트학 문헌에서 저자, 공동 연구 및 기금 지원 경향: 2005년 ~ 2009년 발행된 5종 저널에 대한 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Influence of Novel Nano Titanium Implant Surface on Human Osteoblast Behavior And Growth -> 인간 골모세포 거동 및 성장에 대한 새로운 나노 티타늄 임플란트 표면의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: All-ceramic crowns over single implant zircon abutment. Influence of Young’s modulus on mechanics. -> 단일 임플란트 지르코늄 (zircon) 지대치에 대한 완전 세라믹 크라운. 역학에 대한 탄성계수의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A comparative pilot study of two dental implant metals in a pig model -> 돼지 모델에서 두 임플란트 금속에 대한 예비 비교 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Types of Canadian dentists who are more likely to provide dental implant treatment. -> 치과 임플란트 시술을 더욱 빈번하게 제공하는 캐나다 치과 의사들의 유형 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Assessment of quality of life after Implant-retained prosthetically reconstructed maxillae and mandibles post-cancer treatments. -> 암 치료 후 상악 및 하악의 임플란트 지지 보철 재건 후 삶의 질 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Dental implant practice among Hong Kong general dental practitioners in 2004 and 2008 -> 2004년 및 2008년 홍콩의 일반 치과 개원의들의 치과 임플란트 진료 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health, Inc. Brochure - Live Well with ElderServe Health -> ElderServe Health, Inc. 브로슈어 - ElderServe Health와 함께 건강하게 사세요! ElderServe Health, Inc.는 리버데일에 거주하는 고령자들을 위한 Hebrew Home의 제휴기관입니다. English ->Korean
KERN Global Language Services WOW PHONE SURVEY - additional data English ->Korean
KERN Global Language Services Ogilvy Public Relations Worldwide - BASCAP Survey - FINAL September 23, 2010 & TEMPLATE Omnibus Demographics English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - Letter to Members re Flu-10-4-10-ENG - Dear Member, English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - AUTHORIZATION TO USE AND DISCLOSE HEALTH INFORMATION -> 건강정보의 사용 및 공개 허가서 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Authorization for INTAKE , NURSE ASSESSMENT, DOCTOR -> 참여, 간호사 평가, 의료진에 대한 허가서 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Enrollment Agreement /Attestation -> 등록 동의서/증명서 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - NOTICE OF PRIVACY PRACTICES -> 개인정보 보호정책 고지 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - PHOTOGRAPHS/NAME CONSENT FORM -> 사진/이름 사용 동의서 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Member Handbook - Revised 08/31/10 DOH Approved 9.2.10 . -> 회원 핸드북 - 2010년 8월 31일 개정 2010년 9월 2일 DOH 승인. English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Health Care Proxy - Appointing Your Health Care Agent -> 보건의료 대리인 - 뉴욕 주의 보건의료 대리인 지정 English ->Korean
KERN Global Language Services Global Research EM 07-29-10_EN - FY 2011 Integrated Research Questionnaire - Last revised: 7/16/10 English ->Korean
KERN Global Language Services Currently Active - Q4 2010 WOW PHONE SURVEY - Korean - Updated 9-30-10 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect of Sinus Membrane Perforation on Dental Implant Integration: A Retrospective Study on 128 Patients -> 치아 임플란트 유착에 대한 동 점막 천공의 영향: 환자 128명에 대한 후향적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Potential induction of bone regeneration by Nacre: an in vitro study. -> 진주층에 의한 골재생 유도 가능성: 체외 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant surface morphology and primary stability: Is there a connection? -> 임플란트 표면 형태 및 일차 안정성: 연관성이 있는가? English ->Korean
KERN Global Language Services NEW YORK STATE CONSUMER GUIDE Manage Long-Term Care -> 뉴욕주 소비자 가이드 관리형 장기 간호(Manage Long-Term Care) English ->Korean
KERN Global Language Services Alticor C D Distributor Penetration Questionnaire Q4' 2010_v9_Korea-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - ACKNOWLEDGMENT -> 접수 확인서 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - NOTICE OF ACTION ->조치에 대한 통지 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - PLAN DECISION - APPEAL -> 플랜 결정 - 이의신청 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - APPEAL FORM -> 이의신청 서식 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - PLAN DECISION - GRIEVANCE APPEAL-> 플랜 결정 – 불만 항소 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - GRIEVANCE APPEAL FORM -> 불만 항소 서식 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - PLAN DECISION - GRIEVANCE -> 플랜 결정 – 불만사항 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - NOTICE OF NON-CONSIDERATION OF (APPEAL)(GRIEVANCE APPEAL) -> (이의)(불만사항 제기)에 대한 심리 거절 통지 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - Welcome from Enrollment Staff - Dear (Member name), English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract:Removal of displaced foreign body from the maxillary sinus using replaceable bony windows and saline irrigation, followed by suctioning of the foreign body.-> 대체가능 골창 및 식염수 관류 후 이물질 흡인을 이용한 상악동 전위 이물질 제거 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant surface topographies analysed using fractal dimension (Df) -> 프렉탈 차원(Df)을 이용한 임플란트 표면 형태 의 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Chitosan coatings deliver antimicrobials from titanium implants: a preliminary in vitro study -> 티타늄 임플란트의 항균제 전달 키토산 코팅제: 예비 생체외 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Histological Evaluation of the Effect of Using Growth Hormone around Immediate Dental Implants in Fresh Extraction Sockets: Experimental Study-> 신선 발치 소켓에 즉시 이식된 임플란트 주변 성장호르몬 사용의 조직학적 영향 평가: 실험 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Persistent dysesthesia following dental implant placement: A treatment report of two cases -> 임플란트 이식 후 지속적 이상감각: 두 증례의 치료 보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Post-insertion Pain in Region of Mandibular Dental Implants: Case Report -> 하악 치과 임플란트 부위의 이식 후 통증; 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services 블룸버그 파이낸스(“BFLP”)와 델라웨어주 합자회사, 주식회사 현대증권(“기고자”) - 제3자 재배포계약 블룸버그 파이낸스 합자회사 - Update English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Horizontal pull-out strength of orthodontic infrazygomatic mini-implant: An In Vitro Study -> 교정용 협골하 미니임플란트의 수평 뽑힘 저항력: 생체외 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Comparative analysis of microorganism species succession on three implant surfaces with different roughness. An in vivo study.-> 상이한 조도를 갖는 세가지 임플란트 표면에서의 미생물 종 계승의 비교분석. 생체내 시험. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Use of Piezosurgery Device in Management of Surgical Dental Implant Complication: Case Report -> 외과적 임플란트 시술 합병증 관리에의 피에조 시술 기기 이용: 증례보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A novel method of preparation of surgical template for guided implant placement: A case report -> 유도 임플란트 식립을 위한 외과적 주형 제조의 새로운 방법: 증례보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Histometric study of alveolar bone healing in rats treated with the non-steroidal anti-inflammatory drug nimesulide -> 비스테로이드성 항염증제인 니메술리드(nimesulide)를 투여한 랫트에서 치조골 치유에 대한 조직형태학적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant Survival and Radiographic Analysis of Proximal Bone Levels Surrounding a Contemporary Dental Implant -> 현대 치과 임플란트 시술시 임플란트 생존률 및 근위골수준의 방사선학적 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Effect of Two Different Immediate Loading Protocols in Implant- Supported Screw- Retained Prostheses -> 임플란트-지지 스큐류-유지 보철물에서 두가지 상이한 즉시 부하 프로토콜의 효과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Short (5.0mm by 5.0mm) Implant Placements and Restoration With Integrated Abutment Crowns -> 짧은(5.0mm x 5.0mm)임플란트 식립 및 지대주 일체형 크라운(Integrated Abutment Crowns)을 이용한 수복 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Correlation of Bone Mineral Density and Histologic Data in the Early Grafted Maxillary Sinus: A Preliminary Report -> 조기 이식된 상악동에서 골밀도 와 조직학적 데이터의 상관관계: 예비연구 보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Effect of Alterations on Resorbable Blasting Media Processed Implant Surfaces on Early Bone Healing: A Study in Rabbits -> 하악 임플란트 연결장치 지지 총의치에 대한 제거력의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect of Dislodging Forces on Mandibular Implant Attachment-Retained Overdenture -> 외부, 내부 육각 및 모르스테이퍼, 직선 및 오프셋 임플란트 배치 영향에 대한 압력전달계 분석 비교 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Comparative Strain Gauge Analysis of External, Internal Hexagon and Morse Taper, Influence of Straight and Offset Implant Configuration -> 흡수성 분사매체 처리 임플란트 표면 변형의 조기 골치유에 대한 영향: 토끼 대상 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Bishop of Colorado Springs - Dear Friends in Christ, -> 콜로라도 스프링스 주교 - 그리스도 안의 형제자매님들께, English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Care for Seniors Who Can Live Independently at Home -> 가정에서 독립적인 생활이 가능한 노인들을 위한 케어 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Biomechanical anchorage evaluation of mini implants treated with sandblasting and acid etching in orthodontics. -> 보철시 샌드블라스트 및 산 침식 처리된 미니임플란트의 생체역학적 고정 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Ridge Preservation of the Molar Extraction Socket Using Collagen Sponge and Xenogeneic Bone Grafts -> 콜라겐 스폰지와 이종이식골 이식편을 이용한 대구치 발치소켓의 능선 보존 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Peak insertion torque correlated to histologically and clinically evaluated bone density.-> 조직학 및 임상적으로 평가된 골밀도와 상관관계를 갖는 최고 매식 회전력 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Evaluation of bone insertion level of support teeth in Class I mandibular removable partial denture associated with an osseointegrated implant. Study by finite element analysis.->골유합된 임플란트 관련 등급 I 하악 유리단 국소의치에서 지대치의 골 매식 수준 평가. 유한 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Retrospective Multicenter Evaluation of Tapered Implant with a SLA surface at 1-4 Years of Function-> 1-4년 기능시 SLA 표면을 갖는 첨형연결 임플란트의 후향적 다기관 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services GAUTHIER BIOMEDICAL - Instructions for use Surgical Torque limiting handles -> GAUTHIER BIOMEDICAL - 사용 설명서 – 수술용 토크 핸들 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Roll Technique Modification: Papilla Preservation -> 변형 롤 기법: 치간 유두 보존 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - How to Become a Member - Care for Senior Who Can Live Independently at Home-> ElderServe Health - 가입 방법 - 가정에서 독립적인 생활이 가능한 노인을 위한 케어 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Bleeding Complication Related to Implant Placement in the Anterior Mandible -> 하악 전방의 임플란트 식립 관련 출혈 합병증 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Soft Tissue Biotype Affects Implant Success-> 임플란트 성공에 영향을 미치는 연조직 생물형 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Evaluation of the Success of Immediately Placed Single Implants: A Retrospective Clinical Study -> 즉시 식립된 단일 임플란트의 평가: 후향적 임상시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Identification of Periodontal Pathogens in Healthy Peri-Implant Sites-> 건강한 임플란트 주변 부위에서 치주 병원체의 식별 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: An experimental study of bone healing around the titanium screw implants in ovariectomized rats: Enhancement of bone healing by bone marrow stromal cells transplantation-> 난소적출 랫드에서 티타늄 스크류 임플란트 주변 골치유 실험 연구: 골수기질세포이식에 의한 골치유 증강 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect of laser micromachining of titanium on viability and responsiveness of osteoblast-like cells -> 골모세포 유사세포의 생존력 및 반응성에 대한 티타늄 레이저 미세가공의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dear ElderServe Health Member: - ElderServe Health has contracted with Healthplex to provide you with your dental benefits. -> ElderServe Health가입자 귀하: -가입자에 대한 치과 급여 제공을 목적으로 ElderServe Health와 Healthplex가 계약을 체결했음을 알려드립니다. English ->Korean
KERN Global Language Services Small Business Loans – On Deck -> 소기업론(Small Business Loans) – On Deck English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Temperature of peri-implant tissues in clinically successful implants: An observational clinical study in humans.-> 임상적으로 성공적인 임플란트 주변 조직 온도:인체 대상 관찰 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Crestal Approach: Antral Membrane Elevation via a Post Graft -> 능선을 통한 접근법: 이식 후 상악동막 거상술 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - NOTICE OF PRIVACY PRACTICES - August 17, 2009 -> 개인정보 보호정책 고지 - 2009년 8월 17일 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A Comparison of Three Luting Agents on Retention of Implant-Supported Crowns on Two Different Abutment Lengths-> 상이한 두 가지 지대치 길이에서 임플란트 지지 크라운 유지에 대한 세 가지 접착제의 비교 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Dental Implants Osteogenic Properties Evaluated by cDNA Microarrays -> cDNA 마이크로어레이로 평가한 임플란트의 골형성 특성 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A Radiographic Study of the Posterior Superior Alveolar Artery-> 후상치조동맥의 방사선촬영 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Load-bearing capacity of implant-supported, tooth-supported and combined zirconia fixed dental prostheses -> 임플란트 지지, 치아 지지 및 복합 지르코니아 고정 치과 보철물의 하중 지지력 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Long-term histopathologic evaluation of bioactive glass and human-derived graft materials in Macaca fascicularis mandibular ridge reconstruction.-> Macaca fascicularis 하악치조제 재건시 생활성 유리 및 인간 유래 이식재의 장기 조직학적 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 3D-FEA of Changes in Stress Levels and Distributions for an Osseointegrated Implant after Vertical Bone Loss-> 수직골 소실 후 골유합 임플란트에 대한 응력 수준 및 분포 변화의 3D-FEA English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Human Mandibular Trabecular Bone Density Correlation with Mechanical Strength: Implications for Implant Dentistry-> 인간 하악 해면골밀도의 기계적 강도와의 상관관계: 임플란트 치과학에 대한 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Risk of lingual plate perforation during implant placement in the posterior mandible – A human cadaver study-> 하악 후방의 임플란트 식립 중 설측판 천공의 위험도-인간 시체 사용 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Reconstruction of atrophied posterior mandible with an inlay technique and resorbable miniplates: a case report-> 인레이 기법과 흡수성 미니판을 이용한 하악 후방 위축의 재건: 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Woo_affidavit - Woo XX, states the following under oath and penalties of perjury: -> 우_선서 진술서 - 본인 우 XX는 위증에 대한 책임을 질 것을 선서하고 다음을 진술합니다: English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Decision Tree For The Management of Peri-Implant Diseases -> 임플란트주변 질환 관리를 위한 의사결정 트리 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Osteointegration of Autogenous Bone Graft Associated With Osteoblastic Cells Under Treatment With Caffeine English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Dental Implant Migration in Grafted Maxillary Sinus English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: In vitro effects of Choukroun’s PRF conditioned medium on 3 different cell lines implicated in dental implantology English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Principal component analysis: A novel analysis to evaluate the characteristics of osseointegration of different implant surfaces. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Bone regeneration in the maxillary sinus using an autologous fibrin-rich block with concentrated growth factors alone English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Immediate loading of free standing implants using cortical satellite implants: 3 years results of an ongoing prospective study-> 피질위성임플란트를 사용한 독립 지지 임플란트의 즉시 식립: 진행중인 전향적 시험의 3년 결과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Review of Ectodermal Dysplasia: Case report on treatment planning and surgical management of oligodontia with implant restorations-> 외배엽 형성이상 검토: 임플란트 수복을 통한 무치증 치료계획 및 수술적 관리에 대한 증례보고 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health, Inc. - MANAGED LONG TERM CARE PROGRAM - MEMBER HANDBOOK September 1, 2010-> ElderServe Health - 관리형 장기 건강관리 프로그램 - 회원 핸드북 2010년 9월 1일 (업데이트 번역) English ->Korean
KERN Global Language Services Notice and Acknowledgement of Pay Rate and Payday Under Section 195.1 of the New York State Labor Law Notice for Exempt Employees -> 뉴욕 주 노동법 195.1 절에 의거, 임금 및 급여 지급일에 대한 공고 및 승인 면제 고용인(Exempt Employee)에 공고함 English ->Korean
KERN Global Language Services Notice and Acknowledgement of Pay Rate and Payday Under Section 195.1 of the New York State Labor Law Notice for Hourly Rate Employees -> 뉴욕 주 노동법 195.1 절에 의거, 임금 및 급여 지급일에 대한 공고 및 승인 시급 고용인(Hourly Rate Employee)에 공고함 English ->Korean
KERN Global Language Services Woo_affidavit - Update -> 우XX_선서 진술서 - 업데이트 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Identification and Treatment of Bisphosphonate-Associated Actinomycotic Osteonecrosis of the Jaws-> 턱의 비스포스포네이트 관련 방선균성 골괴사의 확인과 치료 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Fatigue Resistance of Two Different CAD/CAM Glass-Ceramic Materials Used for Single-Tooth Implant Crowns -> 단일 치아 임플란트 크라운에 사용된 두 가지 상이한 CAD/CAM 유리-세라믹 재료의 피로저항 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Sinus Augmentation Surgery after Endoscopic Sinus Surgery for the Treatment of Chronic Maxillary Sinusitis: A Case Report -> 만성부비동염 치료를 위한 부비동 내시경수술 후 상악동 거상술: 증례보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Temperature increase during CO2 and Er:YAG irradiation on implant surfaces.-> 임플란트 표면에서 CO2 및 Er: YAG 조사 중 온도 상승 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Sinus lift with autologous bone alone or in addition to equine bone: an immunohistochemical study in man-> 자가골 단독 또는 말 뼈가 추가된 자가골을 사용한 상악동 거상술: 사람을 대상으로 한 면역조직화학 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - DENIAL of Enrollment Letter English Approved 7. 11. 11, INELIGIBLE Letter English Approved 7.11.11, WITHDRAWAL Letter English Approved 7.11.11 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant Displacement into the Mandible: an Unusual Complication During Implant Surgery-> 하악으로의 임플란트 전위: 임플란트시술 중 발생한 흔치않은 합병증 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Crestal sinus lift with sequential drills and simultaneous implant placement in sites with less than 5 mm of native bone. A multicenter retrospective study.-> 자연골 높이가 5mm 미만인 부위에서의 순차적 천공술에 의한 능선 상악동거상술과 임플란트 즉시 식립: 다기관, 후향적 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Human Maxillary Sinuses Augmented with Mineralized, Solvent-Dehydrated, Bone Allograft: A Longitudinal Case Series -> 광물화, 용매-탈수, 골 동종이식편을 이용한 인간 상악동 거상술: 종단 증례연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Sinus Pathology and Anatomy in Relation to Complications in Lateral Window Sinus Augmentation -> 외측창 상악동 거상술의 합병증 관련 상악동 병변 및 해부 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A single center retrospective analysis of 1001 consecutively placed NobelActive™ implants -> 식립된 NobelActive™ 임플란트 1001개에 대한 단일기관 후향적 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Replacement of a Molar with Two Narrow Diameter Dental Implants -> 직경이 좁은 두 개의 임플란트를 사용한 대구치의 대치 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: CONTROLLED HYDROSTATIC SINUS ELEVATION: A Novel Method of Elevating the Sinus Membrane -> 정수압 조절 상악동 거상술: 상악동막 거상술의 새로운 방법 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Treatment of severe sinus infection after sinus lift procedure: A case report -> 상악동 거상술 후 발생한 중증 상악동 감염 치료: 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical Recommendation for Treatment Planning of Sinus Augmentation Procedures by Using Presurgical CAT-Scan Images: A Preliminary Report.-> 수술 전 CAT-스캔 영상을 사용한 상악동 거상술 치료 계획을 위한 임상적 권고: 예비 보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical Evaluation of Demineralized Bone Allograft for Sinus Lifts in Humans: A Clinical and Histologic Study -> 사람 대상 광물제거 동종이식골의 임상적 평가: 임상 및 조직학적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Post-extraction osteotome sinus floor elevation technique using plasma rich in growth factors.-> 혈소판 풍부 성장인자를 사용한 발치 후 절골 상악동 저 거상기법 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Bone-added osteotome technique versus lateral approach for sinus floor elevation: a comparative radiographic study-> 상악동저 거상술을 위한 골 이식 절골기법과 측방접근법의 비교: 방사선영상 비교 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical Study of Graft Materials Using Autogenous Teeth in Maxillary Sinus Augmentation -> 상악동 거상술에서 치아 자가골을 사용한 이식재의 임상 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Survival Rates of Implants Inserted Maxillary Sinus Area By Internal or External Approach -> 내측 또는 외측 접근법으로 상악동 부위에 식립된 임플란트의 생존율 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Maxillary sinus floor augmentation using bovine bone grafts with simultaneous implant placement: A 5-year prospective follow-up study -> 임플란트 동시 식립을 동반한 소 뼈 이식 사용 상악동저 거상술: 5년 전향적 추적관찰 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services STOPWATCH Manual - 3,6,9 THREE EYE 1/5 SECOND CHRONOGRAPH WITH BIG DATE -> 초시계 사용설명서 - 3,6,9 삼안 빅 데이트형 1/5초 크로노그래프 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Flapless approach to maxillary sinus augmentation using minimally invasive antral membrane balloon elevation-> 최소 침습 점막 전방 풍선 거상술을 사용한 상악동 거상술을 위한 무피판(flapless) 접근법 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Comparative Analysis of Gingival Wetness at Natural Teeth and Dental Implant Sites -> 자연치와 임플란트 부위 치은 습윤도의 비교분석 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - Transportation Letter - New-6-20-11 English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Airline Project - UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA – SOUTHERN DIVISION - DECLARATION OF XX KIM -> 미국연방 지방법원 캘리포니아 중앙지방법원 –남부지원 - 김XX 씨의 진술 English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Airline Project -UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA – SOUTHERN DIVISION - I, XX June, declare and state as follows:-> 미국연방 지방법원 캘리포니아 중앙지방법원 –남부지원 - 본인, 전XX은 다음과 같이 진술하고 확언한다: English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Airline Project -UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA – SOUTHERN DIVISION - DECLARATION OF JOHNNY XX-> 미국연방 지방법원 캘리포니아 중앙지방법원 –남부지원 - 조니 XX 씨의 진술 English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Airline Project -UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA – SOUTHERN DIVISION - DECLARATION OF XX CHO-> 미국연방 지방법원 캘리포니아 중앙지방법원 –남부지원 - 조 XX 씨의 진술 English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Airline Project -UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA – SOUTHERN DIVISION - I, XX Wong, declare and state as follows:-> 미국연방 지방법원 캘리포니아 중앙지방법원 –남부지원 - 본인, XX 웡은 다음과 같이 진술하고 확언한다: English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Airline Project -UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA – SOUTHERN DIVISION - DECLARATION OF XX CHAE-> 미국연방 지방법원 캘리포니아 중앙지방법원 –남부지원 - 채 XX씨의 진술 English ->Korean
KERN Global Language Services 1. Kleister-für alle leichten und normalen Papiertapeten 2. Spezialkleister-für alle Vinyl-und Strukturtapeten, schwere Papiertapeten und Prägetapeten 3. Spezialkleister-für Vliestapeten, Textiltapeten sowie alle schweren Tapeten, Universal Tapetenkleiste German->Korean
KERN Global Language Services 1 도배용 풀 - 모든 종류의 가벼운 일반 벽지 2. 특수 도배용 풀 - 모든 비닐벽지 및 무늬벽지, 무거운 벽지 및 엠보싱 벽지 3. 특수 도배용 풀 - 모피벽지 및 섬유벽지와 같은 모든 종류의 무거운 벽지, 다용도 도배용 풀 - 비닐벽지, 무늬벽지, 엠보싱벽지 및 또 다른 무거운 벽지 - 모피벽지 <-German German->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health - Letter for members urging flu vaccine 2011 2012 Season-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Stress and strain patterns of one-piece and two-piece implant systems in bone: A three-dimensional finite element analysis-> 1-piece 및 2-piece 임플란트 시스템의 응력과 의력 양상: 3차원 유한요소 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Buccal Bone Plate in the Immediately Placed and Restored Maxillary Single Implant: A 7 Year Retrospective Study Using Computed Tomography. ->즉시 수복 및 식립된 상악 단일임플란트의 협측골판: 전산화단층 촬영술을 이용한 7년 후향적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Natural teeth used as provisionals in immediate implant loading in the maxilla: A case report-> 상악의 임플란트 즉시 식립시 잠간의치로 자연치아가 사용된 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Preload evaluation of different screws in external hexagon joint -> 상이한 외부 육각 조인트 스크류의 부하 전 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Monocytes: Super Cells for Bone Regeneration -> 단핵구: 골재생을 위한 슈퍼 세포 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Fatigue reliability of three single-unit implant-abutment designs-> 세 가지 단일 단위 임플란트-지대주 설계의 피로신뢰도 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A comparative study of the polyvinyl siloxane technique with resin-splinted transfer copings used for multiple implant abutment impressions. ->여러 임플란트 지대주 인상에 사용되는 수지-고정 트랜스퍼 코핑과 폴리비닐 실록산 기법의 비교 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Biological response to porcine xenograft implants: an experimental study in rabbits -> 돼지 이종이식편 임플란트에 대한 생물학적 반응: 토끼를 대상으로 한 실험 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Dental Implant Failure Associated with Bacterial Infection and Long-term Bisphosphonate Usage: A Case Report-> 세균 감염 및 장기 비스포네이트 사용과 관련된 치과 임플란트 실패; 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Airline Project - UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA – SOUTHERN DIVISION - Amended DECLARATION 6 cases <- 미국연방 지방법원 캘리포니아 중앙지방법원 –남부지원 - 변경된 진술 6건 Korean ->English
KERN Global Language Services Korea Airline Project - UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA – SOUTHERN DIVISION - Amended DECLARATION 6 cases -> 미국연방 지방법원 캘리포니아 중앙지방법원 –남부지원 - 변경된 진술 6건 English ->Korean Back Translation
KERN Global Language Services CenterLight Health System Patient Letter - CCM DRAFT – 11/15/11 -> 센터라이트 건강 관리 시스템(CenterLight Health System) 고객 서신 – CCM 작성 - 2011년 11월 15일 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Augmentation of the Anterior Maxilla with Intraoral Onlay Grafts for Implant Placement -> 임플란트 식립을 위한 상악전방 거상과 구강내 온레이 이식 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Complete Oral Rehabilitation with Implants Utilizing CAD/CAM Technology, Stereolithography and Conoscopic Holography-> CAD/CAM 기술, 스테레오리토그래피(Stereolithography), 편광경 홀로그래피를 활용한 임플란트의 완전 수복 English ->Korean
KERN Global Language Services CenterLight Health System Patient Letter - CCM DRAFT – 11/15/11 revision -> 센터라이트 건강 관리 시스템(CenterLight Health System) 고객 서신 – CCM 작성 - 2011년 11월 15일 수정본 English ->Korean
KERN Global Language Services CenterLight Health System Patient Letter - Dear CCM Member, Families and Friends,– December, 2011 -> 센터라이트 건강 관리 시스템(CenterLight Health System) 고객 서신 – CCM 회원, 가족 및 친지 여러분- 2011년, 12월 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Authorization for INTAKE and NURSE ASSESSMENT -> 입원 및 간호 평가 동의서 English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Airline Project - UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA – SOUTHERN DIVISION - DECLARATION OF XX KIM reviion update -> 미국연방 지방법원 캘리포니아 중앙지방법원 –남부지원 - 김XX 씨의 진술 수정본 업데이트 English ->Korean
KERN Global Language Services Baby products manual: WARNING: KEEP AWAY FROM FIRE - SEE INSTRUCTIONS FOR OTHER CONCERNS -> 아기용품 사용설명서: 경고: 화기 엄금 - 지침의 기타 사항들을 살펴보십시오. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract:Comparison between bioactive fluoride modified and bioinert anodically oxidized implant surfaces in early bone response using rabbit tibia model->토끼 경골 모델을 사용한 조기 골반응에서 생물학적 활성을 갖는 불소처리 임플란트 표면과 불활성 양극처리 산화 임플란트의 비교 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract:Effect of Using a Titanium Washer on the Removal Torque of an Abutment Screw in the External Connection Type of Dental Implant-> 치과 임플란트의 외부 연결유형에서 지대주 스크류의 제거 토르크에 대한 티타늄 세정기 사용의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Member Handbook - Revised 10/12/2011 DOH Approved 11/15/11 . -> 회원 핸드북 - 2011년 10월 12일 개정 2011년 11월 15일 DOH 승인 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Identification of Early Response Genes to Roughness and Fluoride Modification of Titanium Implants in Human Osteoblasts -> 사람 골모세포에서 조도 및 불소처리 변형 티타늄 임플란트에 대한 초기반응 유전자의 확인 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Controlled ridge expansion using a Two-stage Split-crest technique with ultrasonic bone surgery.-> 초음파 골시술과 2단계 골분할 기법을 사용한 치조능 확대 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Allograft for Maxillary Sinus Floor Augmentation: A Retrospective Study of 90 Cases. -> 상악동 거상술을 위한 이종이식: 90례에 대한 후향적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Baby products manual: Soothetime additional phrases- Adjustable Pocket and Two-Stage Design offers traditional arms-in swaddling as well as arms-out swaddling for older babies. -> 아기용품 사용설명서: 조정 가능한 주머니 및 2 단계 디자인으로, 아기를 안는 것은 물론 더 큰 유아를 업는 것도 가능합니다. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Maxillary sinus floor elevation combined with a vertical onlay graft-> 수직 중첩이식과 병용한 상악동 거상술 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Five-year results of Implants inserted into Freeze-Dried Block Allografts (FDBA). -> 동결건조 블록 동종이식편(FDBA; Freeze-Dried Block Allografts)에 식립한 임플란트의 5년 경과 후 결과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Anatase based implants manocoating on stem cells derived from adipose tissue -> 지방조직 유래 줄기세포에서의 아나타제 기반 임플란트 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Accuracy of linear measurements in CBCT with different voxel sizes -> 서로 다른 화소크기를 갖는 CBCT에서 선형 측정의 정확도 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The presence of the mandibular incisive canal: A panoramic radiographic examination -> 하악 절치관의 존재: 파노라마 방사선촬영 검사 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant mandibular rehabilitation post oncologic segmental resection. A clinical report -> 종양 절제 후 하악의 임플란트 복원. 증례보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A Residual Granuloma in Association with a Dental Implant -> 치과 임플란트와 관련된 잔존 육아종 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Alveolar bone stress around implants with different abutment angulation: A FE-analysis of anterior maxilla-> 서로 다른 지대주 각도의 임플란트 주변 치조골 응력: 상악전방에서의 FE 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Dear Member, - It is time to complete your Medicaid Renewal. ->회원 귀하, - 귀하의 메디케이트 리뉴얼 기간입니다. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The comparison between graft versus no-graft in an immediate placed and immediate nonfunctional loaded implant-> 즉시 식립 및 비기능적 즉시 식립 임플란트에서 이식편을 시술했을 때와 하지 않았을 때의 비교 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Use of Cone Beam Computed Tomography in Implant Dentistry: The International Congress of Oral Implantologists (ICOI) Consensus Report->치과 임플란트에서 콘빔 전산화단층촬영술의 사용: 세계구강임플란트학회(ICOI) 합의보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Importance of CT Scans in Diagnosing Symptoms from Misplaced Implants-> 잘못 식립된 임플란트로 인한 증상 진단에서 CT 스캔의 중요성 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A Comparative study between early occlusal loading at one week and six weeks in implant-retained mandibular overdentures->임플란트 지지 하악 중첩의치에서 1주와 6주 사이에서의 조기 교합하중에 대한 비교 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Oral squamous cell carcinoma arising around osseointegrated dental implants -> 골유합 치과 임플란트 주변에서 발생한 구강편평세포암종 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Horizontal and vertical ridge augmentation in localized alveolar deficient sites: a retrospective case series-> 국소 치조결손 부위에서 수평 및 수직 능선거상술: 후향적 증례연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Graft shrinkage and survival rate of implants after sinus floor elevation using a nano-crystalline hydroxyapatite embedded in silica gel matrix: A 1-year prospective study.->실리카겔 매트릭스 함몰 나노-결정성 수산화인회석을 사용한 상악동저 거상술 후 이식편 수축 및 임플란트 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Histological Analysis of Soft and Hard Tissues in a Peri-implantitis lesion: A Human Case Report.-> 임플란트 주위염 병변의 경조직 및 연조직의 조직학적 분석: 증례보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Biological Complication in Guided Bone Regeneration with a Polylactic Acid Membrane: A Case Report-> 폴리락트산 막을 사용한 유도 골재생에서의 생물학적 합병증: 증례보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Baby products manual: Cruisetime-10 -> 아기용품 사용설명서: Cruisetime-10 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A biomechanical rationale for six splinted implants in bilateral canine, premolar and molar regions in an edentulous maxilla -> 무치상악의 양측 견치, 소구치, 대구치 부위에서 6개의 고정 임플란트 사용에 대한 생물역학적 근거 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Vertical ridge augmentation of the atrophic posterior mandible with a two-stage inlay technique: a case report-> 2단계 인레이 기법을 사용한 하악 후방 위축의 수직 능선 확대: 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health, Inc. - MANAGED LONG TERM CARE PROGRAM - MEMBER HANDBOOK 2nd edition - October 12, 2011-> ElderServe Health - 관리형 장기 건강관리 프로그램 - 회원 핸드북 2번째 판 – 2011년 10월 12일자 (업데이트 번역) English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Strain Gauge Analysis of the Effect of Porcelain Firing Simulation on the Prosthetic Misfit of Implant-supported Frameworks -> 맞지 않는 임플란트 지지 틀의 보철물에 대한 자기 연소 시뮬레이션 영향의 압력전달 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Zinc-coated carbonate apatite derived from avian eggshell for potential use as bone substitute. Part I : Preparation and Properties-> 조류의 알껍질에서 얻은 아연 코팅 탄산염 인회석의 골 대체제로서의 사용 가능성, Part I: 제조 및 특성 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Non-processed adipose tissue graft in the treatment of dehiscence bone defects in rabbit tibiae: a pilot study.-> 토끼 경골의 열개형 결손 치료를 위한 미가공 지방조직 이식: 파일럿 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Alveolar Bone Regeneration by Implantation of Nacre and Β-Tricalcium Phosphate in Guinea Pig-> 기니아픽에서 진주와 Β-Tricalcium Phosphate 식립에 의한 치조골 재생 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Microstructural and topographical characterization of different surface treatments of a surgical titanium alloy for dental implants-> 상이한 표면처리를 시행한 치과 임플란트용 티타늄합금의 미세구조 및 국소 형태 특징 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Probing and Scaling Instrumentation on Implant Abutment Surfaces : An In-Vitro Study -> 임플란트 지대주 표면에 대한 탐침 및 치석제거기의 영향: 생체 외 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Evaluation of peri-implant crevicular fluid prostaglandinE2 and matrix metalloproteinase-8 levels from health to peri-implant disease status: A prospective study->건강한 상태와 임플란트 주변 질병 상태에서 임플란트 주변 열구액 내 프로스타글란딘 E2와 matrix metallopro English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract:Immediate Rehabilitation of Completely Edentulous Jaws With Fixed Prostheses Supported By Implants Placed Into Fresh Extraction Sockets and In Healed Sites: A 4-Year Clinical Evaluation.-> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 신선 발치 소켓과 치유 부위에 식립한 임플란트 지지 보철물을 사용한 완전 무치악의 즉시 수복 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Alveolar Dıstractıon Osteogenesıs in the Human Mandıble: A Clınıcal and Hıstomorphometrıc Study-> 사람 하악에서의 치조 신연골신생 : 임상 및 조직계측학적 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Neuer Text für die Website www.capital-region.de (Stand 16.02.2012): Herzlich willkommen in Deutschlands Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg!-> 웹사이트www.capital-region.de를 위한 새로운 텍스트 (작성일 2012년 2월 16일): - 독일 수도권 도시 베를린-브란덴부르크에 오신걸 환영합니다! German->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical and radiographic outcome of dental implants supporting fixed prostheses: The relevance of cortical bone formation -> 임플란트 지지 고정 보철물의 임상적 및 방사선적 결과: 피질골 형성과의 관련성 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Novel implant design for initial stability of dental implants inserted in fresh extraction sockets: A preliminary study-> 신선 발치 소켓에 식립한 치과 임플란트의 초기 안정성을 위한 새로운 임플란트 설계: 예비 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Variations of vascular distribution in the mandibular anterior lingual region:A high risk of vascular injury during implant surgery-> 하악 전방 설측 영역에서의 혈관분포 변이: 임플란트 시술 중 혈관 손상의 높은 위험도 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A Multicenter Prospective Study in Type IV Bone of a Single Type of Implant-> 제 4형 골에 식립한 단일 유형의 임플란트에 대한 다기관 전향적 임상시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: An in vitro investigation concerning the bacterial leakage at implants with internal hexagon and Morse taper implant-abutment connections -> 내부 육각 임플란트 및 Morse 점감 임플란트 지대주 결합에서 세균 유출에 대한 생체 외 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Treatment planning of implants when three mandibular posterior teeth are missing: A three dimensional finite element analysis-> 하악 후방 치아 3개의 결손을 위한 임플란트 치료 계획: 3차원 미세유한요소 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Protocol for immediate implant replacement of infected teeth-> 감염 치아의 임플란트 즉시 식립을 위한 프로토콜 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Theoretical Model For Bone Graft Success-> 골 이식의 성공을 위한 이론적 모델 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Use of CBCT and a Laser Intraoral Scanner in Virtual Dental Implant Surgery : Part 1-> 가상 치과임플란트 수술에서 CBCT와 레이저 구강내 스캐너의 사용: Part 1 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Retrospective Clinical Evaluation of Tapered Implants: 10-year Follow-up of Delayed and Immediate Placement of Maxillary Implants-> 첨형 임플란트의 후향적 임상 평가: 상악 임플란트의 지연 식립 및 즉시 식립에 대한 10년 추적조사 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The effect of titanium with electrochemical anodization on the response of the adherent osteoblast-like cell-> 전기화학 양극산화 티타늄이 부착 조골양 세포의 반응에 미치는 효과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Oral squamous cell carcinoma arising around osseointegrated dental implants-> 골유착성 치과임플란트 주위에 발생하는 구강편평상피암 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effectiveness of Implant Surface Decontamination Using a High-Pressure Sodium Bicarbonate Protocol: An In Vitro Study-> 고압 중탄산나트륨 프로토콜을 사용한 임플란트 표면의 유효성 : 생체 외 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Efficacy of Resonance Frequency Analysis in Diagnosis of Compromised Bone-Implant Interface-> 골 임플란트 접촉면 저하에서 공명진동수 분석의 유효성 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Early Bone Healing around Two Different Experimental, HA grit blasted and dual acid etched titanium Implant Surfaces. A Pilot Study in Rabbits. -> 서로 다른 두 개의 실험적 HA 모래 분사 및 이중 산 침식 티타늄 임플란트 표면 주변에서의 조기 골 치유. 토끼를 대상으로 한 예비 시험. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Statins, Glucocorticoids and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: Their Influence on Implant Healing-> 스타틴, 글루코코르티코이드, 비스테로이드성 항염증제: 임플란트 치유에 대한 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Experimental Study of the Effect of Autologous Platelet-rich Plasma on the Early Phases of Osteoinduction by Allogenic Demineralized Bone Matrix-> 자가 혈소판 풍부 혈장이 동종 탈회화 골 매트릭스에 의한 골 유도 초기 단계에 미치는 영향에 대한 실험적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Brisk, Pulsatile Bleeding from the Anterior Mandibular Incisive Canal During Implant Surgery: A Case Report and Use of an Active Hemostatic Matrix To Terminate Acute Bleeding-> 임플란트 시술 중 하악 전방 절개관에서의 박동성 출혈: 급성 출혈을 중단시키기 위한 지혈 매트릭 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Labial Bone Thickness in Area of Anterior Maxillary Implants Associated with Crestal Labial Soft-Tissue Thickness-> 상악 전방 임플란트 영역에서 순측 골두께와 연조직 두께의 관계 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Early Implant Bone Loss: Preventable or Inevitable?-> 조기 임플란트 골 소실: 예방가능한가 아니면 불가피한 것인가? English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Prevention of Lingual Inclination of the Transport Segment in Vertical Distraction Osteogenesis in the Mandible-> 하악의 수직 신연골형성술에서 신연골분절의 순측 경사 방지 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Primary stability/mobility of one-stage and two-stage dental implants: A comparative in vitro study-> 1단계 및 2단계 치과 임플란트의 주요 안정성/움직임: 생체 외 비교 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Evaluation of patients’ perceptions of alterations after chin bone graft harvesting -> 턱뼈 이식물 채취 후 변화에 대한 환자의 지각 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Biological Aging of Titanium Implants-> 티타늄 임플란트의 생물학적 노화 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Sinus bone grafting technique using special reamers and microelevators-> 특수 리머와 미세거상기를 사용하는 상악동 골 이식 기법 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Success Rate of Narrow Body Implants used for Supporting Immediate Provisional Restorations: A pilot feasibility study -> 즉시 식립한 잠정 수복을 지지하기 위해 사용된 몸체가 좁은 임플란트의 성공률: 에비 타당성 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Predictive Factors for Maxillary Sinus Augmentation Outcomes-> 상악동 거상술 예후에 대한 예측 인자 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Rehabilitation of the edentulous posterior maxilla after sinus floor elevation using deproteinized bovine bone: a 9-year clinical study. -> 단백질 제거 소 뼈를 사용한 상악동저 거상 후 무치상악 후방의 수복: 9년 임상연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant Primary Stability Determined by Resonance Frequency Analysis: Correlation with Insertion Torque, Histologic Bone Volume and Torsional Stability at 6 Weeks ->공진주파수 분석으로 측정한 임플란트의 일차 안정성: 6주 시점에서 삽입 토르크, 조직학적 골 용적 및 비틀림 안정성의 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Evaluation of early bone response to fluoride-modified and anodically oxidized titanium implants through continuous removal torque analysis-> 지속적 제거 토르크 분석을 통한 불소 조절 및 양극산화 티타늄 임플란트에 대한 조기 골반응의 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Evaluation of centrifuged bone marrow on bone regeneration around implants in rabbit tibia-> 토끼의 경골에서 임플란트 주변 골 재생에 대한 원심분리 골수의 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg - Disclaimer: -> 브란덴부르크 주 연방 경제 및 유럽 관련 청 - 권리포기각서: - 업데이트본 German->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant stability measurements of two immediate loading protocols for the edentulous mandible: rigid and semi-rigid splinting of the implants.-> 무치하악을 위한 두 가지 즉시 식립 프로토콜에서의 임플란트 안정성 측정: 임플란트의 고정 및 반고정 스플린팅 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Ridge Augmentation with Mineralized Block Allografts: Clinical and Histological Evaluation of 8 Cases Treated with the 3D Block Technique.-> 광물화 동종이식편 블록을 사용한 능선 거상술: 3D 블록 기법으로 치료한 8건의 증례에 대한 임상적 및 조직학적 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect of static magnetic fields on the osseointegration of immediately placed implants: a randomized-controlled clinical trial-> 즉시 식립 임플란트의 골 유합에 대한 전자기장의 영향: 무작위배정-대조 임상시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Impact of Anxiety Parameters on Prospective and Experienced Pain Intensity in Implant Surgery-> 임플란트 시술 시 전향적 및 경험적 통증 강도에 대한 불안 변수의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Mandibular bisphosphonate-related osteonecrosis after dental implant rehabilitation: A case report -> 치과 임플란트 수복 후 비스포스포네이트 관련 하악 골괴사: 증례보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Linear Measurement accuracy of dental CT images obtained by 64-slice multi-detector row CT: the effects of mandibular positioning and pitch factor at CT scanning ->64절편 다중 검출기 CT로 획득한 직선성 측정의 정확성: CT 스캔 시 하악골 위치설정 및 피치계수의 영향. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Anterior Maxillary and Mandibular Biotype: Relationship between Gingival thickness and width with respect to Underlying Bone Thickness. -> 상악 및 하악골 전방의 생체 유형: 잇몸 두께와 기저 골 두께 관련 폭 사이의 관계 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Two-dimensional real-time blood flow and temperature of soft tissue around maxillary anterior implants-> 상악 전방 임플란트 주변 연조직에서의 2차원 실시간 혈류 및 체열 측정 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Identification of the mental neurovascular bundle. A comparative study of panoramic radiography and computer tomography.-> 턱끝 신경혈관 다발의 확인. 파노라마 방사선 촬영과 전산화 단층촬영의 비교 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Topographic Analysis of Maxillary Premolars and Molars and Maxillary Sinus using Cone Beam Computed Tomography -> 콘빔 전산화 단층촬영술을 이용한 상악 소구치와 대구치의 단층촬영 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Minimally invasive sinus augmentation using ultrasonic piezoelectric vibration and hydraulic pressure: A multicenter retrospective study-> 초음파 압전진동 및 수압을 이용한 최소 침습 상악동 거상술 : 다기관 후향적 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effects of lercanidipine on bone density and bone repair in spontaneously-hypertensive rats -> 자연발생 고혈압 랫드에서 골밀도 및 골 수복에 대한 lercanidipine의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Influence of the Attachment Type and Implant Number Supporting Mandibular Overdentures on Stress Distribution: An in vitro Study - Part I-> 응력분포에 대한 지대주의 종류와 하악 중첩의치 지지 임플란트 수의 영향 : 생체 외 연구 – 제 1부 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Case of severe bone atrophy of the posterior maxilla rehabilitated with blocks of equine origin bone: Histological Results-> 심각하게 위축된 상악골 후방에서 말뼈 블록을 사용한 수복 증례 : 조직학적 결과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Consideration of Various Bone Quality Evaluation Methods-> 다양한 골질 평가법에 대한 고찰 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Heat Generation in 1-Piece Implants during Abutment Preparations with High-Speed Cutting Instruments-> 고속 절단기를 사용한 지대주 제조 중 임플란트에서의 열 발생 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Fracture load of monolithic CAD/CAM lithium disilicate ceramic crowns and veneered zirconia crowns as a posterior implant restoration-> 후방 임플란트 수복법으로 monolithic CAD/CAM lithium disilicate 세라믹 크라운과 덧댐 지르코늄 크라운에서의 파절 부하 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Biomechanical evaluation of an orthodontic mini-implant used with revolving (translation and rotation) temporary anchorage device by finite element analysis and experimental testing->유한요소분석과 실험적 검사를 통한 회전하는(이동 및 회전) 임시 고정 장치를 사용한 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Full-arch vertical reconstruction of an extremely atrophic mandible with “Box–Technique”; a novel surgical procedure: A clinical and histological case report.-> “Box–Technique”를 이용한 극도로 위축된 하악골 전체 궁의 수직 수복; 새로운 외과적 시술: 임상 및 조직학적 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant Micro-Designs and their Impact on Osseointegration-> 임플란트의 미세 설계와 골 유합에 대한 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Parathyroid Hormone Related to Bone Regeneration in Grafted and Non-Grafted Tooth Extraction Sockets in Rats-> 랫드에서 이식 및 비이식 발치 소켓에서의 골 재생과 관련된 부갑상선 호르몬 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Prosthodonticrehabilitation ofmalpositioned implants after ameloblastoma followed by mandibulectomy and costal bone graft: a clinical report -> 사기질모세포종에 따른 하악골절제술 및 늑골이식 후 변위 임플란트의 보철 수복: 임상보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A new HA/TTCP material for bone augmentation: an in vivo histologic pilot study in primates sinus grafting-> 골거상술을 위한 새로운 HA/TTCP재료: 영장류 상악동 이식술에서 생체 내 조직학적 예비 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Cortical bone strains around straight and angulated immediate orthodontic micro-implants: A pilot study-> 수직 및 경사가 있는 즉시 마이크로 임플란트 주변의 피질 골 응력: 예비 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: High bone-implant contact achieved by photofunctionalizationto reduce peri-implant stress: a three-dimensional finite element analysis -> 광기능화에 의한 골-임플란트 접촉 비율 상승을 통한 임플란트 주변 응력의 감소: 3차원 유한요소 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A 5-year retrospective Study on Postsurgical Peri-implant Infection during Initial Bone Healing Period: Clinical Characteristics, Management and Prognosis-> 시술 후 초기 골 치유기간 중 임플란트 주변 감염에 대한 5년의 후향성 연구: 임상적 특성, 관리 및 예후 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Evaluation of stress pattern generated through various thread designs of dental implants loaded in a condition of immediately after placement and on osseointegration –An FEA study.-> 즉시 식립 임플란트와 골유합 임플란트에서 다양한 나사 설계를 통해 생성된 응력패턴 평 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Vector-Controlled Alveolar Distraction Osteogenesis using an Implant-Fixed Provisional Prosthesis: A Case Report -> 임플란트 고정 임시 보철물을 사용한 벡터 조절 치조골 신장술: 증례보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Evaluation of bone width lateral to the mandibular canal as an alternative approach for implant installation.-> 임플란트 식립을 위한 대체 방법으로 하악관 외측의 골넓이 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Influence of Radiation Therapy on Dental Implantology.-> 치과 임플란트에 대한 방사선요법의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Brigade Capital Management - Section VI & Brigade Capital Management, LLC - Summary English ->Korean
KERN Global Language Services BRAHMAN CAPITAL CORP. October 2012 Presentation English ->Korean
KERN Global Language Services KCM, Karsch Capital Management, LP INVESTMENT OVERVIEW AS OF OCTOBER 2012 -> KCM, Karsch Capital Management, LP 투자 개요 2012년 10월 기준 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The effect of placement depth of platform-switched implants on peri-implant cortical bone stress: a three-dimensional finite element analysis -> 임플란트 주변 피질골 응력에 대한 플랫폼 전환 임플란트 식립 깊이의 영향: 3차원 유한요소 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Prospective clinical assessment of pulp sensitivity after chin bone harvesting-> 턱뼈 채취 후 치근 민감성에 대한 전향적 임상평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Three-dimensional volumetric analysis after sinus grafts-> 상악동 이식술 후 3차원 용량분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Interleukins 1-β and 10 expressions in the peri-implant crevicular fluid from patients with untreated peri-implant disease -> 임플란트 주위 질환을 치료받지 않은 환자의 임플란트 주변 열구액에서의 인터류킨(Interleukins) 1-β와 10의 발현 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Minimally Invasive Ridge Augmentation Using Xenogenous Bone Blocks in an Atrophied Posterior Mandible: A Clinical and Histologic Study-> 상악골 후방 위축 시 이종이식 골블록을 사용한 최소 침습 능선 거상술: 임상 및 조직학적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Morphology of bone particles after harvesting with four different devices -> 네 개의 서로 다른 장비를 이용한 채취 후 골입자의 형태 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect of framework soldering on the deformation of implant abutments after framework seating: a study with strain gauges.-> 틀 장착 후 임플란트 지대주 변형에 대한 틀 납착의 영향: 응력측정기 사용 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Histological and Synchrotron Radiation-based Computed Microtomography study of two human retrieved Direct Laser Metal Formed titanium implants.-> 두 명의 사람으로부터 회수된 직접 레이저 금속 형성 티타늄 임플란트에 대한 조직학적 및 싱크로트론 방사선 기반 전산화 미세단층촬영 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A histological and histomorphometrical evaluation of retrieved human implants with a wettable, highly hydrophilic, hierarchically microstructured surface: a retrospective analysis of 14 implants-> 습식, 높은 친수성의 층화 미세구조 표면을 갖는 회수된 사람 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Metal Artifacts in CBCT as compared with Panoramic Radiography-> 파노라마 방사선촬영술 대비 CBCT에서의 금속 인공물 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Comparison between unsintered hydroxyapatite/poly-L-lactic acid(u-HA/PLLA)mesh and titanium mesh in bone regeneration of rabbit mandible-> 토끼 하악골 재생에서 비소결 수산화인회석/폴리-L-락트산(u-HA/PLLA) 메쉬와 티타늄 메쉬의 비교 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Spontaneous transmaxillary-transnasal implant loss: a case report -> 자연적 경상악-경비 임플란트 소실: 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Reliability of Volumetric Imaging Software for Cone Beam Computed Tomogram Scans in the Anterior Maxilla -> 상악 전방에서 콘빔 전산화단층촬영에 대한 용적 영상검사 소프트웨어의 신뢰도 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Demineralized Bone Matrix in Extraction Sockets: A Clinical and Histologic Case Series -> 발치 소켓에서의 탈무기질화 된 골기질: 임상 및 조직학적 증례 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: An in-vitro evaluation of heat production during osteotomy preparation for dental implants with compressive osteotomes -> 압축식 골절단기를 이용한 치아 임플란트를 위한 절골술 중 열발생에 대한 체외 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Buccal bone crest dynamics after immediate implant placement and ridge preservation techniques. Review of morphometric studies in animals. -> 즉시 임플란트 식립 및 능선 보존술 이후 협골 능선의 역학. 동물을 대상으로 한 형태 측정 시험 검토. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Bone Graft Using Block Allobone as a Treatment of Failed Implants: Clinical Case Reports -> 실패한 임플란트 치료로 동종골 블록본을 사용한 골이식: 임상증례보고서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract:Use of n-butyl cyanoacrylate with metacryloxisulfolane (Glubran2®) surgical glue for flapless closure of oro-antral communication -> 구강상악동개통의 무절개 봉합을 위한 n-butyl cyanoacrylate와 metacryloxisulfolane (Glubran2®) 수술용 아교의 사용 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Ridge augmentation using customized allogenic bone blocks (CABB): proof of concept and histological findings -> 맞춤형 동종이형 골블록(CABB)을 이용한 능선거상술: 개념증명 및 조직학적 소견 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Lasers Use in Dental Implantology -> 치과 임플란트에서의 레이저 사용 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Three-dimensional volumetric analysis after sinus grafts -> 상악동 골이식술 후의 3차원 용적분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract:Integrating Cone Beam CT with a Intraoral Laser Scanner During the Prosthetic Phase of Implant Dentistry: Part 2 -> 임플란트 시술의 보철 단계 중 콘빔 CT와 구강 레이저 스캐너의 종합적 사용: 파트 2 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Does the topical use of epinephrine for sinus floor augmentation affect systemic hemodynamics? -> 상악동 거상술에서 에피네프린(Epinephrine)의 국소적 사용이 전신 혈류역학에 영향을 미치는가? English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Block allograft for reconstruction of alveolar bone ridge in Implantology: a systematic review. -> 임플란트학에서 치조골능선 재구성을 위한 블록 동종이식편: 체계적 검토 English ->Korean
KERN Global Language Services Individual Leases -> 개인 임대차 계약 & University Centre APPLICATION -> University Centre 신청서 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical and histological evaluation of post-extraction platelet-rich fibrin socket filling: a prospective randomized controlled study -> 발치 후 혈소판 풍부 섬유소 이용 소켓 충전에 대한 임상적 및 조직학적 평가: 전향적 무작위배정 대조 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Application of Modified Bony Lid Technique to Remove or Replace Compromised Implants: Case Series. -> 손상된 임플란트의 제거 또는 대체를 위한 변형 bone lid 기법의 적용: 증례연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Immediate Implant Placement Without Bone Grafting: A Retrospective Study of 110 Cases with 5 Years of Follow Up -> 골이식 없이 임플란트 즉시 식립: 110가지 증례의 후속 연구 및 5년간의 추적조사 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Diphosphonate Immobilization On Hydroxyapatite-Coated Titanium - Method Description -> 수산화인회석 코팅 티타늄에 대한 디포스포네이트 (diphosphonate) 고정 –방법 설명 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Member Handbook DOH Approved-2 15 2013 -> 회원 핸드북 - 2013년 2월 15일 DOH 승인 English ->Korean
KERN Global Language Services • Community Amenities • Unit Features, Utilities Included -> • 지역 편의 시설 • 유닛 특징, 포함된 공공사업 서비스 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical application of platelet-rich fibrin by the application of the Double J technique during implant placement in alveolar bone defect areas: Case reports -> 치조골 결함부위 임플란트 식립중 Double J 기법을 통한 혈소판 풍부 섬유소의 임상적용: 증례 보고 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Accuracy of Definitive Casts using Four Implant-Level Impression Techniques in a Scenario of Multi-Implant System with Different Implant Angulations and Subgingival Alignment Levels -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 서로 다른 임플란트 경사 및 치은하 배열수준을 갖는 여러 임플란트 시스템 시나리오에서 4가지 임플란트 레벨 인상기법을 사용하여 완성된 주조물의 정확성 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Bone Microstrain Values of One-Piece and Two-Piece Implants Subjected to Mechanical Loading -> 기계적 하중에 따른 1피스 및 2피스 임플란트에서의 골 미세응력값 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A six-year follow-up of full-arch immediate restorations fabricated with an intraoral welding technique. -> 구강 내 용접기법을 이용한 전체 아치 즉시 수복 6년 추적조사 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect of rhBMP-2 upon Maxillary Sinus Augmentation: A Comprehensive Review -> 상악동 거상술에서 rhBMP-2의 효과: 포괄적 검토 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: An evaluation of new designs in implant-abutment connections: A Finite Element Method (FEM) assessment -> 임플란트 지대주 연결에서 새로운 설계에 대한 평가: 유한요소법(FEM) 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Correlation Between Insertion Torque and Survival Rates in Immediately Loaded Implants in the Maxilla; A Retrospective Study -> 상악의 즉시 식립 임플란트에서 삽입 토크와 생존율 사이의 상관관계: 후향적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - PHOTOGRAPH CONSENT FORM / PERMISO PARA FOTOS -> 사진촬영 동의 양식 English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P. edistributor letter - web bflp English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Comparison of histological and three-dimensional characteristics of porous titanium granules and deproteinized bovine particulate grafts used for sinus floor augmentation in humans: A Pilot Study -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 사람에서 상악동 거상술에 사용된 다공성 티타늄과립과 단백제거 소 미립자 이식재의 조직학적 비교 및 3차원 특성: 예비 연구 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Microbiological evaluation of bacterial and mycotic seal in implant systems with different implant-abutment interfaces and closing torque values -> 서로다른 임플란트-지대주 경계면과 마감 토르크 값을 이용한 임플란트 시스템의 세균 및 진균 밀봉에 대한 미생물학적 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Surface Characterization and Clinical Review of two commercially available implants -> 시판된 임플란트 2종의 표면 특성 및 임상적 검토 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Correlation between Crestal Bone Resorption and Implant Stability during Healing Period Using Resonance Frequency Analysis. -> 공진주파수 분석(RFA)을 사용한 치유 기간 중 능선골 재흡수와 임플란트 안정성 사이의 상관관계 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Donor site morbidity associated with autogenous bone harvesting from the ascending mandibular ramus -> 하악골 상행분지로부터의 자가골 채취와 관련된 공여부위 질환 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Clinical Protocol for Intraoral Digital Impression of Screw-retained CAD/CAM Framework on Multiple Implants Based on Wave-front Sampling Technology -> 파면 샘플링 기술을 기초로 한 여러 임플란트의 나사 유지 CAD/CAM 틀의 구강 내 디지털인상을 위한 임상 프로토콜 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Failure analysis of an abutment fracture on single implant restoration. -> 단일 임플란트 수복에서 지대치 파절에 대한 실패 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: A 3-Year Multi-Centre Study of Marginal Bone Level and Soft Tissue Health of a One-Piece Implant -> 원피스(One-piece) 임플란트의 변연골 수준 및 연조직 건강에 대한 영향을 평가한 3년 다기관 시험 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effects of Smoking on Peri-implant Health Status and IL-1β, TNF-α and PGE2 Levels in Peri-implant Crevicular Fluid: A Cross-Sectional Study on Well-maintained Implant Recall Patients -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 임플란트 주변 건강상태 및 임플란트 주변 열구액 중 IL-1β, TNF-α 및 PGE2 수준에 대한 흡연의 영향: 임플란트가 잘 유지된 환자들에 대한 횡단적 연구 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect of electrical-discharging on formation of nanoporous biocompatible layer on Ti-6Al-4V alloys -> Ti-6Al-4V 합금에서 나노다공성 생체적합층의 형성에 대한 방전의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Characteristics of Newly Formed Bone in Sockets Augmented with Cancellous Porous Bovine Bone and a Resorbable Membrane: Micro-CT, Histologic and Resonance Frequence Analysis -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 다공성 소 해면골과 흡수성막으로 강화시킨 소켓에서 새로이 형성된 골의 특성: Micro-CT, 조직검사 및 공진주파수 분석 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Immediate restoration of fixed partial prostheses supported by one-piece narrow-diameter selective laser sintering (sls) implants. A 2-year prospective study in the posterior jaws of 16 patients -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 직경이 좁은 선택적 원피스(One-piece) 레이저 소결(SLS) 임플란트 지지 고정 부분 보철물의 즉시 수복: 환자 16명의 턱 후방에 대한 2년 전향적 연구 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant Diameter and Length Influence on Survival: Interim Results during the First Two Years of Function of implants by a single manufacturer -> 생존에 대한 임플란트의 직경 및 길이의 영향: 제조사 한 곳의 임플란트에서 기능 첫 2년 동안의 중간 결과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Assessment of Short Dental Implants Restored with Single-Unit Non-Splinted Restorations -> 단일 단위, 비 연결 보철장치를 이용하여 수복한 짧은 치과 임플란트에 대한 평가. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Platform switching: a narrative review -> 플랫폼 스위칭(Platform switching): 기술적 검토 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Bone Ingrowth and Initial Stability of Titanium and Porous Tantalum Dental Implants: A Pilot Canine Study -> 티타늄 및 다공성 탄탈 치과 임플란트에서 골의 내방성장 및 초기 안정성: 개에서의 예비 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effect of crown-implant ratio and implant dimensions on peri-implant stress of splinted implant-supported crowns: A Finite Element Analysis -> 임플란트 연결-지지 크라운의 임플란트 주변 응력에 대한 크라운-임플란트 비와 임플란트 크기의 영향: 유한요소 분석 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Alveolar distraction osteogenesis in posterior atrophic mandible: A case report on a new technical approach. -> 위축된 하악 후방에서의 치조 신연 골형성술: 새로운 기술적 접근에 대한 증례 보고. English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: The Effect Upon The Torque and Dimensional Stability of The Abutment Screw For Internal and External Hex Implant Systems By Two Loading Protocols Applied to Three-Unit Fixed Prostheses With a Cantilever Design. -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 캔틸레버 디자인의 3단위 고정 보철에 적용되는 2개의 부하 프로토콜 내부 및 외부 육각 임플란트 시스템에 있어 지대치 스크류의 토르크 및 치수 안정성에 대한 영향 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services AMENDMENT TO THE CONTRACT ON THE PROVISION OF “COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES INFORMATION” AND ITS USAGE -> “집합증권투자(CIS) 정보”의 제공 및 그 사용에 관한 계약 개정 English ->Korean
KERN Global Language Services Homeowners Association - Please be advised that the Baybridge Homeowners Association Annual Election is called for Monday, June 17, 2013 at 7:30 PM. -> Baybridge Homeowners Association 연례 선거가 2013년 5월 17일 월요일 오후 7:30에 거행될 예정입니다. English ->Korean
KERN Global Language Services HOMEOWNERS ASSOCIATION BOARD OF ELECTIONS ELECTION RESUMES 2013 & PROXY 2013 -> HOMEOWNERS ASSOCIATION 선거관리위원회 후보 약력 & 위임장 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Short Term Evaluation of Bioactive Glass Utilizing the Modified Osteotome Sinus Elevation Technique -> 변형된 절골도 상악동 거상술을 이용한 단기 생체활성 유리 평가 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Prevalence of Maxillary Sinus Pathology in Patients Considered for Sinus Augmentation Procedures for Dental Implants -> 치과 임플란트 상악동 거상술 대상으로 고려되는 환자들의 상악동의 병리적 유병률 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: FGF-2 angiogenesis in bone regeneration within critical-sized bone defects in rat calvaria -> 랫트 두개골 한계크기의 골결손부위 내 골 재생에 있어 FGF-2 혈관형성 English ->Korean
KERN Global Language Services Watch manual - VX9 -> 시계 사용설명서 - VX9 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant stability change and osseointegration speed of immediately loaded photofunctionalized implants -> 즉시 부하된 광조사기능화(photofunctionalized) 임플란트의 임플란트 안정성 변화 및 골유착 속도 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Influence of different maintenance times of torque application on the removal torque values to loosen the prosthetic abutment screws of external hexagon implants -> 외부 육각형 임플란트의 보철 지대주 나사를 느슨하게 하기 위해 제거 토크값에 토크 적용시 상이한 유지 시간의 영향 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Immediate free iliac bone graft after nonsegmental mandibular resection and delayed implant placement: a case series -> 비분절 하악골 절제 및 지연된 임플란트 식립 후 즉각적인 유리장골 이식: 사례 시리즈 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Primary Stability Determination of Implants Inserted in Sinus Augmented Sites: One Step Versus Two Step Procedure. -> 상악동 거상부위에 삽입된 임플란트의 일차 안정성 결정: 1단계와 2단계 절차 비교 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Implant-abutment connection designs for anterior crowns: reliability and failure modes -> 전방 크라운의 임플란트-지대주 연결 설계: 신뢰도 및 실패 모드 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Histomorphometry and Bone Mechanical Property Evolution Around Different Implant Systems at Early Healing Stages: An Experimental Study in Dogs -> 조기 치유단계에서 여러 임플란트 시스템의 골조직형태계측학과 골 기계적 성질 진화: 개 대상의 실험적 연구 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Full-mouth rehabilitation with immediate loading of implants inserted with computer guided flap-less surgery - a 3-year multicenter clinical evaluation with oral health impact profile. -> Korean English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: 컴퓨터 유도 무절개 수술로 삽입된 임플란트의 즉시 부하를 통한 전악 수복 – 구강 건강 영향 프로파일에 대한 3년간의 다기관 임상평가 <- English English ->Korean
KERN Global Language Services 65664_125mg Carton Booklet, 65665_250mg Carton Booklet, 65666_1000mg Carton Booklet, 65667_125mg Pouch Booklet, 65668_250mg Pouch Booklet, 65669_1000mg Pouch Booklet 6 files Review English ->Korean QA
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Effects of polishing methods on Candida albicans adhesion on cast pure titanium surfaces -> 순수 주조 티타늄 표면상 칸디다 알비칸스 연마법 효과 English ->Korean
KERN Global Language Services Dentistry Paper Absract: Soft and hard tissues healing at immediate transmucosal implants placed into molar extraction sites with collagen membrane uncovered. A 12-month prospective study. -> 콜라겐막이 노출된 어금니 발치 부위로 식립한 즉각적인 점막관통 임플란트에서 연조직 및 경조직 치유. 12개월의 전 English ->Korean
KERN Global Language Services 2013 2nd Quarter Provider Directory Master Data English ->Korean
KERN Global Language Services Phrases for Mankato English ->Korean
KERN Global Language Services Seoul Money Brokerage Services, Ltd. and Bloomberg Finance L.P. - FOREIGN EXCHANGE MARKET INFORMATION SERVICE AGREEMENT -> 외환시장 정보제공 계약서 English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - SHP_64 Provider Eyequest HealthPlex Directory Privacy Practices Annual Cover Letter English ->Korean
KERN Global Language Services Korea Customs and Trade Development Institute - KEEI PermissionLetter Korean ->English
KERN Global Language Services Bloomberg L.P.(“BLP”) and NICE PRICING SERVICES, INC.(“Contributor”) - AMENDMENT TO THE THIRD PARTY REDISTRIBUTOR AGREEMENT -> 제 3자 재배포 업체 수정 계약서 English ->Korean
KERN Global Language Services Jaguar of Great Neck Business Card English ->Korean
KERN Global Language Services Brand Health Questionnaire South Korea 12-2-13 English ->Korean
KERN Global Language Services Over-the-Counter Card Frequently Asked Questions & OTC Notification Letter -> OTC(Over-the-Counter) 카드 자주 하는 질문 (FAQ) 및 OTC 공지 서신 English ->Korean
KERN Global Language Services KERN SF_13-7084_131231 - SF_EN-KOR_20131212.sdlppx English ->Korean
KERN Global Language Services Master KOR_adaption. English ->Korean Editing
KERN Global Language Services SF_EN-KOR_20140109.sdlppx English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P. 2014-02-12 Korea Hydro - Cover letter & Korea Hydro Web Letter English ->Korean
KERN Global Language Services Seoul Money Brokerage Services, Ltd. and Bloomberg Finance L.P. - FOREIGN EXCHANGE MARKET INFORMATION SERVICE AGREEMENT -> 외환시장 정보제공 계약서 update English ->Korean
KERN Global Language Services 2014 2nd. Quarter Provider Directory Master Data English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P. (“User”) and Seoul Money Brokerage Services, Ltd. - TERMINATION AND RELEASE AGREEMENT -> 블룸버그 파이낸스(Bloomberg Finance L.P., “사용자”)와 금융결제원 산하 서울외국환중개(주)(“SMBS”) - 해지 양도 계약서 English ->Korean
KERN Global Language Services North Shore-LIJ FIDA LiveWell | 2014 Provider and Pharmacy Directory - 2014년 North Shore-LIJ FIDA LiveWell | 제공자와 약국 안내 책자 English ->Korean
KERN Global Language Services CENTERS PLAN - Unable to reach welcome call letter- English ->Korean
KERN Global Language Services We must tell you about FIDA Care Complete benefits and your rights in a way that you can understand. -> 우리는 귀하가 이해할 수 있는 방식으로 FIDA Care Complete의 혜택과 권리에 대하여 알려드려야 합니다. English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health, Inc. - MANAGED LONG TERM CARE PROGRAM - MEMBER HANDBOOK March 2014 Edition-> ElderServe Health - 관리형 장기 건강관리 프로그램 - 회원 핸드북 2014년 3월판 (업데이트 번역) English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - Senior Health Partners Member Handbook Corrections and Additions ->SHP 멤버 안내서 수정 및 추가부분 English ->Korean
KERN Global Language Services FIDA TEXT - A. You have a right to get information in a way that meets your needs -> A. 귀하에게는 귀하의 요구를 충족시킬 수 있는 방식으로 정보를 얻을 권리가 있습니다. English ->Korean
KERN Global Language Services IDA text additions - This information is available for free in other languages and formats, like Braille and audio CD.-> 이 정보는 점자나 오디오 CD등 다른 언어 및 포맷으로도 무료 이용가능합니다. English ->Korean
KERN Global Language Services Quality-Plus Mathematical Strategies & Practices Elementary School Strategies -> 퀄리티 플러스(Quality-Plus) 수학적 전략 및 연습 - 초등 전략 English ->Korean
KERN Global Language Services Quality-Plus Mathematical Strategies & Practices High School Strategies -> 퀄리티 플러스(Quality-Plus) 수학적 전략 및 연습 - 고등 전략 English ->Korean
KERN Global Language Services Quality-Plus Mathematical Strategies & Practices Middle School Strategies-> 퀄리티 플러스(Quality-Plus) 수학적 전략 및 연습 - 중등 전략 English ->Korean
KERN Global Language Services How AgeWell New York Takes Care of its Members -Sending you home delivered meals and other nutrition related services -> AgeWell New York의 회원 관리 방법 - 귀하에게 가정 배달식과 기타 영양 관련 서비스를 제공해드립니다. English ->Korean
KERN Global Language Services BESCON USA - Sale-Inventory assessment 8.14 EN English ->Korean
KERN Global Language Services Bescon USA letter to J.Kim re Valeant sale 8.16.14 EN English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - SHP14 008 Project Honey Welcome Letter_NYSDOH Approved 08292014 English ->Korean
KERN Global Language Services Important Infomation for Patients with Medicare & Medi-Cal -> 메디케어(Medicare) 및 메디캘(Medi-Cal) 환자를 위한 중요 정보 English ->Korean
KERN Global Language Services Elder Serve Star FIDA Plan English ->Korean
KERN Global Language Services AWNY FIDA section A- English ->Korean
KERN Global Language Services Senior Health Partners (SHP) - SHP_64 Provider Eyequest HealthPlex Directory Privacy Practices Annual Cover Letter -No CCMS Letter-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services AWNY_PartD_Transition Letter_NY_rev101614-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services Holiday card. English ->Korean
KERN Global Language Services Licher Golf-Club Web contents - Introduction English ->Korean
KERN Global Language Services ElderServe Health Is now RiverSpring, Re: New York State FIDA Demonstration Program, Patty 3 files English ->Korean
KERN Global Language Services TCPHL 2015 FIDA SB_120314-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services Exhibit 5a_5b_NY_2015 - Passive_Opt-In Welcome Letter Brackets highlighted -hiddent text English ->Korean
KERN Global Language Services FIDA Care Complete ID Card Cover Letter & Generic FIDA Welcome Letter - Elderserve2015-HIGHLIGHTED -HIDDEN TEXTENG English ->Korean
KERN Global Language Services Prospective Member Letter - FINAL Approved 20141219 NO BROCHURE-HD & Prospective Member Letter - FINAL Approved 20141219-HD English ->Korean
KERN Global Language Services Advantage Care (HMO) 2015 Comprehensive Formulary & Advantage Care (HMO) 2015 Provider and Pharmacy Directory English ->Korean
KERN Global Language Services TCPHL FIDA Pharmacy Intro 2015-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services CENTERS PLAN - H3018_MKT_New_Participant_Kit_Cover_Letter-HD-ENG - Thank you for joining FIDA Care Complete! English ->Korean
KERN Global Language Services MetroPlul FIDA Plan - CVS Transition Letter English ->Korean
KERN Global Language Services The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints - LDS MASTER BRAND LEADER’S GUIDE 2.6.15 (Project #907) & Updated Concept for Korea 2 6 15R-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services HutchinHill_BC_MASTER_Chang English ->Korean
KERN Global Language Services ST VINCENT IPA - MEMBER SATISFACTION SURVEY English ->Korean
KERN Global Language Services Non-Current Collections Email Template-ENG & SODA Balance Due Letter-Final Demand Resident-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P. Re: Data Redistribution English ->Korean
KERN Global Language Services San Juan Villages Application 2015 & an Juan Villages Rates and Plans 2015 English ->Korean
KERN Global Language Services George D. Business Card-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services CNC Zahnrad Bearbeitungsmaschine German->Korean
KERN Global Language Services ST VINCENT IPA - Annual Wellness Visit Member Letter (3) EN English ->Korean
KERN Global Language Services WIPO Arbitration and Mediation Center - COMPLAINT TRANSMITTAL COVERSHEET -> 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 - 분쟁해결신청서 송달용 표지 English ->Korean
KERN Global Language Services Android Ad Listeners - 14 May 2015_FIX_510 + 12 files English ->Korean
KERN Global Language Services HGH Infrared Systems - Experts in Electro-Optics & Infrared Technology - Website L10N Project - 54 files English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P. REDISTRIBUTION AGREEMENT -> 블룸버그 파이낸스(Bloomberg Finance L.P.) 재배포 약정 English ->Korean
KERN Global Language Services upmetroplex.com - Bing Amenities 2015 PRINT & Bing Application 2015_615 English ->Korean
KERN Global Language Services Jane Street’s liquidity providing systems - FSS V Strategy Response Letter June 2015 v.8-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services Felician College - Fact Sheet for Translation Fall 2015 English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P.8-4-15 Email template CLEAN-LR-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services Magna Powertrain - LEADERSHIP MESSAGE DRIVELINE SYSTEMS UPDATE English ->Korean
KERN Global Language Services GLOBAL BRAND HEALTH RESEARCH – Wave 2 South Korea Questionnaire Draft 8-26-15 English ->Korean
KERN Global Language Services CONNECT.STUDENTHOUSING.COM - UNDERSTANDING YOUR STATEMENT OF DEPOSIT DETAIL -> 보증금 명세서 내역에 대한 이해 English ->Korean
KERN Global Language Services CONNECT.STUDENTHOUSING.COM - Subject Line: Property Name – Balance Due English ->Korean
KERN Global Language Services STOPWATCH Table for Graphics-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services IGNITE Program_John Maxwell_3_KC, Ignite Agenda 2 Store hours, Ignite Agenda, Our Story_Ignite Program, WELCOME_CLOSE_Ignite program 5 files English ->Korean
KERN Global Language Services Neue und geänderte Texte Katalog 2015 Basis: Katalog 2013 /14 German->Korean
KERN Global Language Services GUESS Connect Microsite Launch Content 9.8.15 - GET CONNECTED ON HOMEPAGE + 4 files English ->Korean
KERN Global Language Services GLOBAL BRAND HEALTH RESEARCH South Korea Questionnaire Draft 8-26-15 English ->Korean
KERN Global Language Services CENTERS PLAN - H3018_16746_CY2016_ID_Card_Carrier Approved English ->Korean
KERN Global Language Services MONT BLANC Heritage Chronométrie Crafted for New Heights & MONT BLANC Montblanc M Crafted for New Heights English ->Korean
KERN Global Language Services TV1011-LC-303_CN_DE_ES_FR_PL_IT_HU_KR_RU_TH_TW - Store below 25°C. Store in the original package in order to protect from light. Do not refrigerate or freeze English ->Korean
KERN Global Language Services Guess_Translate Table_FINAL_2 3 2_to Guess (2)-for TNS ENG-HT English ->Korean
KERN Global Language Services TO ALL MEMBERS VERO CONDOMINIUM OWNERS’ ASSOCIATION - DISCLOSURE STATEMENT November 16, 2015 English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - NOTICE OF DECK INSPECTIONS & Re: Notice of December 3, 2015 Deck Inspections English ->Korean
KERN Global Language Services SoloMid Corporation EMPLOYMENT AGREEMENT - SoloMid사 고용계약서 English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM OWNERS’ ASSOCIATION - HO in response to Astani letter December 2, 2015 English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - NOTICE OF DECK INSPECTIONS, NOTICE OF FORENSIC TESTING, Notice of December 16, 2015 Statutory SB 800 Visual Inspections, Notice of December 17, 2015 Deck Inspections English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - XI. MASTER POLICY & El Niño Prediction and Preparation December 14, 2015 English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - CONFIDENTIAL SURVEY January 11, 2016 & CONFIDENTIAL HOMEOWNER QUESTIONNAIRE English ->Korean
KERN Global Language Services GUESS Smartwatches From Traditional Watch Brands - Meta Data News for translator-ENG English ->Korean
KERN Global Language Services Magna Powertrain - LEADERSHIP MESSAGE SALES & MARKETING UPDATE - January 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - DISCLOSURE STATEMENT RE COMMON AREA CONSTRUCTION DEFECTS January 28, 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services APPLOVIN - Use Data to Reach New Consumers on Mobile January 12, 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services APPLOVIN - Technology that Delivers Higher Ad Revenues Month 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services APPLOVIN - Technology that Delivers Higher Ad Revenues 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services FP&C is positioned as the leader in automotive pumps, and we must now execute on our strategy to expand and maintain our leading edge. -> FP&C는 자동차용 펌프 분야에서 업계를 주도하고 있습니다. 따라서 이제는 경쟁우위를 넓히고 유지할 수 있는 전략을 이행해야 합니다. English ->Korean
KERN Global Language Services GWINNETT COUNTY PUBLIC SCHOOLS - HOW TO APPLY FOR FREE AND REDUCED PRICE SCHOOL MEALS SCHOOL YEAR 2015-2016 -> 그위닛 카운티(GWINNETT COUNTY) 공립학교 - 2015-2016학년도 무료 또는 할인 급식 신청 방법 English ->Korean
KERN Global Language Services Magna Powertrain - LEADERSHIP MESSAGE FINANCE UPDATE English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - NOTICE OF VISUAL SITE INSPECTION March 28, 2016, Notice of Further Inspection on March 28, 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services Catholic Charities Sunday - Korean Script – San Francisco May 7-8, 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services LIST OF WHAT NOT TO PUT DOWN YOUR DRAIN -> 배수구 투입 금지 품목 English ->Korean
KERN Global Language Services St. Vincent IPA is an Independent Practice Association (IPA) comprised of more than 220 primary care physicians and more than 450 medical specialists in the greater Los Angeles area. ->St. Vincent IPA는 L.A. 대도시권에 속한 220여 명의 일차 진료의 및 450여 명의 전문의로 구성된 독립적 의 English ->Korean
KERN Global Language Services DENTSPLY FACT FILE - CERAM.X Brochure English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - NOTICE OF FORENSIC TESTING May 23-24, 2016 & Forensic Testing on May 23 and May 24, 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - DISCLOSURE STATEMENT RE COMMON AREA CONSTRUCTION DEFECTS May 17, 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services Magna Powertrain - LEADERSHIP MESSAGE PURCHASING UPDATE English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - NOTICE OF ELEVATOR INSPECTIONS June 22, 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services Bloomberg Finance L.P. and Seoul Money Brokerage Services, Ltd. - Business letter 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services Magna Powertrain - LEADERSHIP MESSAGE ADVANCED ENGINEERING UPDATE English ->Korean
KERN Global Language Services Magna Powertrain - LEADERSHIP MESSAGE MANUFACTURING/CAPEX/QUALITY UPDATE English ->Korean
KERN Global Language Services Magna Powertrain - MPT Letter to Employees_v5-EN English ->Korean
KERN Global Language Services The International Academy - OUTSIDE LEFT PANEL OUTSIDE MIDDLE PANEL & TIA Viebook English ->Korean
KERN Global Language Services Felician College - Fact Sheet for Translation Fall 2016 Update English ->Korean
KERN Global Language Services DENTSPLY Celtra® Press Directions for use English ->Korean
KERN Global Language Services Concept Screening_HDW South Korea_Master Screener Questionnaire_28th Sep. 2016 English ->Korean
KERN Global Language Services DENTSPLY Celtra® Press Directions for use additional text English ->Korean
KERN Global Language Services DENTSPLY Celtra® Press investment - Instructions for use - Ansicht_DIN A5_GA_Celtra Press investment_2016-07 English ->Korean
KERN Global Language Services KFZ Versicherungsvertrag Seite 2, Allgemeine Dienstanweisung Seite 6 & scan 2016_11_25 17-29-02(1) German->Korean
KERN Global Language Services Felician College - Felician_300x250_ESL_2017 English ->Korean
KERN Global Language Services Jones v. City of Los Angeles, Case No. BC577267 - 7 files English ->Korean
KERN Global Language Services Kronen, dreigliedrige Brücken bis zum zweiten Prämolaren auf Implantatpfeiler - > 크라운, 임플란트 지지대 위에서 두 번째 작은 어금니까지 3단 브릿지 German->Korean
KERN Global Language Services Athens trifold brochure 16.45x8.5 3.9.17/ English ->Korean
KERN Global Language Services DENTSPLY Celtra® Press - Nachtrag English ->Korean
KERN Global Language Services PLAINTIFF DISCOVERY QUESTIONNAIRE -> 원고 증거개시(證據開示) 질문지 및 확인서 English ->Korean
KERN Global Language Services Catholic Charities Sunday Speakers Script, Final San Francisco Script_May 13-14_2017, Final San Mateo Script_May 13-14_2017 English ->Korean
KERN Global Language Services The Biggest Nationwide Korean-American Newspaper + 4 articles Korean ->English
KERN Global Language Services Materion Advanced Materials Group emails & survey English ->Korean
KERN Global Language Services Uebersetzungen_Kern_DFU_Indications_for_Use - Cercon Ceram Kiss English ->Korean
KERN Global Language Services PLAINTIFF DISCOVERY QUESTIONNAIRE AND VERIFICATION -> 원고증거개시(證據開示) 질문지 및 확인서 English ->Korean
KERN Global Language Services Catholic Charities Sunday Speakers Script - May 13-14, 2017 English ->Korean
KERN Global Language Services 2017 05-11 Porter Ranch - Cover Letter re Hard Copy Questionnaire English ->Korean
KERN Global Language Services Materion-EN - Amazon U.S. based e-gift card can be used worldwide English ->Korean
KERN Global Language Services Generic Unapplied Eflyer 5.22.17-grid-EN English ->Korean
KERN Global Language Services Certificate of Marriage Korean ->English
KERN Global Language Services 24x18 International bandit signs 8.3.17 table EN English ->Korean
KERN Global Language Services C-QUADRAT Airport Oppotunities presentation data English ->Korean
KERN Global Language Services Heraeus Group of Hanau Acquisition English ->Korean
KERN Global Language Services Materion Advanced Materials Group Annual emails invite and reminders, Annual survey questions translations English ->Korean
KERN Global Language Services Brush Lettering for Beginners-EN. English ->Korean
KERN Global Language Services VERO CONDOMINIUM COMMUNITY ASSOCIATION - FINAL CONFIDENTIAL DISCLOSURE STATEMENT RE: COMMON AREA CONSTRUCTION DEFECTS October 25,2017 English ->Korean
KERN Global Language Services Specimen collection - Premature Discontinuation English ->Korean
Lingua Technologies International
Company Project Language
Lingua Technologies International PSA610(add).xls English ->Korean
Lingua Technologies International MR5.3 Codeplug fields(Motorola) English ->Korean
Lingua Technologies International Visual C++ data English ->Korean
Lingua Technologies International Cable and Connectors data English ->Korean
Lingua Technologies International Symantec Travel Regulation English ->Korean
Lingua Technologies International Gaucher Questionnaire English ->Korean
Lingua Technologies International Company Brochure English ->Korean
Lingua Technologies International Kopie van Master Label SK English ->Korean
Lingua Technologies International Setting details for preventing arbitrary operation of SCR temperature sensor Korean ->English
Lingua Technologies International Setting details for preventing arbitrary operation of SCR temperature sensor Korean->English Proofreading
Lingua Technologies International Certificate of Birth Korean ->English
Lingua Technologies International Cover letter for screensaver English ->Korean
Lingua Technologies International Software L10N Project: Job No: 11-0092 English ->Korean
Lingua Technologies International Singapore Airlines Website L10N Project English ->Korean
Lingua Technologies International the Yahoo SIA promotion job - Job No. : 12-0067 English ->Korean
Lingua Technologies International Cisco project data English ->Korean
Lingua Technologies International MANN data - Job No. 01-0003 English ->Korean
Lingua Technologies International Yahoo SIA promotion job add English ->Korean
Lingua Technologies International IS POSTER.gif English ->Korean
Lingua Technologies International One of Elizabeth Arden's products English ->Korean
Lingua Technologies International HP2.x data English ->Korean
Lingua Technologies International Elizabeth Arden-CDEB English ->Korean
Lingua Technologies International Job No. : 06-0027 English ->Korean
Lingua Technologies International Thai DM & msia DM.pdf files English ->Korean
Lingua Technologies International Engineers long - Lexus Data English ->Korean
Lingua Technologies International Planet partner English ->Korean
Lingua Technologies International Elizabeth Arden add English ->Korean
Lingua Technologies International Tyco Fire & Security Services Asia Benchmarking PPT - Customer Satisfaction, Tyco Service and Maintenance Benchmarking Data, Service Managers Meeting Data English ->Korean
Lingua Technologies International Tyco Fire & Security Services Asia Procedures & Technology in Service Management, TOP TEN Key Service Success Factors, ACTIVITY MANAGEMENT English ->Korean
Lingua Technologies International Tyco Fire & Security Services Asia의 Benchmarking PPT Data - Service Incentive Plans English ->Korean
Lingua Technologies International Tyco Fire & Security Services Asia의 Service Manager’s Meeting June 13 and 14, 2002 English ->Korean
Lingua Technologies International Volvo Advertising Copy English ->Korean
Lingua Technologies International Cohesion Web localization English ->Korean
Lingua Technologies International Easy Spooler data English ->Korean
Lingua Technologies International Tames data English ->Korean
Lingua Technologies International Office paper data English ->Korean
Lingua Technologies International Starwood DM - China English ->Korean
Lingua Technologies International Software L10N Project: Job No.: 10-0064 English ->Korean
Lingua Technologies International Hong Kong City Bank Internation Personal Bank (IPB) Brochure English ->Korean
Lingua Technologies International Tyco Korea - Employment Law & HR Regulation Korean ->English
Lingua Technologies International Tyco Korea - Employment Law & HR Regulation Korea->English Proofreading
Lingua Technologies International Sony Website Localization English ->Korean
Lingua Technologies International Quantum - Hi Tech Information Korea Data English ->Korean
Lingua Technologies International Elizabeth Arden Reveal Your Beauty Brochure English ->Korean
Lingua Technologies International Update to First Defense Brochure English ->Korean
Lingua Technologies International Diageo - Diageo Sales Academy - Selling Skills Module English ->Korean
Lingua Technologies International Ewing Communications Pte Ltd. - The Ewing Communications WorkSmart ToolkitTM English ->Korean
Lingua Technologies International Diageo Diageo Sales Academy - Selling Skills Module One Learning Log English ->Korean
Lingua Technologies International HP Bright White Paper 10-Ream CARTON & HP BRIGHT WHITE Paper: A4 90g, 250-SHEET REAM English ->Korean
Lingua Technologies International Allianz AG TV Advertising Copy Subtitle English ->Korean
Lingua Technologies International Elizabeth Arden 2004 Beauty Advisor Conference Presentation data English ->Korean
Lingua Technologies International Motorola MR5.3 Codeplug fields English ->Korean
Lingua Technologies International Visual C++ chat window English ->Korean
Lingua Technologies International Notification of conclusion of trial examination [심리 종결 통지서] Korean ->English
Lingua Technologies International Notification of conclusion of trial examination [심리 종결 통지서] Korea->English Proofreading
Lingua Technologies International Invoice & Bank Statements Proofreading Korean ->English Proofreading