ตั้งแต่ปี 2536 ~ ปัจจุบัน

พอร์ตโฟลิโอปัจจุบัน

คำอธิบายโครงการ

พอร์ตโฟลิโอปัจจุบัน

คลิกหัวเรื่องเพื่อทราบรายละเอียด

 

[Korea Linde Group] Translation of English - BES_manual_IC90_v3_20180515 - into Korean

[Korea Linde Group] Translation of English - BES_manual_IC90_v3_20180515 - into Korean  17:28

[Korea Linde Group] Translation of English - BES_manual_IC90_v3_20180515 - into Korean

내역: 영문 BES_manual_IC90_v3_20180515자료의 한국어 번역

기간: 2018/05/21 ~ 2018/06/04

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - 2018 Brazil Announcements for Translation- into Korean

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - 2018 Brazil Announcements for Translation- into Korean  17:26

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - 2018 Brazil Announcements for Translation- into Korean

내역 : 영문 2018 Brazil Announcements for Translation 자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23- 2018/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 鉄道関連の発表資料- into Korean

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 鉄道関連の発表資料- into Korean  17:25

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 鉄道関連の発表資料- into Korean

내역: 일본어鉄道関連の発表資料자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23 ~ 2018/05/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean  17:25

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean

내역: 일본어 鉄道会社案件자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23 ~ 2018/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese -空港ウェブサイト- into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese -空港ウェブサイト- into Korean  17:22

[Japan Expressions] Translation of Japanese -空港ウェブサイト- into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2018/05/23~ 2018/05/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean -Household Register 2- into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean -Household Register 2- into English  17:20

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean -Household Register 2- into English

내역 : 국문 Household Register 2 자료의 영문 번역

기간: 2018/05/23- 2018/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 鉄道関連のシステム紹介- into Korean

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 鉄道関連のシステム紹介- into Korean  17:19

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 鉄道関連のシステム紹介- into Korean

내역: 일본어 鉄道関連のシステム紹介 자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23 ~ 2018/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -Wi-Fiランディングページ- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -Wi-Fiランディングページ- into Korean  17:19

[Japan IDA] Translation of Japanese -Wi-Fiランディングページ- into Korean

내역: 일본어 Wi-Fiランディングページ 자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23 ~ 2018/05/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - Draft announcement for World of Coffee Dubai- into Korean

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - Draft announcement for World of Coffee Dubai- into Korean  17:18

[U.K. Tongue Tied] Translation of English - Draft announcement for World of Coffee Dubai- into Korean

내역 : 영문 Draft announcement for World of Coffee Dubai 자료의 국문 번역

기간: 2018/05/22- 2018/05/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社のウェブサイト- into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社のウェブサイト- into Korean  17:17

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社のウェブサイト- into Korean

내역: 일본어 電鉄会社のウェブサイト 자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23 ~ 2018/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -調査票- into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -調査票- into Korean  17:16

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -調査票- into Korean

내역: 일본어 調査票 자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23 ~ 2018/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -製麺会社のPOP- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -製麺会社のPOP- into Korean  17:15

[Japan IDA] Translation of Japanese -製麺会社のPOP- into Korean

내역: 일본어 製麺会社のPOP 자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23 ~ 2018/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean -Privacy Policy- into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean -Privacy Policy- into English  17:14

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean -Privacy Policy- into English

내역 : 국문 Privacy Policy자료의 영문 번역

기간: 2018/05/21- 2018/05/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - エラーメッセージ- into Korean

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - エラーメッセージ- into Korean  17:12

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - エラーメッセージ- into Korean

내역: 일본어 エラーメッセージ자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23 ~ 2018/05/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社Facebook 5月分- into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社Facebook 5月分- into Korean  17:10

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社Facebook 5月分- into Korean

내역: 일본어 電鉄会社Facebook 5月分자료의 국문 번역

기간: 2018/05/23 ~ 2018/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다